Харківська обласна рада

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адреса: вул. Сумська, 64, м. Харків, Україна, 61200
26 жовтня 2020

Учасників із семи країн – Швеції, Німеччини, Сербії, Польщі, Білорусі, Норвегії, України – зібрала сьогодні Міжнародна науково-практична конференція «Університетсько-шкільні кластери» у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія». У відкритті заходу взяв участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Розпочинаючи промову, він наголосив, що сучасний глобалізований світ, зростаюча роль економіки знань, стрімкий розвиток технологій, передусім інформаційних, вимагають у кожній сфері діяльності шукати нові підходи, які б відповідали викликам сьогодення. Перш за все це стосується освіти – галузі, яка формує майбутнє нації, виховує нове покоління, яке поведе країну уперед.

«Застосування такої передової практики як поєднання в одному кластері шкільних закладів та установ вищої освіти має значні перспективи та особливе значення для нашого регіону, оскільки відомо, що Харків – наукова та студентська столиця України», – зазначив Сергій Чернов.

За його словами, знайомство з практикою утворення університетсько-шкільних кластерів демонструє нові широкі можливості, що відкриваються для шкіл та вузів, які отримають змогу працювати у єдиному інформаційно-навчальному просторі, застосовувати спільні підходи до роботи з молоддю, умови для обміну педагогічним досвідом.

«Для шкіл, зокрема, якісно вищий рівень підготовки вчителів, доступ до інтелектуальних, бібліотечних та матеріально-технічних ресурсів вищих навчальних закладів, мотивація учнів через постійне спілкування із студентським та академічним середовищем.

Що стосується вищих навчальних закладів, то вони у свою чергу отримують підготовлених абітурієнтів, добре мотивованих  та цілеспрямованих студентів, взаємодію із громадськістю у новому вимірі для просування власного бренду та філософії роботи з молоддю», – сказав голова обласної ради Сергій Чернов.

Довідково:

На порядку денному в учасників XVIII міжнародно-наукової конференції обговорення:

  • потреби зміни моделі управління системами в умовах турбулентності суспільних процесів;
  • сутності формування освітніх кластерів;
  • МАН як простір науково-освітньої кластеризації;
  • кластеризація освітнього простору Слобожанщини шляхом функціонування Харківського університетського консорціуму;
  • стратегія кластерної політики як основа суспільства високих технологій;
  • моделі кластерної політики: світові освітні практики;
  • взаємодія "школа-університет" як необхідна умова усунення бар'єрів інклюзивної освіти та нарощування людського капіталу суспільства;
  • кластерний підхід як засіб підвищення конкурентоспроможності освіти регіону;
  • особливості роботи з обдарованими учнями в рамках університетсько-шкільного кластеру";
  • університетсько-шкільний кластер як модель нового освітнього простору тощо.
IMG_5635
IMG_5739
IMG_5706
IMG_5730
IMG_5722
IMG_5736
IMG_5585
IMG_5643
IMG_5745
IMG_5576
IMG_5832
IMG_5670
IMG_5783
IMG_5766
IMG_5593
IMG_5614
IMG_5627
IMG_5704
IMG_5705
IMG_5771
IMG_5677
IMG_5664
IMG_5650
IMG_5681
IMG_5672
IMG_5805
IMG_5683