Інформація

про виконання обласного бюджету за січень-вересень 2020 року

(за даними квартального звіту)

 

До обласного бюджету (з урахуванням трансфертів) за січень-вересень 2020 року надійшло доходів в загальній сумі 5 150 133,9 тис.грн.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 2 195 048,8 тис. грн, що на 76 544,6 тис. грн більше планових показників (таблиця 1).

Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (79,2%), надходження якого склали 1 739 356,7 тис. грн, що на 31 925,8 тис. грн більше затверджених показників.

Податку на прибуток підприємств надійшло в сумі 200 268,6 тис. грн (перевиконання склало 5 430,9 тис. грн), у тому числі податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 199 112,4 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 143 573,3 тис. грн, що на 1 733,5 тис. грн менше планових показників.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 65 183,9 тис. грн (перевиконання склало 3 873,3 тис. грн).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 4 153,4 тис. грн (перевиконання склало 813,4 тис. грн).

Доходів спеціального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) за січень-вересень надійшло 172 624,3 тис. грн, з них: власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету – 129 005,5 тис. грн, екологічний податок – 43 057,5 тис. грн, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва – 346,8 тис. грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 212,2 тис. грн.

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла в сумі 324 614,7 тис.грн.

Базова дотація з державного бюджету надійшла в сумі 73 063,8 тис.грн.

Цільові субвенції з державного бюджету та інших місцевих бюджетів до обласного бюджету надійшли в сумі 2 380 104,2 тис.грн (таблиця 3).

У повному обсязі до плану на січень-вересень надішли кошти медичної субвенції (529 043,7 тис.грн); на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (197 077,8 тис.грн); на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (120 000,0 тис.грн); на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (19 510,7 тис.грн); на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (50 585,3 тис.грн); на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (20 000,0 тис.грн); на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (11 237,7 тис.грн); на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок поранення, контузії,  каліцтва чи захворювання, одержаних під час  безпосередньої участі в антитерористичній операції,  для сімей учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов (19 082,3 тис.грн); на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (18 006,8 тис.грн); на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій (52 461,8 тис.грн); на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (912 021,5 тис.грн).

Згідно з розписом державного бюджету надійшли кошти освітньої субвенції (403 967,5 тис.грн), субвенції на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в сумі 13 600,8 тис.грн та на на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 2 153,5 тис.грн.

Кошти субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України зараховані в сумі 3 320,5 тис.грн.

Видатки обласного бюджету з урахуванням трансфертів склали 4 637 865,8 тис.грн, з них видатки загального фонду – 3 290 405,0 тис.грн, спеціального фонду– 1 347 460,8 тис.грн (таблиця  2).

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного бюджету.

Використання коштів резервного фонду протягом звітного періоду не проводилось.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я