Керівництво апарату

Керівництво апарату

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ЧЕРНОВ Сергій Іванович голова обласної ради 102 700-40-57
700-07-10
700-53-35 ф.
КОВАЛЕНКО Віктор Миколайович перший заступник голови обласної ради 100 700-53-13
700-53-35 ф.
СКОРОБАГАЧ Володимир Іванович заступник голови обласної ради 98

700-53-31

700-16-97 ф.

КЛИМЕНКО Сергій Володимирович керуючий справами 113

700-22-99

715-73-49

НЕМИКІНА Людмила Петрівна голова постійної комісії з питань бюджету 119 700-05-54

Управління по забезпеченню діяльності керівництва апарату

Управління по забезпеченню діяльності керівництва апарату

Основні завдання управління:
Організація робочого часу голови обласної ради та його заступників, опрацювання їх робочих планів; координація та забезпечення проведення нарад за участю голови обласної ради (заступників голови обласної ради), зустрічей та поїздок (у тому числі закордонних) голови обласної ради та його заступників; опрацювання кореспонденції, що надходить на ім’я голови обласної ради, його заступників; організація зв’язків голови обласної ради з депутатами Верховної Ради України, органами державної влади, громадськістю, засобами масової інформації,іноземними, громадськими організаціями та асоціаціями; підготовка  (в межах повноважень управління) інформаційних матеріалів, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації;відпрацювання (в межах повноважень управління) питань, пов’язаних із запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної інформації; здійснення контролю за виконанням доручень голови обласної ради, його заступників; підготовка матеріалів для голови обласної ради (заступників голови обласної ради) до нарад; складання протоколів нарад і зустрічей голови обласної ради, його заступників та підготовка, за підсумками, проектів відповідних доручень.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
КОЛІНЬКО Максим Валерійович начальник управління 117 700-47-70
ЖОРОВА Наталія Василівна головний спеціаліст 101

700-40-57
700-07-10

715-72-71

АНТОНЮК Ольга Олександрівна головний спеціаліст 101

700-40-57
700-07-10

715-72-71

 

Відділ патронатної служби

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ПЄШКОВ Павло Сергійович начальник відділу, радник голови обласної ради 96 700-53-05
РІЗНИК Ксенія Сергіївна помічник першого заступника голови обласної ради 109 700-53-20
МАРЦИНЮК Євгеній Олександрович помічник заступника голови обласної ради   700-34-18
КУЛИК Олена Григорівна радник 109

700-53-21

Відділ міжнародних та міжрегіональних зв’язків, моніторингу проектів і програм

Відділ міжнародних та міжрегіональних зв’язків, моніторингу проектів і програм

Основні завдання управління:
протокольне забезпечення перебування в області глав парламентів, інших високих посадових осіб України, представників іноземних держав та міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав; взаємодія з дипломатичними установами, акредитованими в Україні,  офіційними представництвами іноземних держав, розташованими на території України та Харківської області; протокольне забезпечення діяльності голови та заступників голови обласної  ради в заходах за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій; забезпечення візитів офіційних делегацій обласної ради до іноземних держав; організаційне забезпечення участі керівництва обласної ради у міжнародних заходах, які проводяться в Харківській області та інших регіонах України, за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій; організаційне забезпечення проведення конкурсів, започаткованих всеукраїнськими, регіональними, міжнародними фондами та обласною радою; сприяння участі органів місцевого самоврядування та територіальних громад області у проектах міжнародної технічної допомоги; сприяння розвитку співробітництва з міжнародними організаціями, організаціями системи ООН тощо, у тому числі з питань залучення та використання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги; сприяння розвитку міжрегіонального, транскордонного і прикордонного співробітництва області; здійснення обліку та контролю за виконанням обласних програм з питань планування, економіки, фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, земельних відносин, агропромислового комплексу, екології та раціонального природокористування області тощо; інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної ради у частині прийняття, моніторингу виконання та аналізу обласних програм, затверджених рішеннями обласної ради, а також надання методичної допомоги місцевим радам з цих питань; вивчення місцевого і регіонального досвіду діяльності самоврядних структур, надання методичної допомоги радам, їх органам, посадовим особам та депутатам щодо виконання закріплених повноважень. Підготовка відповідних інформаційно-методичних матеріалів;  підготовка  (у межах повноважень відділу) інформаційних матеріалів, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
КАМАСА Маргарита Валеріївна начальник відділу 155 700-31-28
ТИХОНРАВОВА Світлана Миколаївна головний спеціаліст 155 700-31-28

Відділ бухгалтерського обліку

Відділ бухгалтерського обліку

Основні завдання відділу:
ведення обліку основних засобів та забезпечення своєчасного нарахування зносу на основні засоби; ведення обліку розрахункових рахунків; здійснення розрахунків з організаціями; участь у складанні кошторису та штатного розпису виконавчого апарату обласної ради; складання періодичної статистичної звітності; здійснення    заходів    по    забезпеченню    належного    обліку    та використання   за   призначенням   майна,   що   належить   обласній   раді, встановлення  належного  контролю  за своєчасним  списанням  використаних матеріалів, обладнання тощо; здійснення    фінансових    розрахунків,    пов'язаних    із   забезпеченням діяльності обласної ради.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
СТОРОЖЕНКО Ніна Митрофанівна начальник відділу, головний бухгалтер 110 700-53-17
715-72-91
НІКІТІНА Людмила Леонідівна головний спеціаліст, бухгалтер 104

700-53-12

КРАСНА Ольга Павлівна головний спеціаліст, бухгалтер 104 700-53-12

Відділ по роботі з громадськістю та ЗМІ

Відділ по роботі з громадськістю та ЗМІ

Основні завдання відділу:
розробка та впровадження інформаційної політики обласної ради, зокрема, забезпечення інформаційної відкритості обласної ради; своєчасне оприлюднення результатів діяльності, рішень обласної ради; організація висвітлення діяльності ради у засобах масової комунікації; сприяння у підвищенні довіри суспільства голові обласній раді та депутатському корпусу; офіційне оприлюднення документів ради; організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей голови обласної ради та його заступників з представниками засобів масової комунікації, підготовка відповідних матеріалів для цих заходів.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ДЯГІЛЕВ Володимир Миколайович начальник відділу 96 700-53-05
ВЕРБОВА Наталія Анатоліївна заступник начальника відділу 96 715-73-63
ТІТОВА Світлана Олександрівна головний спеціаліст 96 715-73-63
ВЕГЕРА Олена Олексіївна провідний спеціаліст 94 715-72-28

Відділ кадрової роботи та нагород

Відділ кадрової роботи та нагород

Основні завдання відділу:

у сфері кадрової роботи: реалізація державної політики у сфері проходження служби в органах місцевого самоврядування; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та, відповідно, забезпечення ефективності трудового процесу; документальне оформлення проходження служби у виконавчому апараті обласної ради; здійснення контролю за дотриманням Закону України  “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування служби; підготовка (в межах повноважень відділу) інформаційних матеріалів, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації; відпрацювання (в межах повноважень відділу) питань, пов’язаних із запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної інформації; здійснення заходів щодо забезпечення навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату  обласної ради; забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

у сфері нагородної справи: проведення роботи з підготовки нагородних матеріалів для нагородження відзнаками Харківської обласної ради та присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області"; підготовка нагородних матеріалів та  подання про нагородження відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; забезпечення безпосереднього виготовлення відзнак Харківської обласної ради та підготовка атрибутів відзнак для їх вручення нагородженим; участь у заходах Харківської обласної ради, голови обласної ради та заступників голови обласної ради,  під час яких планується нагородження осіб відзнаками Харківської обласної ради;

у сфері запобігання та виявлення корупціїнадання суб’єктам декларування Харківської обласної ради та її виконавчого апарату методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; проведення перевірки фактів своєчасності подання  декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
СІНЕЛЬНІК Олександр Петрович начальник відділу 111

700-09-19

715-72-51 ф.

ЖЕЛЄЗНЯК Ірина Миколаївна головний спеціаліст 111 700-09-19
700-26-59
ПІДГОРНА Анна Андріївна головний спеціаліст 108 715-72-64

 

Відділ комп'ютерного забезпечення

Відділ комп'ютерного забезпечення

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
МІТІЧКІН Костянтин Анатолійович начальник відділу 107 700-53-22

Управління організаційного забезпечення діяльності ради

Управління організаційного забезпечення діяльності ради

Основні завдання управління:
забезпечення взаємодії постійних комісій ради та надання організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, їх оформленні; організація проведення пленарних засідань ради, засідань постійних комісій обласної ради;  здійснення організаційно-методичного забезпечення роботи зареєстрованих у раді депутатських фракцій і груп; надання допомоги депутатам обласної ради у здійсненні ними своїх  повноважень в раді, в інших органах місцевого самоврядування  відповідно до закріплення депутатів за районами та містами області; забезпечення взаємодії виконавчого апарату обласної ради з Верховною Радою України через управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; здійснення організаційного забезпечення діяльності ради, підготовки заходів, що проводяться обласною радою та її виконавчим апаратом за участю депутатського корпусу, представників органів місцевого самоврядування області (семінарів, нарад, зустрічей, “Круглих столів”, громадських слухань тощо); організація в обласній раді прийомів делегацій, політичних діячів та дипломатичних представників іноземних держав, представників міжнародних делегацій; організаційне забезпечення  діяльності Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові Харківської обласної ради.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
БОНДАРЕНКО Ольга Миколаївна начальник управління 114 700-53-10
715-73-00 ф.

 

Відділ з питань депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
САЛЮКОВА Світлана Іванівна начальник відділу 24

700-53-02
715-73-48

ВІНІЧЕНКО Юліана Олександрівна заступник начальника відділу 25 700-53-07
715-72-20
КОВАЛЬОВА Ірина Олексіївна заступник начальника відділу 19 700-53-16
715-72-62
БОРОВИК Ірина Іванівна головний спеціаліст 20 700-53-09
715-72-32
БОНДАРЧИК Лариса Сергіївна головний спеціаліст 25 700-53-29
715-72-20
ШЕРЕМЕТ Алла Федорівна головний спеціаліст 26 700-53-32
КАНІЩЕВА Світлана Федорівна головний спеціаліст 26 700-53-28
ФЕДОТОВА Марина Миколаївна головний спеціаліст 19 700-53-33

 

Відділ з організаційних питань та взаємодії з органами місцевого самоврядування

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ХАРЕЧКО Сергій Микитович начальник відділу 90 715-72-87
АНДРІЄВСЬКА Ірина Геннадіївна головний спеціаліст 90 700-24-13
ОВЧАРОВА Тетяна Василівна головний спеціаліст 90 700-53-14

Управління з загальних питань

Управління з загальних питань

Основні завдання управління:
ведення загального діловодства у виконавчому апараті обласної ради; здійснення контролю за належним користуванням документами в обласній раді, надання довідок, інформації з питань діловодства, щодо контролю за строками виконання службових документів; ведення обліку і видача бланків суворої звітності, здійснення контролю щодо надійності їх зберігання та використання за призначенням, поповнення їх запасу; здійснення контролю за строками виконання документів згідно з резолюціями голови обласної ради, його заступників, керуючого справами виконавчого апарату обласної ради; оформлення, систематизація та подальше зберігання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної ради;    підготовка документів для внесення до Національного архівного фонду, здійснення процедури  їх державної реєстрації та обліку;підготовка документів (рішень, розпоряджень, інших документів ради, листів тощо) для офіційного оприлюднення та збереження; редакційний супровід (редагування документів для оприлюднення, проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей голови обласної ради та його заступників з представниками масової інформації, підготовка відповідних матеріалів для цих заходів); сприяння в забезпеченні діловодства в структурних підрозділах обласної ради; організація належного матеріально-технічного забезпеченнядіяльності обласної ради, голови обласної ради, заступників голови обласної ради, працівників виконавчого апарату  обласної ради; координація діяльності відповідних підрозділів виконавчого апарату обласної ради з питань ведення електронного документообігу для забезпечення єдиних стандартів та форм електронного подання інформації; організація технічного обліку та обслуговування програмно-технічних засобів, які використовуються в роботі виконавчого апарату обласної ради.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ГАВРИЛОВА Людмила Анатоліївна начальник управління 105 700-53-19
715-72-84

 

Відділ кореспонденції, документального забезпечення, роботи з розпорядчими документами та контролю

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
СКРИПНІКОВ Володимир Іванович заступник начальника управління, начальник відділу 107 700-31-80 ф.
РИКОВА Світлана Володимирівна заступник начальника відділу 94 715-72-28
ТАРАСОВА Анастасія Євгеніївна головний спеціаліст 40 715-72-13
КОЛОДЯЖНА Анна Віталіївна головний спеціаліст 40 715-72-13
СТОРОЖЕНКО Марина Володимирівна головний спеціаліст 94

700-53-23

715-72-28

 

Господарський відділ

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
СВІШЕВСЬКА Лідія Анатоліївна начальник відділу 39 700-20-08
715-73-32
ЛІТОВКІНА Діана Василівна головний спеціаліст 161 715-73-77

 

Відділ по роботі із зверненнями громадян

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
АМЕЛІНА Лариса Григорівна начальник відділу 32

700-14-50

715-73-46

БЄЛКО Оксана Олексіївна головний спеціаліст 33 700-53-11

 

Сектор редакційної роботи

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ЗАЛЕВСЬКА Ірина Анатоліївна начальник відділу 125a 700-53-04
БУДКО Олена Олексіївна головний спеціаліст 125a 715-72-41

Управління з питань комунальної власності

Управління з питань комунальної власності

Основні завдання управління:
у сфері управління об’єктами комунальної власності та роботі з керівниками суб’єктів спільної власності: готує проекти рішень обласної ради щодо внесення відповідних змін та доповнень до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; здійснює підготовку необхідних документів для затвердження головою обласної ради висновків про вартість майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що передається в оренду; у визначеному обласною радою порядку здійснює організаційні заходи щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності, уповноважених здійснювати незалежну оцінку майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; готує проекти рішень обласної ради щодо передачі майна у власність суб’єктам інших форм власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області, передачі в оренду, концесію та під заставу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що стосуються трудових відносин із керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів (крім навчальних закладів) та вищих навчальних закладів; організовує роботу щодо виконання відповідних рішень ради стосовно створення комісій із приймання-передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, бере участь у їх роботі; здійснює облік договорів оренди; здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів (у тому числі за принципом аукціону) на право оренди майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, подовження орендних відносин та їх припинення, створення комісій для проведення інвентаризації майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; здійснює в установленому порядку контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди; готує проекти трудових договорів у формі контракту з керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів (крім навчальних закладів) та вищих навчальних закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі-контракт), та додаткові угоди до них; готує відповідні документи для здійснення погодження контрактів та додаткових угод до них із відповідними посадовими особами обласної ради; здійснює реєстрацію контрактів, укладених із керівниками, та додаткових угод до них, внесення їх до реєстру контрактів; веде реєстр персональних даних керівників обласних комунальних підприємств, установ, закладів (крім навчальних закладів) і вищих навчальних закладів та контрактів, укладених із ними; здійснює збереження примірника контракту та додаткової угоди до нього; готує проекти розпоряджень голови обласної ради щодо призначення та звільнення виконуючих обов’язків керівників обласних комунальних підприємств, установ, закладів (крім навчальних закладів); готує матеріали та проекти погоджень голови обласної ради, що стосуються трудових відносин із керівниками навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

у сфері фінансово-економічної діяльності суб’єктів спільної власності та стратегічного розвитку: забезпечує організаційні заходи щодо контролю за ефективністю використання та збереженням майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; організовує та здійснює збір, накопичення та аналітичну обробку даних про регіон для прийняття управлінських рішень, що мають на меті забезпечити випереджальний соціально-економічний розвиток Харківської області; здійснює аналіз інформації у геоінформаційній системі, проводить організаційні заходи щодо нагляду за своєчасністю та повнотою інформації, що заноситься до неї; забезпечує формування та надання інформаційно-аналітичних довідок керівництву обласної ради на підставі даних, внесених до геоінформаційної системи.

