УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

61200, м. Харків, МСП

вул. Сумська, 64, тел. 700-53-28

__________________№ _______________

__________________№ _______________

П Р О Т О К О Л №  35

засідання постійної комісії

від 18 вересня  2019 року

18.00

Усього членів комісії : 9.

Присутні: Юрченко Е.П. – голова постійної комісії обласної ради; Білохвостенко С.В. – секретар постійної комісії обласної ради; члени постійної комісії: Кисіль В.В., Пилипенко О.А., Тітов М.І., Хвесик А.Є. Відсутні:  Пилипчук М.Д.,  Чихладзе Д.Е.,  Нестєров І.Є.      

Запрошені:

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії обласної ради.

Доповідає:  Юрченко Е.П. – голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, депутат обласної ради, ознайомив присутніх із проєктом порядку денного і запропонував депутатам визначитися щодо питань, винесених на розгляд даного засідання постійної комісії.

Депутати підтримали запропонований порядок денний засідання постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити порядок денний засідання постійної комісії.       

                                                                    Голосували:       «за»              -­­ 6;

                                       «проти»      - 0;

                                                                                              «утрим.»     - 0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про порушення клопотання про нагородження депутата обласної ради Нестєрова І. Є. цінним подарунком - годинником з логотипом «Голова Харківської обласної ради». 

Інформує:  Юрченко Е.П. – голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, депутат обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про порушення клопотання про нагородження депутата обласної ради Нестєрова І. Є. цінним подарунком - годинником з логотипом «Голова Харківської обласної ради» (матеріали додаються). 

Інформує: ЮРЧЕНКО Е.П. – голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, депутат обласної ради.

      ЮРЧЕНКО Е.П.  проінформував присутніх про 55-річчя члена постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Нестєрова І. Є., стисло ознайомив із його біографічною довідкою і вніс пропозицію порушити клопотання про відзначення ювіляра цінним подарунком - годинником з логотипом «Голова Харківської обласної ради».

вирішили:

  1. Порушити клопотання про відзначення цінним подарунком - годинником з логотипом «Голова Харківської обласної ради» Нестєрова Ігоря Євгеновича, депутата обласної ради, члена постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, за вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну плідну працю та з нагоди 55-річчя.
  2. Направити відповідні матеріали голові Харківської обласної ради.

 

                                                                    Голосували:       «за»              -­­ 6;

                                       «проти»      - 0;

                                                                                              «утрим.»     - 0.

                                                                               

Голова постійної комісії обласної ради

з питань розвитку місцевого самоврядування

та адміністративно-територіального устрою                Е. ЮРЧЕНКО

 

Секретар  постійної комісії обласної ради

з питань розвитку місцевого самоврядування

та адміністративно-територіального устрою         С.БІЛОХВОСТЕНКО

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я