Президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов окреслив проблемні питання, що виникають при формуванні місцевих бюджетів у контексті реформи децентралізації.

У процесі реформування місцевого самоврядування та децентралізації громади отримали широке коло нових повноважень. У цьому руслі реформа бюджетних відносин – фінансова децентралізація – має забезпечити розширення дохідної бази місцевих бюджетів, оскільки для виконання повноважень, переданих державою на місця, необхідні відповідні ресурси.

Утім, реалізація  бюджетної децентралізації не задовольняє потреби місцевих бюджетів у відповідних фінансових ресурсах, як це передбачено Бюджетним кодексом, Конституцією України та Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», де прямо сказано, що додаткові видатки органів місцевого самоврядування, призведені рішеннями державної влади, обов’язково супроводжуються передачею необхідних фінансових ресурсів (ст. 67).

Внаслідок цього у процесі формування та виконання місцевих бюджетів виникає низка проблемних питань, вирішити які можливо лише на державному рівні.

Додаткові видаткові повноваження, що передаються місцевим бюджетам у галузях освіти та охорони здоров’я, компенсуються додатковою дотацією лише на 12% від мінімально необхідної потреби. А сам обсяг додаткової дотації зменшується з року в рік. Так, на 2018 рік передбачалося 916 млн грн, 2019 – 832 млн грн, у проєкті на 2020 рік лише 443 млн грн.

Неналежний обсяг медичної та освітньої субвенцій призводить до дефіциту місцевих бюджетів, який вимушено компенсується за рахунок розвитку інфраструктури, реалізації регіональних програм та інших власних повноважень самоврядування. Подекуди залишаються незабезпеченими видатки на заробітну плату та енергоносії у освітянських та медичних закладах.

Нагадаю, у 2020 році постановою Кабінету Міністрів передбачено зростання оплати праці педагогічним працівникам, на що потрібні значні додаткові фінансові ресурси – 3,4 млрд грн, за розрахунками, при запланованій освітній субвенції - 2 млрд грн. У проєкті Держбюджету 2020 р. збільшення освітньої субвенції місцевим бюджетам області порівняно з 2019 роком становить 461,5 млн грн.

Важливим чинником є те, що при обрахунку ресурсу місцевих бюджетів у новому році припиняється зарахування частини (13,44%) акцизного податку з пального без компенсації втрат. Загальний фонд бюджетів області, таким чином, зменшується на 450 млн грн.

Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів ускладняється запропонованим у проєкті Державного бюджету незастосуванням індексації ставок по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, води, надр, не пов’язаних із видобутком, користуванням радіочастотами, а також по екологічному податку.

Інший негативний фактор – відсутність у проєкті Держбюджету-2020 субвенції місцевим бюджетам на заходи соціально-економічного розвитку окремих територій. Минулого року обсяг такої субвенції з Держбюджету становив 4,7 млрд грн, коли місцеві бюджети області отримали 201 млн грн.

Крім того, існує ще цілий комплекс проблемних питань у бюджетних відносинах, серед яких, зокрема, податковий облік по об’єднаних територіальних громадах, що необхідно для формування місцевих бюджетів на наступні бюджетні періоди, та проведення моніторингу їх виконання.

Невирішеними залишаються питання стовідсоткового списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками минулих років, а також погашення різниці у тарифах. Обсяг невідшкодованої різниці в тарифах, яка виникла на підприємствах житлово-комунального господарства області станом на 1 січня 2016 року і залишилася непогашеною станом на 1 січня 2019 року, складає 480 млн грн.

У новому проєкті змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) зазначено «Держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України». Сподіваємося, що ця важлива норма знайде чітке відображення як у правовому полі, так і у практиці реформованих бюджетних відносин.


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я