Матеріали виступу президента Української асоціації районних та обласних рад, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова на Форумі місцевого самоврядування 5 грудня 2018 р.

За чотири роки реформи місцевого самоврядування Україна зробила значні кроки в напрямку приведення національної системи управління до загальних європейських стандартів. Успіхи реформи визнані міжнародною спільнотою, а її позитивні результати наявні для громад.

Проте, ми проходимо лише перший етап реформування. Проведена модернізація ставіть нові завдання, а отриманий досвід дозволяє визначити майбутні виклики, відповіді на які ми маємо знаходити для успішної подальшої реалізації реформ.

Ніякі форс-мажорні обставини не можуть бути на перешкоді розвитку, визначеного Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Незакінчена реформа стає токсичною для держави, гальмує її розвиток.

Формування належної нормативно-правової бази

«Зарегульованість» місцевого самоврядування. Більш ніж 2 200 законодавчих та інших нормативно-правових актів вищої юридичної сили, де визначаються повноваження органів місцевого самоврядування. Щоб працювати із таким гігантським корпусом документів, потрібна висока кваліфікація та певний досвід. Тож потреба у систематизації та оптимізації правової бази у цій сфері давно назріла.

Законодавче супроводження реформи. Реформування місцевого самоврядування відбувається на концептуальних засадах визначених у 2014 році. Реформа потребує не тільки перегляду  чинного корпусу відповідних нормативно-правових актів, а й прийняття нових законів, як то передбачено Концепцією.

У період 2014-2016 років законотворча діяльність, спрямована на реалізацію реформи місцевого самоврядування, відбувалася доволі активно. Прийняті закони «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики». Для забезпечення фінансової децентралізації внесені важливі зміни до Бюджетного та Податкового кодексів. Також низка інших законів, спрямованих на децентралізацію у різних сферах.

З 2017 року законодавче супроводження реформи майже зупинилося. Останнім законом, прийнятим в контексті децентралізації став закон про приєднання громад до міст обласного значення, прийнятий Парламентом 3 квітня 2018 року і підписаний Президентом 4 травня.

Низка законів, визначених Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні (у розділі 3 «Регіональна політика та децентралізація»), схваленим Парламентом ще 4 червня 2015 року, чекає свого часу. З 11 законопроектів ухвалено лише один. Так саме із першочерговими законопроектами для реалізації реформи, розробленими Кабінетом Міністрів.

Муніципальна практика йде попереду законодавчого процесу, фіксуючи недоліки та колізії правового регулювання, законодавче усунення яких значно відстає. У поточному формуванні нормативно-правової бази документи Кабінету Міністрів фактично заміняють собою законодавчі акти.

Оновлення потребує сама законодавча база регіональної політики в Україні. Для чого має бути єдиний законодавчий акт, який би об’єднав положення двох законів:

- «Про стимулювання розвитку регіонів»;

- «Про засади державної регіональної політики».

Більшість положень цих законів так і не запрацювала.

Укрупнення районів

В числі законопроектів, що чекають прийняття у Верховній Раді, «Про засади адміністративно-територіального устрою України», до речі, підтриманий Радою Європи.

Національним законодавством у сфері адміністративно-територіального устрою не визначено поняття «адміністративно-територіальної одиниці». Адміністративно-територіальний устрій України визначається чинним Указом Президії Верховної Ради Української РСР 1981 року. Не може бути радянський закон вписаний у систему прогресивного законодавства, яка має бути в Україні.

В Україні середня кількість населення в районі становить 25 тис. осіб. При цьому чисельність населення в окремих районах однієї області інколи має відмінність більше ніж у 25 разів. Наприклад,  Харківський район – 182,4 тис. жителів, Коломацький район – 7,2 тис. жителів.

Триває процес добровільного об’єднання територіальних громад. Основні бюджетно-фінансові зобов'язання разом з фінансовими джерелами формування доходної частини бюджетів районних органів місцевого самоврядування перейдуть до органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад.

На районному рівні постійно зменшуються кількість та якість послуг, які надаються. Такий стан справ суперечить Концепції реформи.

Питання реформування районного рівня: утворення, укрупнення та ліквідація районів, встановлення і зміна їх меж, земельні та майнові відносини мають бути вирішені найближчим часом.

Формування нової системи районів має відповідати завданням реформи адміністративно-територіального устрою, напрямкам бюджетно-фінансової децентралізації, а також предметній підвідомчості районних органів місцевого самоврядування. Оновлені райони повинні мати інфраструктурні, організаційні, кадрові та матеріально-фінансові ресурси для виконання повноважень.

Вчора відбувся круглий стіл на якому був презентований пілотний проект, який впроваджує Українська асоціація районних та обласних рад у партнерстві з Міністерством регіонального розвиту, будівництва та місцевого самоврядування, спільно з Радою Європи. Назва проекту: «Моделювання адміністративно-територіального устрою у Донецькій, Луганській, Тернопільській, Харківській областях на новій територіальній основі».

Зважене реформування районного рівня дозволить:

- уникнути конкуренції компетенцій між органами представницької влади різних рівнів та органів виконавчої влади;

- винести на районний низку питань, які громади не здатні вирішувати максимально ефективно (утилізація сміття, дороги, медична допомога другого рівня, служби з надзвичайних ситуацій, утримання спеціалізованих будинків-інтернатів, надання низки адміністративних послуг, представництва територіальних відомчих органів);

- забезпечити ефективне представництво інтересів громад.

Конституційні засади реформи місцевого самоврядування

Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування – «замковий камінь» подальшого реформування. Потрібно зафіксувати пройдений етап реформ, зробити зміни незворотними, мінімізувати політичний вплив на розвиток місцевого самоврядування, забезпечити його повсюдність.

Нарешті потрібно забезпечити повноцінне самоврядування на рівні регіональному та субрегіональному, передбачивши право обласних та районних рад формувати власні виконавчі органи. Разом з тим, забезпечити ефективний, але не надмірний, державний нагляд  за прийняттям законних рішень органами місцевого самоврядування.

Внесення змін до Конституції – головна умова імплементації норм Європейської хартії місцевого самоврядування в Українське законодавство.

Підготовка кваліфікованих кадрів

Реформа не вичерпується лише прийняттям потрібних для її реалізації законів. Законодавство має працювати однаково на всіх рівнях. Необхідні спеціалісти, котрі будуть здатні виконувати норми прийнятих законів, реалізувати нові можливості, що надає оновлений правовий простір. Тому вирішити питання підготовки спеціалістів для здійснення реформи має таке саме значення, як і своєчасне прийняття законів та змін до Конституції, або вдосконалення адміністративно-територіального устрою.

1 грудня 2017 року Постановою Кабінету Міністрів схвалено Концепцію  реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. План заходів щодо реалізації Концепції уряд затвердив 10 травня 2018 р.

професійна підготовка голів, депутатів, працівників виконавчих апаратів місцевих рад має відбуватися за активної участі асоціацій органів місцевого самоврядування та безпосередньо самих органів місцевого самоврядування. Тільки таким чином можна досягти того, що цей процес буде системним, безперервним та відповідати актуальній ситуації в регіонах. Для цього мають закладатися кошти у місцевих бюджетах на підготовку та навчання. І це має бути пріоритетом в роботі місцевого самоврядування.

До речі, з 2017 р. в харківському Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого почалась підготовка юридичних кадрів для системи місцевого самоврядування. Комплексна підготовка юристів для місцевого самоврядування раніше не проводилося у вищих навчальних закладах. Нова спеціалізація називається «юрист місцевого самоврядування» на новому факультеті публічного права та адміністрування.

Коротко висновки.

- Необхідно оптимізувати чинну нормативно правову базу, що регулює діяльність місцевого самоврядування та пришвидшити прийняття нових законів які мають супроводжувати реформу;

- Модернізація районного рівня влади устрою має забезпечити територіальну основу організації та діяльності органів субрегіонального самоврядування та сформувати ефективний механізм надання ними власного кола публічних послуг;

- Внесення змін до Конституції дозволить перейти на новий етап реформи та наблизить Україну до імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування;

- Щоб закони працювали на місцях, потрібні професіонали, здатні забезпечити виконання законів та ефективно організувати діяльність місцевого самоврядування у нових умовах.

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я