Учасників із семи країн – Швеції, Німеччини, Сербії, Польщі, Білорусі, Норвегії, України – зібрала сьогодні Міжнародна науково-практична конференція «Університетсько-шкільні кластери» у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія». У відкритті заходу взяв участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Розпочинаючи промову, він наголосив, що сучасний глобалізований світ, зростаюча роль економіки знань, стрімкий розвиток технологій, передусім інформаційних, вимагають у кожній сфері діяльності шукати нові підходи, які б відповідали викликам сьогодення. Перш за все це стосується освіти – галузі, яка формує майбутнє нації, виховує нове покоління, яке поведе країну уперед.

«Застосування такої передової практики як поєднання в одному кластері шкільних закладів та установ вищої освіти має значні перспективи та особливе значення для нашого регіону, оскільки відомо, що Харків – наукова та студентська столиця України», – зазначив Сергій Чернов.

За його словами, знайомство з практикою утворення університетсько-шкільних кластерів демонструє нові широкі можливості, що відкриваються для шкіл та вузів, які отримають змогу працювати у єдиному інформаційно-навчальному просторі, застосовувати спільні підходи до роботи з молоддю, умови для обміну педагогічним досвідом.

«Для шкіл, зокрема, якісно вищий рівень підготовки вчителів, доступ до інтелектуальних, бібліотечних та матеріально-технічних ресурсів вищих навчальних закладів, мотивація учнів через постійне спілкування із студентським та академічним середовищем.

Що стосується вищих навчальних закладів, то вони у свою чергу отримують підготовлених абітурієнтів, добре мотивованих  та цілеспрямованих студентів, взаємодію із громадськістю у новому вимірі для просування власного бренду та філософії роботи з молоддю», – сказав голова обласної ради Сергій Чернов.

Довідково:

На порядку денному в учасників XVIII міжнародно-наукової конференції обговорення:

  • потреби зміни моделі управління системами в умовах турбулентності суспільних процесів;
  • сутності формування освітніх кластерів;
  • МАН як простір науково-освітньої кластеризації;
  • кластеризація освітнього простору Слобожанщини шляхом функціонування Харківського університетського консорціуму;
  • стратегія кластерної політики як основа суспільства високих технологій;
  • моделі кластерної політики: світові освітні практики;
  • взаємодія "школа-університет" як необхідна умова усунення бар'єрів інклюзивної освіти та нарощування людського капіталу суспільства;
  • кластерний підхід як засіб підвищення конкурентоспроможності освіти регіону;
  • особливості роботи з обдарованими учнями в рамках університетсько-шкільного кластеру";
  • університетсько-шкільний кластер як модель нового освітнього простору тощо.
IMG_5635
IMG_5739
IMG_5706
IMG_5730
IMG_5722
IMG_5736
IMG_5585
IMG_5643
IMG_5745
IMG_5576
IMG_5832
IMG_5670
IMG_5783
IMG_5766
IMG_5593
IMG_5614
IMG_5627
IMG_5704
IMG_5705
IMG_5771
IMG_5677
IMG_5664
IMG_5650
IMG_5681
IMG_5672
IMG_5805
IMG_5683

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я