У 2017 році Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» відзначить свій чвертьвіковий ювілей. Асоціація була створена як об’єднання обласних і районних рад з метою збільшення ефективності здійснення власних повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування районного та обласного рівнів щодо захисту прав та спільних інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку. 

Зрозуміло, що Асоціація не могла бути осторонь процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, розпочатого після прийняття Урядом відповідної Концепції у квітні 2014 року. Варто зазначити, що і до цього Асоціація ініціювала низку пропозицій щодо вдосконалення системи регіонального управління, неодноразово наголошуючи на необхідності її модернізації та приведення у відповідність із нормами Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Асоціація завжди підтримувала ініціативу реформи місцевого самоврядування, модернізації регіонального управління та зміцнення інституцій локальної демократії в Україні, до того ж, саме Асоціація була ідейним натхненником реформи, а її представники - серед тих, хто готував згадану вище Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Зокрема, ще у 2010 році на конференції в Харкові, що проходила під егідою Української асоціації районних та обласних рад, було вказано на необхідність розробки концептуального документа, який стане дорожньою картою подальших реформ. 

З початком реформи Асоціація активно включилася  у процес, працюючи в різних напрямках, але з єдиною метою – сприяти якомога скорішому втіленню необхідних державі перетворень у питаннях регіонального та місцевого управління. Головні напрямки:

- взаємодія з владою щодо удосконалення законодавчого забезпечення реформи та розвитку місцевого самоврядування;

- популяризація реформи та роз’яснення її змісту серед органів місцевого самоврядування на населення;

- підготовка кадрів місцевого самоврядування – керівників, депутатів, посадовців місцевих рад – до роботи в нових умовах, з новими повноваженнями та відповідальністю, що отримає місцеве самоврядування після реформи. 

На мій погляд, саме в цьому полягає основна роль Української асоціації районних та обласних рад в процесі реформування місцевого самоврядування. 

У нормотворчій діяльності Асоціація здійснює експертну оцінку та організує обговорення законодавчих ініціатив, на основі яких готує пропозиції. У цій роботі Асоціація спирається на створений за її участі у 2012 році Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку.  За період його роботи сформовано команду фахівців, які також беруть участь у публічному експертному обговоренні законодавчих ініціатив, готують роз’яснення для органів місцевого самоврядування. За цим напрямком діяльність Асоціації відбувається у тісній взаємодії з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та  місцевого самоврядування Національної академії правових наук. 

Тільки за перше півріччя 2016 року Асоціацією було опрацьовано більше 30 проектів та чинних нормативно-правових актів, які стосувалися бюджетних відносин, порядку здійснення повноважень органами місцевого самоврядування, добровільного об’єднання громад, адміністративно-територіального устрою, кадрових питань та інших. Здійснюється моніторинг та аналіз законодавчого процесу у центральних органах виконавчої влади, Кабміні та Верховній Раді. За результатами розгляду до відповідних профільних центральних органів виконавчої влади, Уряду та Парламенту направляються пропозиції та зауваження у форматі звернень Асоціації. 

У 2016 році Асоціація ініціювала низку «круглих столів» як стосовно загальних питань децентралізації, так і стосовно методології та практики вирішення окремих питань розвитку громад та відповідних територій. 11 листопада 2016 року Асоціація звернулася до Кабміну з пропозицією провести навчання у зв’язку із новими принципами формування місцевих бюджетів. 

Асоціація проводить активну інформаційно-роз’яснювальну роботу: підготовку та видання друкованих матеріалів,  організацію і проведення консультативних заходів тощо. Зокрема, для представників рад, які входять до Асоціації, навесні 2016 року було проведено низку регіональних навчальних тренінгів з питань організаційно-правової роботи, управління спільним майном територіальних громад, розробки та супроводу програм проектів та заходів, які фінансуються з місцевих бюджетів, залучення коштів для реалізації місцевих та регіональних програм, взаємодії з громадськістю. 

Важливим аспектом також є співпраця з міжнародними організаціями. У тому числі стосовно обміну досвідом із впровадження реформ щодо  вдосконалення регіонального управління та децентралізації. 

Асоціація співпрацює:

- з Радою Європи у рамках програми «Децентралізація та територіальна консолідація влади» шляхом сприяння у реалізації компонентів програми «Конкурс: кращі практики місцевого самоврядування», онлайн комунікаційної платформи для регіональних виборних представників, а також експертної підтримки;

- з ООН та ЄС у рамках програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» здійснюється шляхом розбудови інституційної спроможності УАРОР через підтримку напрямків діяльності Центру управління знаннями «Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку»;

- зі Швейцарією у рамках проекту DESPRO (Швейцарсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні» спрямований на покращення системи державного управління шляхом підвищення ролі місцевого самоуправління) у фінансовому та нормативно-правовому напрямках. Започатковано систему моніторингу місцевих бюджетів, у тому числі аналіз місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад, ведеться робота щодо удосконалення нормативно-правової бази, в тому числі шляхом проведення спільних заходів та консультацій. Крім того, спільно здійснюється просвітницько-інформаційна робота. 

Також є інші міжнародні проекти, в яких задіяно Асоціацію, а саме: проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», налагоджено співпрацю з міжнародними інституціями щодо спільного впровадження проекту USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), з Міністерством захисту навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки, фахівцями Китайської державної компанії «Сhina Haisum Engineering CO. LTD». 

Українська асоціація районних та обласних рад усвідомлює необхідність продовження реформи місцевого самоврядування та подальшої децентралізації. У межах своїх повноважень ми готові брати активну участь у цих процесах, забезпечуючи комунікацію районних та обласних рад з центральною владою. Разом з тим Асоціація уважно стежить за ходом реформи місцевого самоврядування і вважає своїм обов’язком стимулювати  її ефективне впровадження. 

Президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов 

Інформаційний вісник Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального і місцевого розвитку РЕГІОНЕТ

 

Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП