Правління Асоціації звернулося до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо неприпустимості порушень інтересів територіальних громад.

Правління Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області глибоко стурбовано запропонованим законопроектом №10361 від 04.06.2019 щодо пільгового оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту. Внесення таких змін до Податкового кодексу призведе до зменшення надходжень до місцевих бюджетів, і як наслідок – порушенню інтересів територіальних громад.

Текст звернення:

Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Згідно з нормами частини першої статті 142 Конституції України та частини третьої статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності.

Земельний податок відповідно до статей 10, 265 Податкового кодексу України належить до місцевих податків та зборів, що означає не тільки обов'язок їх встановлення органами місцевого самоврядування, а й зарахування їх до місцевих бюджетів у повному обсязі (100%).

Водночас, до Верховної Ради України 04.06.19 подано законопроект №10361 «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту», який передбачає:

«Доповнити пунктом 284.5 статтю 284 Податкового кодексу України, виклавши його у такій редакції:

«284.5. Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) встановлюється у розмірі не більше ніж:

284.5.1. 0,25 відсотка від їх нормативної грошової оцінки у разі, якщо нормативну грошову оцінку таких земель проведено;

284.5.2. 0,25 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області у разі, якщо нормативну грошову оцінку таких земель не проведено.»».

Переконані, що надання запропонованих у законопроекті податкових пільг щодо оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту призведе до зменшення надходжень до місцевих бюджетів.

Також вимушені зауважити, що дія зазначеної преференції у 2018 році вже призвела до втрат місцевих бюджетів Харківської області у сумі понад 55 млн грн, а в цілому по Україні – майже 1,2 млрд грн, які так і не були відшкодовані державою.

Ураховуючи усе вищезазначене, Правління Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області категорично не підтримує внесення змін до Податкового кодексу України, визначених у законопроекті №10361, вважає неприпустимим порушення інтересів органів місцевого самоврядування та звертається із проханням провести відповідну роз'яснювальну роботу та під час розгляду законопроекту прийняти рішення про його відхилення.

У разі неприйняття нашої пропозиції, просимо передбачити механізм компенсації втрат місцевих бюджетів, пов'язаних із особливостями оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту.


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я