УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

61200, МСП   м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. 700-53-02

_______________№_______________

На № ___________________________

Протокол № 72

засідання постійної комісії

від 30 січня 2019 року

Всього членів комісії – 14

Присутні: Немикіна Л.П. – голова постійної комісії, Горішній І.І., Ванюшин Н.Є., Біловол Т.В., Бушковський В.В., Глянь І.Д., Горбатовський В.В., Золотарьов В.В., Кришталь Д.Б.,  Шевчук А.І.

Відсутні: Веприцький Р.С., Гацько А.Ф., Панов В.В.відрядження; Головаш Т.І. хворіє.

Запрошені: Клименко С.В. – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради; Бондаренко О.М.начальник управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; Осьмуха Н.Г. – начальник юридичного управління виконавчого апарату обласної ради; Погуляєва Т.В. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради; Турченко І.В. – директор ДП «Дороги Харківщини».  

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.

Голова постійної комісії Немикіна Л.П. ознайомила присутніх з проектом порядку денного і запропонувала членам постійної комісії визначитися щодо питань, винесених на розгляд даного засідання постійної комісії.

Доповнень або заперечень не надійшло, депутати одноголосно підтримали запропонований порядок денний засідання постійної комісії,.

Голосували:   "за"         - 10

"проти"  - немає

"утрим." - немає

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Про розгляд пропозицій Харківської обласної державної адміністрації щодо розподілу коштів субвенції з державного бюджету за напрямами використання та погодження переліків об'єктів капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах Харківської області, на 2019 рік.     
  2. Різне.
  3. СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій Харківської обласної державної адміністрації щодо розподілу коштів субвенції з державного бюджету за напрямами використання та погодження переліків об'єктів капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах Харківської області, на 2019 рік (лист Харківської облдержадміністрації від 28.01.2019 вих. № 01-73/708).

 

Доповідає: Турченко Ігор Вікторович – директор ДП «Дороги Харківщини».

Турченко І.В. коротко проінформував членів постійної комісії по суті матеріалів, обґрунтував надані Переліки та відповів на поставлені запитання.

Виступили: Немикіна Л.П., Горішній І.І., Ванюшин Н.Є., Глянь І.Д., Бушковський В.В., Горбатовський В.В., Шевчук А.І., Золотарьов В.В.

Горішній І.І. звернув увагу на необхідність більш ретельного опрацювання та узгодження пропозицій щодо ремонту автомобільних доріг з керівниками районів та ОТГ і висловив зауваження стосовно запропонованого переліку об’єктів по Золочівському району.

Після обговорення депутати висловилися за погодження вказаних вище Переліків, а також наголосили на необхідності в подальшому надавати до постійної комісії інформацію щодо попереднього погодження переліків з керівниками місцевих органів самоврядування.

ВИРІШИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома.
  2. Погодити переліки об'єктів, які у 2019 році пропонуються для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету, а саме:
  • будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Харківської області;
  • поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Харківської області;
  • будівництва, капітального та поточного ремонтів вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області.

Голосували:   "за"        – 9

"проти"  – немає

"утрим." – 1

  1. Погодитись з пропозиціями Харківської облдержадміністрації щодо розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області на 2019 рік.

Голосували:   "за"        – 10

"проти"  – немає

"утрим." – немає

  1. Рекомендувати керівництву ДП «Дороги Харківщини» в подальшому надавати до постійної комісії інформацію щодо попереднього погодження переліків з керівниками місцевих органів самоврядування.

Голосували:   "за"        – 10

"проти"  – немає

"утрим." – немає

 

Голова постійної комісії                                       Л. Немикіна

Секретар постійної комісії                                    Н. Ванюшин

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я