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
БУР’ЯНОВА Марина Петрівна начальник управління 167 700-53-30

Відділ з питань управління об’єктами спільної власності

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
КРАВЧЕНКО Олександра Климентіївна начальник 175 700-07-44
РАТАНОВА Ірина Олександрівна головний спеціаліст 175 705-32-65
НОВИЦЬКА Тетяна Миколаївна головний спеціаліст 175 700-07-44

 

Відділ по роботі з керівниками суб’єктів спільної власності та майнових відносин

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ПОТОПАЛЬСЬКА Ірина Євгеніївна начальник відділу 108 705-32-88
РИЖКОВА Вікторія Валеріївна головний спеціаліст 106 715-72-61
БЕЛЕВСЬКА Аліса Вадимівна головний спеціаліст 106 715-72-61

 

Відділ обліку майна та економічного аналізу діяльності суб’єктів спільної власності

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
КИРИЧЕНКО Тетяна Михайлівна начальник відділу 167 705-19-88
ПЕРЕСАДА Наталія Миколаївна головний спеціаліст 175 705-19-83
ЯЦЕНКО Наталія Володимирівна головний спеціаліст 175 705-19-83

Управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин

Управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин

Основні завдання управління:

у сфері правового забезпечення діяльності обласної ради: забезпечує в обласній раді та її виконавчому апараті,  в комісії з питань поновлення прав реабілітованих правильне застосування  положень законів України та інших нормативно-правових актів, інформує голову обласної ради про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих із порушенням законодавства; здійснює відповідно до Регламенту обласної ради правову експертизу проектів  рішень обласної ради та проектів розпоряджень голови обласної ради.У разі виявлення невідповідності проекту рішення ради, проекту розпорядження голови ради вимогам законодавства подає розробнику проекту рішення або розпорядження вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством; проводить разом із структурними підрозділами виконавчого апарату ради  (згідно з їх компетенцією) роботу з перегляду рішень обласної ради та розпоряджень голови ради з метою приведення їх у відповідність із законодавством; інформує голову обласної ради  про необхідність вжиття заходів для внесення змін до рішень обласної ради та розпоряджень голови ради, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування; готує за дорученням голови обласної ради згідно з Регламентом обласної ради проекти рішень обласної ради, бере участь у доопрацюванні проектів рішень обласної ради після їх розгляду в постійних комісіях, засіданнях президії (у разі її створення); дає правову оцінку проектам договорів (контрактів), стороною яких виступає обласна рада; надає правову допомогу постійним комісіям ради в підготовці проектів висновків і рекомендацій; надає методичну допомогу у разі необхідності   органам місцевого самоврядування та працівникам виконавчого апарату обласної ради з правових питань; забезпечує зберігання та дотримання в актуальному стані законів та інших нормативних актів із застосуванням технічних засобів; вживає заходи, спрямовані  на поліпшення забезпечення обласної ради нормативно - довідковими матеріалами; забезпечує за дорученнями голови ради представництво інтересів обласної ради та її посадових осіб у судах та інших органах; надає громадянам безоплатну правову допомогу з питань, що належать до компетенції обласної ради; подає голові ради пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності виконавчого апарату ради.

