УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З питань бюджету

61200, МСП   м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. 700-53-02

_______________№_______________

На № ___________________________

Протокол № 90

засідання постійної комісії

від 20 грудня 2019 року

 

Всього членів комісії – 14

Присутні: Немикіна Л.П. – голова постійної комісії, Горішній І.І., Ванюшин Н.Є., Біловол Т.В., Бушковський В.В., Веприцький Р.С.Горбатовський В.В., Золотарьов В.В., Панов В.В., Шевчук А.І.

ВідсутніГацько А.Ф., Глянь І.Д., Кришталь Д.Б. – відрядження, Головаш Т.І. – хворіє.

 

ЗапрошеніБондаренко О.М. – начальник управління з організаційних питань  діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; Клименко С.В. – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради; Овсянніков С.І. – директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації; Оспіщева Т.І. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради.

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.

Голова постійної комісії Немикіна Л.П. ознайомила присутніх з проектом порядку денного і запропонувала визначитися стосовно питань, винесених на розгляд даного засідання постійної комісії.

Заперечень і доповнень не надійшло, депутати підтримали запропонований порядок денний засідання постійної комісії.

 

Голосували:   "за" - 10

 "проти"  - немає

 "утрим." - немає

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Про розгляд пропозицій Харківської обласної державної адміністрації щодо погодження розподілу коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2019 рік та коригування показників обласного бюджету на 2020 рік в частині внесення змін до окремих бюджетних програм.
  2. Різне.

 

  1. СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій Харківської обласної державної адміністрації щодо погодження розподілу коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2019 рік та коригування показників обласного бюджету на 2020 рік в частині внесення змін до окремих бюджетних програм (лист Харківської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 № 01-73/9665).                        

ДоповідаєОвсянніков Сергій Іванович – директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

Овсянніков С.І. доповів депутатам по суті внесених пропозицій Харківської облдержадміністрації щодо розподілу обсягу зазначеної дотації, надав обґрунтовані пояснення і відповів на запитання.

 

ВиступилиНемикіна Л.П., яка нагадала присутнім, що відповідно  до  пункту 3 рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами) Харківській обласній державній адміністрації надано право проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам області у період між сесіями Харківської обласної ради, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

Члени постійної комісії уважно розглянули матеріали та обговорили питання.

 

ВИРІШИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома.
  2. Відповідно до пункту 3 рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами) погодити пропозиції Харківської обласної державної адміністрації щодо розподілу коштів стабілізаційної дотації у сумі 7 441,7 тис. грн, а саме:
  • міському бюджету м. Лозова – 2 813,2 тис. грн.,
  • районному бюджету Сахновщинського району – 4 628,5 тис. грн.

з наступним урахуванням відповідних змін до обласного бюджету при підготовці звіту про його виконання за 2019 рік.

 

Голосували:  "за" – 9

"проти"  – 1

"утрим." – немає

 

  1. Відповідно до пункту 13 рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VII "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік" погодити пропозиції Харківської обласної державної адміністрації щодо коригування показників обласного бюджету на 2020 рік в частині внесення змін до окремих бюджетних програм та викласти їх у новій редакції (додається).

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації  врахувати відповідні зміни у розписі обласного бюджету на 2020 рік та при внесенні змін до рішення обласної ради "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік".

 

Голосували:  "за"  – 10

"проти"  – немає

"утрим." – немає

 

Голова постійної комісії                                 Людмила Немикіна

 

Секретар постійної комісії                             Назар Ванюшин

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП