ЗМІЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

XІ сесія  V скликання

РІШЕННЯ


Від 14 квітня 2007 року                                                                        № 137-V


Про заяву Зміївської районної ради

  Відповідно до  статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення стабільності в суспільному житті країни, з метою недопущення ескалації політичної ситуації в Україні,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити текст Заяви Зміївської районної ради (додається).

2. Направити Заяву до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Харківської обласної ради.

3. Текст Заяви оприлюднити у газеті “Вісті Зміївщини” та інших засобах масової інформації.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань  (Попукайло Л.І.).
  


Голова районної ради                                                         Є.Сироткін

 

ЗАЯВА
Зміївської районної ради про ситуацію, пов'язану з прийняттям рішення про проведення дострокових виборів народних депутатів України

Указом Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 достроково припинено повноваження Верховної Ради України та призначено позачергові вибори на 27 травня 2007 року. Центральній виборчій комісії доручено забезпечити проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України “Про вибори народних депутатів України”, інших законів України.

У свою чергу Верховна Рада України 2 квітня 2007 року прийняла постанову за № 837-V “Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні”, якою відзначила, що в умовах нинішньої конституційно-правової ситуації відсутні передбачені статтею 90 Конституції України підстави для дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України і Президент зобов'язаний діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, а також зобов'язала Кабінет Міністрів разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зосередити зусилля на своєчасному розв'язанні важливих економічних і соціальних проблем, задоволення життєвих потреб населення, забезпечивши їх фінансування в межах відповідних бюджетів.

Зміївська районна рада, розглянувши ситуацію, що склалася, відзначає, що забезпечити проведення позачергових виборів народних депутатів України у повній відповідності з чинним законодавством України не має реальної можливості, оскільки:
-на даний час виборчим законодавством не врегульовано ряд важливих питань, пов'язаних з проведенням позачергових виборів;
-станом на 14 квітня 2007 року не отримано жодного рішення Центральної виборчої комісії, спрямованого на забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України 27 травня 2007 року;
-не прийнято будь-яких рішень стосовно формування окружних виборчих комісій, хоча строки проведення цієї роботи вже минули;
-до цього часу не забезпечено фінансування виборів.

За таких умов намагання провести будь-якою ціною позачергові вибори до Верховної Ради України неминуче призведе до порушення законодавства України та різкого загострення у зв'язку з цим суспільно-політичної ситуації, створення штучних проблем в економіці і соціальній сфері та протистояння різних політичних сил.

Усвідомлюючи всю свою відповідальність перед виборцями та з урахуванням викладеного, Зміївська районна рада:
1. Бере до уваги, що забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України можливе лише після внесення необхідних змін до виборчого законодавства та прийняття Конституційним Судом України рішення щодо конституційності Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
2. Звертається до Президента України В.А.Ющенка з пропозицією  призупинити дії Указу від 2 квітня 2007 року № 264 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” до вирішення питань, зазначених у пункті 1 цієї заяви, та вжити в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на забезпечення стабільності в державі та політичної консолідації у суспільстві.
3. Цю заяву направити Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України та оприлюднити у засобах масової інформації.

Схвалено
рішенням районної ради
від 14 квітня 2007 року № 137-V
(XI сесія V скликання)

Голова районної ради                                                            Є.Сироткін


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я