     У сфері правового забезпечення  природокористування та земельних відносин: забезпечує як відповідальний структурний підрозділ виконавчого апарату ради реалізацію обласною радою наданих законом повноважень у сфері природокористування та земельних відносин; готує відповідно до Регламенту обласної ради за дорученням голови обласної ради проектів рішень обласної ради щодо:

- погодження клопотання про надання надр загальнодержавного значення у користування з метою: геологічного вивчення родовищ корисних копалин; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, із подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

- погодження клопотання про надання надр загальнодержавного значення у користування з метою видобування корисних копалин;

- погодження клопотання про надання надр загальнодержавного значення у користування для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод);

- погодження клопотань стосовно продажу уповноваженим центральним органом виконавчої влади спеціального дозволу на користування надрами загальнодержавного значення;

          - надання обласною радою гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення; 

- надання обласною радою дозволів на спеціальне водокористування водними об’єктами місцевого значення;

- затвердження проектів організації зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів;

- надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- надання мисливських угідь у користування для ведення мисливського господарства;

- розпорядження обласною радою відповідно до вимог земельного законодавства земельними ділянками, які знаходяться  у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у т.ч.:  про надання дозволів на розроблення передбаченої законодавством землевпорядної документації, затвердження такої документації, передача у власність або продаж земельних ділянок, передача земельних ділянок в користування (оренду), надання згоди на поділ земельної ділянки; з інших питань природокористування, які законодавством віднесені до компетенції обласної ради.

      У сфері правового забезпечення управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області: здійснює правове забезпечення заходів з контролю за ефективністю використання та збереженням майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,  бере участь у роботі комісій та робочих груп, які утворюються з цих питань обласною радою або головою ради; використовує правові засоби для забезпечення ефективної діяльності обласної ради стосовно управління майном, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;  надає правову допомогу управлінню з питань комунальної власності виконавчого апарату ради під час вирішення обласною радою питань щодо реорганізації та ліквідації підприємств, установ, закладів, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ міст області; здійснює правовий супровід реалізації обласною радою наданих законом повноважень в сфері  приватизації, оренди та списання майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, зокрема:

-  візує проекти договорів оренди, купівлі-продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та інших правочинів з питань управління вказаним майном;

- здійснює правову експертизу документів щодо надання дозволів обласним комунальним підприємствам, установам, закладам на передачу в оренду структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна та індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- здійснює правову експертизу документів щодо надання дозволів орендарям на проведення капітального ремонту або реконструкції об’єктів оренди, а також  документів, необхідних для прийняття обласною радою рішень про надання дозволу на списання майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в тому числі переданого в оренду;

- бере участь у роботі конкурсної комісії з проведення конкурсів на право  оренди  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- бере участь у роботі конкурсних комісій з відбору суб’єктів оціночної діяльності, уповноважених здійснювати незалежну оцінку майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, інформує голову обласної ради про проведену роботу з цих питань.

За дорученням голови обласної ради представляє обласну раду у взаємовідносинах з іншими установами, закладами, підприємствами, здійснює захист інтересів обласної ради у суді та інших державних органах.

За дорученням голови обласної ради звертається до органів  державної виконавчої служби з питань, які стосуються об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходяться в управлінні обласної ради, проводить аналіз результатів роботи з цих питань та інформує голову обласної ради.

Забезпечує здійснення  передбачених  законом дій з державної реєстрації речових прав  на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,  узагальнює цю роботу та інформує голову обласної ради з цих питань.

Готує (у межах повноважень Управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" віднесені до публічної інформації.

Відпрацьовує (у межах повноважень Управління) питання, пов’язані з запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" віднесена до публічної інформації.

Виконує інші, передбачені законодавством та рішеннями обласної ради, повноваження з питань правового забезпечення, природокористування та земельних відносин.

Відділ із загальних юридичних питань

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ОСЬМУХА Наталія Григорівна начальник управління 145 700-53-06
ПАНОВА Анжела Олександрівна головний спеціаліст 145 700-53-08

 

Відділ правового забезпечення управління об'єктами комунальної власності

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
СЕРДЮК Ігор Володимирович начальник 120 700-53-27

 

Відділ правового забезпечення природокористування та земельних відносин

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
РЕДЬКО Алла Олександрівна головний спеціаліст 120 700-53-27

 

Обласна територіальна виборча комісія

 

Обласна територіальна виборча комісія

П.І.Б. Посада Телефони
ГРИГОРЕЦЬ Оксана Олегівна голова комісії

754-43-35

754-43-66

754-43-48

 

Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів