Тези виступу Президента Української асоціації районних та обласних рад, голови Харківської обласної ради Сергій Чернова на засіданні Правління Асоціації

1. Реалізація конституційної реформи щодо децентралізації влади 

2. Проведення повномасштабної адміністративно-територіальної реформи. Вирішити питання адміністративно-територіального устрою через застосування існуючих на сьогоднішній день механізмів, передбачених земельним законодавством або законодавством про добровільне об'єднання територіальних громад, неможливо, оскільки вони носять опосередкований та половинчастий характер. Необхідне прийняття спеціального закону про адміністративно-територіальний устрій.  

Реформування районного рівня на принципах децентралізації та субсидіарності відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

3. Удосконалення системно-структурної організації місцевого самоврядування та її нормативного закріплення, у тому числі:

-         запровадження повноцінної організаційної системи місцевого самоврядування на рівні районів і областей шляхом надання відповідним місцевим радам права створювати власні виконавчі органи, самостійно визначати їх систему, структуру і штатну чисельність у межах коштів місцевих бюджетів,

-         прийняття Закону України «Про територіальні громади в Україні», оновлення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

4. Перегляд системи власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Передбачена базовим Законом система застаріла, не відповідає більш динамічному галузевому законодавству. 

5. Погалузевий перегляд розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на засадах субсидіарності. Розширення кола адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, з обов'язковим повним та передуючим реалізації повноважень матеріально-фінансовим їх забезпеченням; перехід на договірні засади виконання органами місцевого самоврядування державних делегованих повноважень із врахуванням інфраструктурного, кадрового та ін. потенціалу територіальних громад та їх органів. 

6. Удосконалення матеріально-фінансового забезпечення делегованих повноважень, у т.ч.:

-         формування належної правової основи;

-         здійснення об'єктивного і повного розрахунку обсягів трансфертного забезпечення делегованих повноважень на основі державних стандартів і нормативів соціальних та адміністративних послуг;

-         встановлення методик розрахунку фінансового забезпечення окремих делегованих повноважень;

-         організація та здійснення постійного моніторингу повноти та своєчасності матеріально-фінансового забезпечення, його коригування з урахуванням економічної та громадсько-політичної ситуації у країні (зокрема, видатків на соціальне та адміністративне обслуговування внутрішньо переміщених осіб);

-         зміцнення правових засад співфінансування бюджетних програм;

-         економічне стимулювання ефективного використання наданих державою ресурсів;

-         запровадження методик оцінки ефективності здійснення повноважень. 

7. Удосконалення організаційно-правового механізму державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом упорядкування системи контролюючих суб'єктів та кола їх контрольних повноважень; розширення муніципального контролю за реалізацією державних делегованих повноважень. 

8. Забезпечення повноцінного формування власних доходів місцевих бюджетів в обсягах, що сприятимуть підвищенню ефективності соціально- економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, шляхом:

-         супроводження муніципалізації повноважень одночасним розширенням системи місцевих податків і зборів,

-         розширення бази оподаткування та удосконалення порядку адміністрування місцевих податків і зборів,

-         нормативне врегулювання додаткових надходжень до місцевих бюджетів за рахунок розширення власних джерел, зокрема, податкового або тарифного стимулювання раціонального відношення до сортування та утилізації побутових відходів (за досвідом Франції), запровадження плати за розміщення реклами в культурно-історичних осередках (за прикладом Чехії). 

9. Удосконалення державної політики у сфері земельних відносин на засадах децентралізації та посилення управлінської ролі органів місцевого самоврядування. З цією метою:

-         виключити передбачене чинною редакцією Земельного кодексу України обмеження предметної підвідомчості сільських, селищних, міських органів самоврядування в сфері земельних відносин виключно землями в межах відповідних населених пунктів, забезпечивши принцип повсюдності місцевого самоврядування;

-         надати цим органам право здійснювати управління та розпорядження землями не лише територіальних громад, але й землями державної форми власності на засадах реалізації державних делегованих повноважень;

-         врегулювати питання правового статусу земель за межами населених пунктів;

-         зміцнити правові засади самоврядного контролю за цільовим використанням та охороною земель, надати органам місцевого самоврядування право самостійно встановлювати порядок організації та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, що дозволить забезпечити не лише місцеві особливості здійснення такого контролю, але й оперативно реагувати на виявлені порушення у цій сфері. 

10. Оновлення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та формування власної системи підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації, стажування муніципальних службовців, відокремленої від системи підготовки кадрів для державної служби. 

11. Удосконалення нормативно-правової бази. Аналіз, проведений науковцями Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук, показує, що у всій системі законодавства, яка визначає компетенцію органів місцевого самоврядування в Україні тільки повноваження органів місцевого самоврядування містяться більш ніж у 2 200 нормативно-правових актах вищої юридичної сили.

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Безпека та довіра
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Ефективна первинна медицина в громаді
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я