Надання одноразової адресної грошової допомоги

Згідно з рішенням Харківської обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1205-VII «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної допомоги, затвердженого рішенням обласної ради від 17 грудня 2015 року № 15-VII (зі змінами)» для вирішення питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

1) у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами (пожежа, тяжка хвороба, оперативне лікування, обставини, які можуть становити небезпеку та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих) громадянину на розгляд комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинились в скрутній життєвій ситуації (далі - Комісія) необхідно надати наступні документи:

- особисту заяву на ім’я голови обласної державної адміністрації або голови обласної ради та їх заступників;

- довідку про реєстрацію місця проживання заявника (оригінал). У випадку, якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів своєї сім'ї, надається й довідка про реєстрацію місця проживання вказаної особи (оригінал);

- довідку про дохід заявника за останні три місяці до місяця звернення (оригінал). У випадку, якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів своєї сім'ї, надається й довідка про дохід вказаної особи за останні три місяці до місяця звернення (оригінал);

- копію паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- довідку про відкриття поточного рахунку в уповноваженому банку (за наявністю). Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 662). 

2) на вирішення соціально-побутових питань особам, які безпосередньо брали участь у бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції (далі – АТО), та членам сімей загиблих у зоні АТО громадянину на розгляд Комісії необхідно надати наступні документи:

- заяву учасника АТО або одного із членів родини на ім’я голови обласної державної адміністрації або голови обласної ради та їх заступників;

- копію паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган – копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копію посвідчення учасника АТО або члена сім’ї загиблого в АТО;

- довідку про відкриття поточного рахунку в уповноваженому банку (за наявністю). Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 662). 

3) сім’ям, у яких народилася трійня (або більше дітей)на розгляд Комісії необхідно надати наступні документи:

- особисту заяву одного із батьків на ім’я голови обласної державної адміністрації або голови обласної ради та їх заступників;

- довідку з пологового будинку про народження трійні (або більше);

- довідку про склад сім’ї (оригінал);

- копію паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган – копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- довідку про відкриття поточного рахунку в уповноваженому банку (за наявністю). Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 662). 

Одноразова допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за місцем  реєстрації заявників поштовим переказом або на поточний рахунок в уповноваженому банку. 

Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 662).

 

Для отримання більш детальної інформації: «Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016–2020 роки»

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я