Саме з такою метою за ініціативи фракції партії «Віче» в Харківській обласній раді було випущено збірник законів та інших нормативних актів щодо місцевого самоврядування в Україні, а також «Збірник рішень та інших нормативних актів Харківської обласної ради з організаційних питань». Укладачем посібників для депутатів виступив заступник голови обласної ради Микола Тітов.
Збірник про місцеве самоврядування в Україні включає в себе:

 - Конституцію України;
 - Європейську хартію місцевого самоврядування;
 - Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод;
 - Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про органи самоорганізації населення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про місцеві державні адміністрації», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»;
 - Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю», «Про затвердження методик проведення аналізу та відстеження результативності регуляторного акта»; «Про затвердження положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні».

У «Збірнику рішень та інших нормативних актів Харківської обласної ради з організаційних питань» розміщено:
- Регламент Харківської обласної ради;
- Положення про постійні комісії Харківської обласної ради;
- Склад постійних комісій обласної ради;
- Положення про президію обласної ради;
- Склад президії обласної ради;
- Положення про помічника-консультанта депутата Харківської обласної ради;
- Положення про Консультативно-дорадчу раду з питань місцевого самоврядування при голові Харківської обласної ради;
- Розподіл обов’язків між заступниками голови обласної ради;
- Список депутатського корпусу Харківської обласної ради V скликання;
- Довідник телефонів працівників виконавчого апарату (секретаріату) обласної ради;
- Довідник телефонів керівників районних, міських і районних у м. Харкові рад.


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я