Шановний головуючий! Шановні колеги!

Дозвольте привітати вас від імені місцевого самоврядування України і подякувати за запрошення взяти участь у роботі установчого засідання Конференції.

Особлива вдячність комітету регіонів Європейського союзу за ініціативу по створенню щорічної Конференції місцевих і регіональних влад Східного партнерства.

Символічно, що перше засідання конференції проходить саме у Польщі, яка зараз головує у ЄС, а всього 8 років тому Польща також була східним партером Євросоюзу. Тож ми радіємо за своїх польських колег, що вони завдяки допомозі ЄС за короткий строк пройшли шлях кардинальних перетворень. Сьогодні від Польщі відчувається справжня дружня підтримка України на шляху інтеграційних взаємовідносин з Європейським Союзом.

Наша держава, яка днями відзначила двадцяту річницю незалежності, встала на шлях глобального оновлення. Комплекс системних заходів по модернізації всіх сфер життя в країні, започаткованих Президентом Віктором Януковичем, включає в себе реформування владних інституцій на всіх рівнях: від центральних органів до первинних ланок. Особливе місце в цьому процесі займає реорганізація системи влади на місцях, мета якої – створити систему влади відповідно до норм європейської демократії та забезпечити розвиток самоврядування на засадах, викладених у Європейській хартії місцевого самоврядування. Це, перед усім, стосується розширення кола повноважень громад і самоврядних органів, дотримання принципу субсидіарності, відповідно до якого управління та захист інтересів громадян мають відбуватися на найбільш близькому до населення – віддаленому від центру – рівні, де вирішення цих задач найбільш ефективне.

Зрозуміло, що наділення новими повноваженнями самоврядних органів, надання їм певної самостійності у вирішенні місцевих питань, вимагає від цих структур усвідомлення своїх можливостей і рівня відповідальності. Саме тому ми приділяємо особливу увагу міжнародним заходам, де представники вітчизняного самоврядування можуть виступити як повноправні суб’єкти діалогу, взяти безпосередню участь у процесі обміну досвідом зі своїми колегами.

Життя підтверджує, що найбільш стабільні відносини між державами встановлюються за наявності тісних горизонтальних зв’язків між регіонами різних країн при активній участі органів місцевого самоврядування, які в цьому процесі беруть представницькі та організаційні функції. Тож ініціатива Комітету Регіонів ЄС - зробити річну Конференцію платформою для регулярного діалогу та співпраці між органами місцевого і регіонального самоврядування ЄС та країн Східного партнерства - сприятиме не тільки поглибленню політики добросусідства в регіоні, а має стати важливим фактором розвитку базових демократичних інституцій, зокрема в Україні.

Позитивними аспектами даної конференції, зокрема для наших регіонів, міст та сіл, є вивчення досвіду, а також можливість донести нашу зацікавленість в отриманні інвестицій для розвитку територій, а для населення - підвищення рівня життя. І тут хочу завірити, що органи місцевого самоврядування – найнадійніші партнери, бо мають найбільшу підтримку і довіру населення.

Шановні колеги! Наше спільне прагнення до поглиблення діалогу і зміцнення стосунків має стати рушійною силою для взаємовигідного зближення країн Східного партнерства на тлі глобальних викликів, на які має відповісти сьогодні європейська спільнота. Отже бажаю всім нам успішної і плідної роботи під час річної Конференції місцевих і регіональних влад Східного партнерства, яка має стати важливою віхою розвитку партнерства у регіональному вимірі.

Дякую за увагу.

 

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Ефективна первинна медицина в громаді
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я