Матеріали виступу президента Української асоціації районних та обласних рад, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова на 8 щорічній нараді Конференції регіональних і місцевих властей для Східного партнерства (CORLEAP), Київ, 24.09.2018 р.

В Україні зараз система місцевого та регіонального управління проходить через процес активного реформування, кінцева мета якого – імплементація норм Європейської хартії місцевого самоврядування. Важливі напрямки реформ, відповідають тому, на що вказується колегами в доповідях.

А саме, здійснюється реформа в сфері місцевого самоврядування та децентралізація. Як відомо, процес укрупнення громад (амальгамування муніципалітетів) в Україні охоплює все більшу кількість населених пунктів. Мета реформи – з понад 10 тисяч невеликих муніципальних одиниць створити шляхом добровільного об'єднання до 2 тисяч великих, дієздатних громад. Наразі сформовано понад 800 таких громад.

Серйозні кроки уперед зроблені за напрямком бюджетної та фіскальної децентралізації. Завдяки змінам, внесеним до Бюджетного та Податкового кодексів, місцеві бюджети змогли істотно розширити ресурсну базу. В результаті власні доходи місцевих бюджетів зросли майже втричі. У зведеному бюджеті країни частина місцевих бюджетів склала більше 50%. Частка місцевих податків і зборів у власних доходах місцевих бюджетів з 0,7% в 2014 році зросла до 30%. Крім того, майже у 40 разів збільшилася державна підтримка на розвиток територіальних громад та оновлення їх інфраструктури.

Діяльність Державного фонду регіонального розвитку дозволило почати фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі відповідно до регіональних стратегій розвитку. Починаючи з 2015 року з Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію розвиваючих проектів за цей період місцеві органи влади отримали 5,8 млрд грн.

665 об'єднаних територіальних громад отримали субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури в сумі 1,9 грн, за рахунок якої органи місцевого самоврядування передбачають реалізувати 2405 проектів розвитку.

Децентралізація також проводиться в сфері надання адміністративних послуг, з метою максимально спростити процедури та передати їх надання на місця. Формується мережа центрів надання адміністративних послуг, яких в Україні вже створено 767.

Завдяки таким перетворенням відкриваються нові можливості для міжмуніципального співробітництва. Одним з важливих кроків, в загальному контексті реформування, стало прийняття закону про співробітництво територіальних громад. Громади, які скористалися цим інструментом, вже накопичили певний досвід підготовки та успішної реалізації спільних проектів. При чому, число нових проектів і учасників, задіяних в них, постійно зростає. Зараз близько тисячі громад використовують інструмент співпраці.

Таким чином, за останні роки в результаті реформування місцевого самоврядування і децентралізації, в тому числі фінансової, Україна значно розширила потенціал для співпраці саме в муніципальній площині й навіть накопичила певний досвід.

У доповіді, представленій нашій увазі, справедливо відзначений значний потенціал органів місцевого самоврядування для сприяння економічному зростанню, особливо в інноваційних секторах, створення нових робочих місць, розвитку підприємницької діяльності, як наслідок, поглиблення регіональної інтеграції. При таких вступних, розвиток економічного співробітництва на місцевому рівні, безумовно, дасть синергічний ефект.

Не варто чекати, коли Україна повністю інтегрується. Уже зараз доступний цілий комплекс напрямків, за якими співпраця на муніципальному рівні буде ефективним і вигідним усім учасникам. У такому контексті актуальними темами представляються екологія, рекреація, туризм, енергоефективність, транспортна логістика для прикордонних територій.

Крім того, в Україні відбувається секторальна децентралізація, наприклад в сфері освіти та охорони здоров'я.

Прикладом співпраці у медичній галузі приведу досвід Харківської області, яку я представляю як голова обласної ради. Проект «Ефективна медицина в громаді», який став одним з переможців програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства, місцевої влади та прав людини в Україні», включає чотири основні компоненти: створення ресурсного центру, навчально-методична складова, адвокаційна кампанія, надання на конкурсній основі міні-грантів для поліпшення матеріальної бази. Загальна сума проекту 500 тис євро.

Подібні проекти, завдяки яким не тільки оновлюється інфраструктура, але фахівці отримують нові знання, а у громад формується нове прогресивне бачення функціонування галузі, не повинні бути одиничним. Вони мають стати для України повсюдною практикою. Причому охоплювати найширший спектр напрямків муніципальної життєдіяльності.

Тож залучення населених пунктів України до широкої муніципальної співпраці вимагає певної підтримки з боку наших європейських партнерів. У цьому контексті дуже істотною може стати діяльність Конференції місцевих і регіональних влад Східного партнерства. В тому числі, за такими напрямками як:

- обмін досвідом реалізації передових практик та інформацією про потенційні можливості;

- підготовка кваліфікованих кадрів, у тому числі, для органів місцевого самоврядування, здатних підготувати та реалізувати проект, з урахуванням новітніх практик і загальних тенденцій;

- залучення додаткових ресурсів від донорських організацій, що буде найбільш ефективним, якщо муніципалітети матимуть доступ до самої вичерпної інформації по цій темі;

- формування відповідної платформи, доступної для муніципалітетів, що забезпечує обмін інформацією, що містить вищевказані відомості.

Створення сприятливих умов для співробітництва, навчання, обміну інформацією та досвідом, що цілком відповідає філософії, закладеної у ідею Східного партнерства та його реалізації на місцевому та регіональному рівнях.

На завершення, хочу ще раз подякувати нашим європейським партнерам і висловити їм вдячність за зусилля, докладені на підтримку децентралізації та посилення ролі органів місцевого та регіонального самоврядування в країнах Східного партнерства як основи для зміцнення демократії на місцях, а також для стимулювання економічного розвитку на базі економічного співробітництва.

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я