Процес об’єднання громад, що триває в Україні, має сформувати ефективну та самодостатню первинну ланку адміністративно-територіального устрою держави. Нові повноваження та фінансові ресурси, що отримують в результаті реформи громади, відкривають перед ними раніше недоступні широкі можливості для розвитку, особливо коли йдеться про сільську місцевість. Втім, це хоч і важлива, але не єдина умова відродження українського села, яке, маючи унікальний економічний потенціал, повинно вирішити цілу низку проблем, таких як зайнятість населення, пошук коштів та інвестицій для аграрних підприємств тощо

Останніми роками держава намагається рухатися у такому напрямку розвитку підприємництва на селі: індивідуальне – фермерське –  колективне – кооперація. З цією метою закладаються кошти та впроваджуються відповідні інструменти, що мають сприяти розвитку саме цього напрямку в аграрній галузі.  

У 2016 році з метою стимулювання розвитку малих форм господарювання  Верховна Рада прийняла Закон  «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств». Зміни вносилися, зокрема,  й до Закону «Про фермерське господарство». У правове поле було введено поняття сімейного фермерського господарств, якому передбачено надавати додаткову державну підтримку відповідно до Закону  «Про державну підтримку сільського господарства України». 

Інструментом, завдяки якому реалізується державна політика підтримки та розвитку українського фермерства, є Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Укрдержфонд на конкурсних засадах надає фінансову підтримку, що не перевищує 500 тис. гривень, яку фермерське господарство зобов’язується повернути у зазначений у договорі термін, але не більше ніж на 5 років. 

У 2017 році Укрдержфонд провів інформаційну кампанію щодо конкурсу на отримання фінансової підтримки. Переможцями було визнано 212 фермерських господарств, які в цілому отримали 65 млн грн допомоги Укрдержфонду. В основному кошти використовувалися для придбання техніки та худоби, будівництва та ремонту виробничих приміщень, виробництва переробки та збуту продукції, поновлення обігових коштів тощо. 

У лютому 2018 року Харківська обласна рада провела переговори із керівництвом Укрдержфонду стосовно реалізації в регіоні пілотного проекту «Створення Всеукраїнського мережевого  бізнес-інкубатора для версифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості». У проекті передбачено дистанційне навчання та подальший консалтинговий супровід. 

На розвиток фермерства та кооперативного руху в державному бюджеті України на 2018 рік передбачено 1 млрд грн із наданням максимального розміру безвідсоткового кредиту до 1 млн грн. У Міністерстві аграрної політики і продовольства повідомляють, що половину цих коштів буде спрямовано на стимулювання розвитку кооперації серед аграріїв. Інші 50% отримають фермерські господарства, у тому числі сімейні, а також ті, хто тільки починає фермерську діяльність. 

Також як інструмент забезпечення сталого економічного зростання сільських громад через розвиток аграрного підприємництва можна визначити Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, схвалену Урядом у вересні 2017 року. Основними напрямами фінансової підтримки, передбаченими за цією концепцією, є тваринництво, садівництво, здешевлення кредитів та підтримка кооперації. 

На розвиток кооперації в Україні у 2018 році спрямована нова державна програма «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», на реалізацію якої передбачено 1 млрд грн. 

За прогнозами Мінагрополітики,  підтримка кооперативного руху дозволить збільшити частку фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського господарства до 10%. Очікується підвищення рівня безпеки та якості продукції, зростання кількості зареєстрованих фермерських господарств і виведення їх із тіні, оновлення і модернізація виробничих і переробних потужностей. 

В Україні на кінець 2017 року, за даними Мінагрополітики, утворено 1125 кооперативів, але діють з них тільки 610. Так, у Харківській області із 14 кооперативів діють лише 2. 

Тим, хто зараз працює у сільськогосподарському виробництві, зокрема невеликим сімейним фермам, кооперація дозволить більш ефективно використовувати власну працю, забезпечить деяку упевненість та здатність реагувати на виклики сьогодення, а також отримати суттєву державну підтримку. 

Кооперація на селі пройшла перевірку часом і зарекомендувала себе як ефективна форма ведення господарства. Тож на сьогодні маємо успішні приклади кооперації у різних галузях сільськогосподарського виробництва. Відповідно створення сільськогосподарських кооперативів сприятливо відіб’ється на вітчизняному аграрному секторі, підвищуючи його окупність й розширюючи асортимент продукції, та, разом із тим, стане важливим чинником розвитку сільських територій, завдяки якому з’являться нові робочі місця, наповняться місцеві бюджети та буде розвиватися  інфраструктура.

Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я