Українська асоціація районних та обласних рад підтримала «черговий і дуже важливим крок подання Президентом України проєкту Закону щодо внесення змін до Конституції України (стосовно децентралізації влади) від 13.12.2019 №2598 на виконання Європейської Хартії місцевого самоврядування та Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Водночас Асоціація має низку зауважень до цього законопроєкту, в зв’язку із чим направила Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову свої пропозиції до деяких положень документу.

Президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов висловив сподівання що зазначені зауваження та пропозиції знайдуть підтримку парламентарів та будуть враховані при доопрацюванні законопроєкту, зокрема, щодо наступних статей (далі - текст листа):

Стаття 119

У статті визначено порядок скасування актів префекта, відповідно до якого право скасовувати акти префекта належить Кабінету Міністрів України та Президенту України.

На наш погляд, право оскаржувати рішення будь-яких посадових осіб та органів має належати будь-якому громадянину України у суді. Тобто ця стаття усуває можливість судового контролю за законністю актів префекта.
Пункт 5 цієї статті містить положення про те, що префект здійснює інші повноваження, визначені законами України, а це, на наш погляд, є неприпустимим, бо у майбутньому префекту можуть бути надані повноваження, які будуть обмежувати місцеве самоврядування.

Повноваження префекта повинні мати виключний перелік щодо можливості впливу на діяльність органів місцевого самоврядування, закріплений у Конституції, який не може бути розширений законами.

Стаття 133.

Згідно з цією статтею громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

Разом з тим у статті 140 зазначено, що громада – це первинний суб’єкт місцевого самоврядування (юридична особа). На наш погляд, неможливо одним терміном визначати різні суб’єкти, оскільки адміністративно-територіальна одиниця - це певна частина території з населеними пунктами, інфраструктурою тощо, а громада – це спільнота мешканців, поєднаних спільними інтересами. Тому необхідно застосувати для визначення назви первинної адміністративно-територіальної одиниці інший термін, наприклад такий відомий термін «муніципалітет».

Стаття 140.

У статті не наведено обґрунтування застосування різних термінів виконавчих структур місцевих рад. У радах громад створюються виконавчі органи, а у радах округів та областей - виконавчі комітети.

Невирішеним залишилося питання назви органів місцевого самоврядування субрегіонального та регіонального рівнів, оскільки окружні та обласні ради представляють спільні інтереси громад, у назві мають бути застосовані відповідні терміни, як-то окружна рада громад, обласна рада громад.

Стаття 141.

Цілком обґрунтованою та такою, що відповідає положенням Європейської хартії місцевого самоврядування, є норма про надання окружним та обласним радам права утворювати власні виконавчі органи. Разом з тим необґрунтованою, на наш погляд, є норма про те, що голова окружної і обласної ради не може очолювати виконавчий комітет. Наявність керівника ради і керівника виконавчого комітету (на відміну від рад базового рівня) призведе до дуалізму управління та можливої конфронтації.

Більше того, у законопроєкті зазначено що, кожен голова повинен переобиратися раз на рік, що не сприятиме сталому функціонуванню виборного органу.

Стаття 143.

У статті визначено основні повноваження громади як базового органу місцевого самоврядування. Разом з тим, компетенції окружних та обласних рад не отримали конституційного закріплення, бо у тексті зазначено (визначаються законом), а отже немає конституційних гарантій діяльності органів місцевого самоврядування субрегіонального та регіонального рівнів (округ, область). Враховуюче це, у даній статті Конституції необхідно чітко визначити повноваження окружних та обласних рад. До них можуть бути віднесені:

1. Управління та утримання спільних об’єктів культури, фізкультури, туризму та пам’яток архітектури районного (обласного) значення.
2. Управління іншим спільним комунальним майном та підприємствами комунальної власності територіальних громад району (області).
3.Утримання шкіл-інтернатів загального профілю, спеціалізованих (музичних, спортивних) шкіл.
4. Надання деяких профільних медичних послуг.
5. Управління спільними об’єктами водного, лісового та сільського господарства.
6. Будівництво, утримання дорожнього господарства та транспортної інфраструктури районного (обласного) значення.
7. Охорона навколишнього природного середовища району (області).
8. Подолання наслідків стихійних лих та організація допомоги на районному (обласного) рівні.
9. Протидія безробіттю та активізація локального (на рівні району, області) ринку праці.
10. Надання підтримки районним (обласним) громадським організаціям інвалідів, учасників АТО, війни та іншим об’єднанням.
11. Охорона прав споживачів.
12. Проведення культурних та спортивних заходів району (області).
13. Надання соціальної допомоги та підтримки незахищеним верствам населення району (області).
14. Презентаційні заходи та промоція району (області).
15. Співпраця з неурядовими та міжнародними організаціями, участь у конкурсах та грантових програмах.
16. Забезпечення соціально-економічного розвитку території району, (області) (в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету та залучення грантів).

Стаття 144.

У статті зазначено, що дію актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду.

Але префект має бути наділений правом лише оскарження рішення органу місцевого самоврядування без права його зупинення, оскільки це право має належати виключно суду.

Крім того, у статті зазначено, що у разі визнання Конституційним Судом України рішення голови або ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади та ради громади та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку. Тобто передбачено відповідальність ради за прийняття незаконного рішення.

У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що відповідає Конституції України, акти Президента України, видані відповідно до частини третьої цієї статті, втрачають чинність, але не передбачено жодної відповідальності префекту за подання Президенту України необґрунтованого подання.


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я