Виступ президента Української асоціації районних та обласних рад, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова на відкритті круглого столу з актуальних питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Київ, 4 грудня 2018 р.

Існуюча в Україні система управління субрегіонального (районного рівня) почала формуватися у 30-х роках минулого століття за радянських часів. Здебільше саме радянським періодом обмежується час її становлення. Зрозуміло, що за таких обставин вона була покликана обслуговувати потреби командно-адміністративної системи з її специфічними особливостями, політичного, економічного та соціального життя.

Застаріла та неефективна радянська система адміністративно-територіального устрою потребує реформування на принципах децентралізації, субсидіарності, виходячи з економічних інтересів та ефективності надання публічних послуг населенню.

За умов глобальної урбанізації та скорочення чисельності сільського населення укрупнення районів – логічний крок для здійснення ефективної регіональної, економічної, соціальної політики та одночасної економії державних та місцевих фінансів на утримання управлінського та представницького апарату.

За повідомленням експертів Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, протягом 20 років в Україні зникло близько 500 сіл. Ще стільки ж значаться тільки на папері, але люди там не живуть. З початку 90-х до 2000-х з карти України зникали по 11 сіл щорічно. В останні вісім років – по 19.

Рівень дотаційності бюджетів районів прямо пропорційний розмірам території та кількості населення. Чим меншим є район, тим більше потреб у бюджетному забезпеченні та більший відсоток дотаційності місцевого бюджету.

Необхідність укрупнення районів в Україні також обґрунтовується європейськими стандартами та досвідом адміністративно-територіального устрою європейських держав.

Укрупнення районів має сприяти подоланню значних соціально-економічних диспропорцій районів області з точки зору демографічного навантаження та оптимізації бюджетних витрат.

Формування нової системи районів має відповідати завданням реформи адміністративно-територіального устрою, напрямкам бюджетно-фінансової децентралізації, а також предметній підвідомчості районних органів місцевого самоврядування.

Важливим аспектом при формуванні нової системи районної влади є добровільне об’єднання територіальних громад та запроваджені гарантії фінансового стимулювання цього процесу. Завершення процесу формування спроможної базової ланки місцевого самоврядування – об’єднання територіальних громад, проведення чергових місцевих виборів має відбуватися синхронно та у єдиному контексті з утворенням нової територіальної організації влади на районному рівні.

Початок процесу укрупнення районів має відкрити другий етап реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яке триває в Україні останні чотири роки.

Модернізація районного рівня територіальної організації влади має отримати належне законодавче та нормативне супроводження.

На розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України», де визначені основні принципи адміністративно-територіального устрою та механізми його змін. Законопроект підтриманий Радою Європи.

Але можна прогнозувати ,що у процесі укрупнення районів виникатимуть питання, що потребуватимуть вирішення як на законодавчому рівні, так і за допомоги інших нормативних актів, які стосуватимуться розподілу повноважень, бюджетного забезпечення та іншого.

Фундамент для подальшого реформування субрегіонального (районного) та регіонального (обласного) рівнів врядування має Основний Закон. Тому внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування представляється тактично необхідним для подальшого реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Шановні колеги! Переконаний, що в кожного з нас є своє власне бачення актуальних питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, оригінальні ідеї щодо перспектив та необхідних подальших кроків. Але нас об’єднує єдина мета, тому в ході обговорення ми, без сумніву, зможемо почути один одного, щоб виробити спільну позицію, виходячи з якої працювати у майбутньому.

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Ефективна первинна медицина в громаді
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я