Харківська обласна рада

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адреса: вул. Сумська, 64, м. Харків, Україна, 61200
24 лютого 2020

Президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов презентував пілотний проект «Моделювання адміністративно-територіального устрою у Донецькій, Луганській, Тернопільській, Харківській областях на новій територіальній основі» під час круглого столу у Києві.

Серед пріоритетних напрямів децентралізації відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – формування спроможної територіальної основи для місцевого самоврядування, у тому числі на районному рівні. Так саме. Як на місцевому (громади) та обласному.

Мета удосконалення територіальної організації влади – підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території. Очікувані результати:

- створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян,

- надання високоякісних та доступних публічних послуг,

- задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території,

- узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Проблеми

Диспропорційний територіальний устрій та нераціональна територіальна організація влади – основна причина конфлікту компетенції як між органами місцевого самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Відбивається на практично у всіх напрямах діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Починаючи від формування місцевих бюджетів, управління майном, соціальними галузями і закінчуючи конфліктами навколо розмежування компетенції, як було зазначено.

В Україні середня кількість населення в районі становить 25 тис. осіб. При цьому чисельність населення в окремих районах однієї області інколи має відмінність більше ніж у 25 разів. Наприклад,  Харківський район – 182,4 тис. жителів, Коломацький район – 7,2 тис. жителів.

Доступна та належна якість публічних послуг має забезпечуватися шляхом оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації.

Отже адміністративно-територіальний устрій України потребує удосконалення та приведення у відповідність до сучасних вимог, зумовлених:

 моделлю економічного розвитку;

- зовнішньополітичними орієнтирами та взятими на себе міжнародними зобов’язаннями (Європейська хартія місцевого самоврядування);

- врахуванням національної специфіки та європейського досвіду формування адміністративних одиниць.

У 18 районах 100% території покрито ОТГ. Спроможні громади в таких районах керують ресурсами надають більшість послуг населенню і несуть за це пряму відповідальність. Відповідно районна влада у такому районі має мінімальний вплив на діяльність та розвиток території.

Від 50 до 99% територій покрито ОТГ у 143 районів. Разом з тим, залишається також 99 районів, де не утворено жодної ОТГ.

На районному рівні постійно зменшуються кількість та якість послуг, які надаються. Такий стан справ суперечить Концепції реформи.

Формування нової системи районів має відповідати завданням реформи адміністративно-територіального устрою, напрямкам бюджетно-фінансової децентралізації, а також предметній підвідомчості районних органів місцевого самоврядування.

Отже першочерговим завданням сьогодення є завершення процесу формування спроможних територіальних громад. Та затвердження нового адміністративно-територіального устрою на рівні громад та районів. Тобто можна сказати, формування єдиного субрегіонального простору України. 

Оновлені райони повинні мати інфраструктурні, організаційні, кадрові та матеріально-фінансові ресурси для виконання повноважень.

Тому брати за основу нового районного поділу такі системи як територіальні виборчі округи або, наприклад, місцеві прокуратури недоцільно. Вони не враховують базових критеріїв для формування адміністративно-територіальних одиниць просторової та транспортної доступності до адміністративного центру, зручності надання послуг, соціально-економічні особливості.

Європейський Союз за стандартом субрегіонального поділу країн системи NUTS-3 пропонує населення району на рівні 150 тис осіб.

Втім для Українських реалій така чисельність населення для району не може бути оптимальною, вона занадто велика. Потрібно звернути увагу на цілу низку чинників, як урбанізація, загальні демографічні тенденції, відстань між населеними пунктами, шляхи та інше.

Слід враховувати, що NUTS–одиниці, будучи одиницями статистичного характеру, можуть не співпадати з адміністративно-територіальними одиницями країни. Відмінність показників чисельності жителів таких адміністративно-територіальних одиниць може бути значною. Наприклад, в Польщі на території повіту в середньому знаходиться 8 гмін та проживає приблизно 83 тис. осіб.

У Концепції реформування місцевого самоврядування територіальної організації влади передбачено, що моделювання адміністративно-територіальних одиниць має здійснюватися у регіонах. У якості концептуальних засад моделювання районів мають використовуватися наступні критерії:

- обґрунтованість територіальної основи, її сучасність;

- здатність забезпечити доступність та належну якість публічних послуг;

- наявність належних матеріальних, фінансових та організаційних умов;

- забезпечення професійності надання публічних послуг;

- оптимізація податкової бази;

- уніфікованість стандартів надання публічних послуг та співмірність нормативів бюджетної забезпеченості жителів районів.

Саме тому, Українська асоціація районних та обласних рад у партнерстві між Міністерством регіонального розвиту, будівництва та місцевого самоврядування, спільно з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» ініціювала пілотний проект моделювання адміністративно-територіального устрою на новій територіальній основі для 4 областей, результатом якого буде розробка відповідних Законопроектів.

Час змінювати райони, робити їх більш спроможними.

Презентація проекту

Назва проекту: «Моделювання адміністративно-територіального устрою у Донецькій, Луганській, Тернопільській, Харківській областях на новій територіальній основі»

Тернопільська область має  48 об’єднаних громад, населення яких складає близько 600 тисяч громадян. У той же час районний рівень залишається незмінним, навіть там, де територія району повністю співпадає з територією об’єднаної громади.

У Тернопільській області проведено перший круглий стіл за участі представників Мінрегіону, обласної ради, обласної державної адміністрації, районних рад, районних державних адміністрацій, ОТГ та голів міст обласного значення.

Обговорено існуючий стан адміністративно-територіального устрою у Тернопільській області, його недоліки, необхідності у кращому впорядкуванню та відповідності європейським стандартам. Також  було розглянуто орієнтовні моделі територій районів.

12 грудня у Тернопільській області планується проведення другого круглого столу де буде представлено та обговорено запропоновану модель адміністративно-територіального устрою із урахуванням зауважень учасників першого круглого столу.

В Харківській області створено 17 об’єднаних громад, населення - понад 280 тис осіб.

На Харківщині, за зверненням обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації була сформована робоча група з підготовки пропозицій щодо об’єднання (укрупнення) районів.

До складу робочої групи крім представників обласної ради та обласної державної адміністрації увійшли посадовці Мінрегіону, депутати місцевих рад керівники профільних вищих навчальних закладів, представники Національної академії правових наук та громадськості.

17 грудня у Харкові відбудеться перший круглий стіл, а у січні планується провести ще 4 круглі столи у Луганській та Донецькій областях.

Круглі столи проводитимуться з метою узагальнити, проаналізувати ситуацію у Західній та Східній Україні. А також на територіях областей, де запроваджено військово-цивільні адміністрації.

За результатами пілотного проекту буде напрацьовано проект Закону України по кожній із зазначених областей із урахуваннями усіх зацікавлених сторін.

Проте, проект планується завершити наприкінці січня 2019 року, а відтак виникає необхідність продовження проекту хоча б ще на 1,5 місяці для забезпечення належного та своєчасного опрацювання отриманих даних та пропозицій.

Важливо, щоб ініціатива щодо укрупнення районів в областях була місцевою, а не нав’язаною «згори». Тільки так можна урахувати усі нюанси, що існують на тій чи іншій території, та попередити можливі конфліктні ситуації.

Зважене реформування районного рівня дозволить:

-        уникнути конкуренції компетенцій між органами представницької влади різних рівнів та органів виконавчої влади;

-        винести на районний низку питань, які громади не здатні вирішувати максимально ефективно (утилізація сміття, дороги, медична допомога другого рівня, служби з надзвичайних ситуацій, утримання спеціалізованих будинків-інтернатів, надання низки адміністративних послуг, представництва територіальних відомчих органів);

-        забезпечити ефективне представництво інтересів громад.