До Харківської обласної ради надійшло повідомлення від Громадського руху «ЧЕСНО» в рамках кампанії "Чесна весна - відповідальна осінь" стосовно результатів аналізу відомостей про відвідування депутататами Харківської обласної ради засідань ради і постійних депутатських комісій облради (за період з моменту обрання до 1 березня 2015 року) щодо депутатів, які пропустили понад 50 % сесій ради, та депутатів, які пропустили понад 50 % засідань постійних депутатських комісій ради.

Уважно розглянувши вказане повідомлення вважаємо за необхідне привернути увагу на те, що така інформації не може вважатися об’єктивною і достовірною.

Дійсно, за запитом журналіста ГР «ЧЕСНО» С.Огородника виконавчим апаратом ради була надана інформація про відвідування депутатами обласної ради (включно з тими, хто вибув) засідань постійних комісій та сесій у період з 01 листопада 2010 року по 15 березня 2015 року. Вказана інформація в частині присутності на сесіях ради була надана за данними електронної системи "Надія". При цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до статті 17 Регламенту Харківської обласної ради реєстрація депутатів, присутніх на пленарному засіданні, здійснюється на початку пленарного засідання, а додаткова реєстрація депутатів можлива лише на вимогу депутатів ради перед проведенням голосування щодо проектів рішень. Протягом пленарного засідання кількість депутатів, присутніх у залі проведення засідання, може змінюватися, але зміни у кількісному складі депутатів та їх присутність на сесії електронна система «Надія» не відображає.

Тобто, практика роботи обласної ради полягає у відображенні за допомогою електронної системи присутності депутатів обласної ради на пленарному засіданні лише на його початку.

Друкований реєстр, у якому кожен депутат проставляє особистий підпис, виготовляється лише для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, необладнанного електронними засобами, або у разі неспрацювання електронної системи (частина 2 статті 17 Регламенту). Але за наявності електронної системи такий друкований реєстр насьогодні не ведеться.

Протягом пленарного засідання депутати мають право вільного пересування як залом, у якому відбувається засідання, так й іншими приміщеннями обласної ради. Отже, практично на кожній сесії обласної ради має місце ситуація, коли кількість присутніх депутатів (за данними системи голосування "Надія" на момент початку засідання) й кількість депутатів, які приймали участь у голосуванні при розгляді того чи іншого питання порядку деннного, суттєво різниться, що не впливає на законність прийнятого радою рішення.

Таким чином, неможливо зробити об’єктивний висновок про належне виконання конкретними депутатами обласної ради депутатських повноважень в частині їх участі у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких вони входять, на підставі інформації щодо відвідування депутататами обласної ради пленарних засідань, яка була надана за результатами реєстрації депутатів за допомогою електронної системи «Надія».

З урахуванням наведеного вище, звертаємось до Громадського руху «ЧЕСНО» утриматися від поширення результатів дослідження про роботу депутатів Харківської обласної ради, оскільки така інформації не може вважатися об’єктивною і достовірною.

 

Виконавчий апарат Харківської обласної ради 


Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я