Рекомендації стосуються змін до Конституції України, необхідності прийняття низки правових Актів для законодавчого забезпечення реформи та реалізації положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Учасники круглого столу вважають що, при внесенні змін до Конституції України необхідно передбачити запровадження раціональної та ефективної системи управління на всіх рівнях територіальної організації влади, а також втілення нових підходів в організацію адміністративно-територіального устрою, реалізацію принципів повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Зокрема, Рекомендації підтримують ідею оновлення системно-структурної організації виконавчої влади на регіональному та субрегіональному рівнях шляхом запровадження інституту префекта.

«Вважаємо необхідним визначити вичерпний перелік функцій префектів з метою попередження необґрунтованого їх розширення, що може становити загрозу автономності місцевого самоврядування, втручанню в питання місцевого значення і є неприпустимим з точки зору Європейської хартії місцевого самоврядування, а також обмежити адміністративний нагляд за додержанням Конституції і законів України. Передбачити конституційні гарантії судового захисту прав місцевого самоврядування, закріпивши, що акти префекта можуть бути оскаржені органами місцевого самоврядування у судовому порядку», – йдеться у Зверненні.

Також, необхідним вважається закріплення вимоги відповідності фінансових ресурсів функціям та повноваженням місцевого самоврядування, що має стосуватися як власних, так і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Крім того, у Зверненні вказано, що з метою законодавчого забезпечення реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування, формування правового механізму реалізації конституційних положень щодо децентралізації влади, оновлення правового механізму здійснення місцевого самоврядування у відповідності із стандартами, визначеним Європейською хартією місцевого самоврядування необхідно ухвалити низку законів. Серед яких:

  • Розробити та ухвалити у новій редакції (після внесення змін до Конституції України) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якому, зокрема, розширити обсяг компетенції органів місцевого самоврядування базового рівня предметами відання, які забезпечують задоволення життєво важливих потреб територіальних громад;
  • Ухвалити Закон України «Про засади адміністративно-територіального устрою», серед переліку, зокрема, передбачити право Кабінету Міністрів України на формування громад згідно з перспективними планами, а також надання пропозицій до Верховної Ради України щодо затвердження підготовлених моделей устрою областей на базі нових об’єднаних громад та районів (округів);
  • Розробити та ухвалити у новій редакції Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад» з метою їх системного оновлення, врегулювання статусу службовців місцевого самоврядування, в тому числі - зі статусом депутата, виборних посадових осіб, забезпечення політичної нейтральності службовців місцевого самоврядування тощо. В новій редакції Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
  • Розробити та ухвалити Закон України «Про делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади»;
  • Розробити та ухвалити Закон України «Про префектів» для визначення компетенції, порядку організації та діяльності, інших питань реалізації повноважень префектів. 

IMG_2981
IMG_2988
IMG_3017
IMG_3021
IMG_3035
IMG_3049
IMG_3066
IMG_3026
IMG_3111
IMG_3135
IMG_3119
IMG_3104
IMG_3134
IMG_2969
IMG_3131
IMG_3139
IMG_3045
IMG_3002
IMG_3122
IMG_3054
IMG_3067
IMG_3113
IMG_3005
IMG_3022
IMG_3047
IMG_3064
IMG_3087
IMG_3206
IMG_3149
IMG_3154
IMG_3157
IMG_3159
IMG_3165
IMG_3148
IMG_3169
IMG_3177
IMG_3196
IMG_3193
IMG_3215
IMG_3217
IMG_3226


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я