ОТЧЕТ
о работе постоянной комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и природопользования
за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування відповідно до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року № 57-VІ, в межах своїх повноважень розглядає питання стосовно створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору, запровадження сучасних механізмів і методів ведення сільського господарства, формування ринку сільськогосподарської продукції, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, а також раціонального використання природних ресурсів, надрокористування, ведення лісового та мисливського господарства. 

За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року постійною комісією проведено 13 засідань постійної комісії, на яких розглянуто 87 питань, з них 73 проекти рішень, що були винесені на розгляд сесій обласної ради, в тому числі 56 – профільних.

Найважливішими питаннями, до яких була привернута увага депутатів - планомірне продовження виконання обласних програм, спрямованих на реалізацію державної політики в аграрному секторі економіки, забезпечення продовольчої безпеки країни, відродження сільських територій, реалізацію земельної реформи шляхом проведення інвентаризації земель, їх нормативно-грошової оцінки, розмежування земель державної і комунальної власності, а також встановлення меж населених пунктів, а саме: Програми розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки та Програми раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки, Програми розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в Харківської області на період до 2020 року, обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки. 

Відповідно до статті 9-1 Кодексу України Про надра, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку погодження Харківською обласною радою клопотань про надання надр у користування протягом звітного періоду за поданням постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування обласна рада погодила 7 клопотань промислових підприємств про надання надр у користування з метою геологічного вивчення,у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ та видобування корисних копалин загальнодержавного значення. 

Крім того, за висновками постійної комісії у 2013 році рішеннями ради було надано 3 гірничих відводи для розробки піску та цегельної сировини гірничодобувним підприємствам на території Харківської області.  
Також, на виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та згідно з Порядком видачі Харківською обласною радою дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, обласною радою погоджено 18 таких дозволів суб’єкта господарювання Харківської області.

З метою раціонального використання лісових ресурсів, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, обласною радою прийнято рішення про встановлення ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області, а також погоджено ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів на 2013 рік.

На виконання Державної цільової програми «Ліси України», з метою забезпечення сталого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів області, обласною радою затверджено програму «Ліси Харківської області» на 2013-2015 роки.

Також, за поданнями Державного агентства лісових ресурсів України, погодженими з Харківською обласною державною адміністрацією, власниками або користувачами земельних ділянок, за звітний період надано в користування мисливські угіддя п’ятьом товариствам і господарствам мисливців та рибалок, а також створено комунальні підприємства, завданням яких є забезпечення ефективного ведення мисливського господарства та створення умов для належної організації полювання на території Харківської області. 

Крім того, для збереження та відтворення цінних природних комплексів рослинного і тваринного світу та збільшення площ природно-заповідного фонду на території області створено регіональний ландшафтний парк «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК». 

З метою попередження порушень у природоохоронній сфері, забезпечення належної охорони, використання і відтворення водних біоресурсів у водоймах Харківської області, посилення контролю за дотриманням встановлених правил рибальства на водних об’єктах, на сесії обласної ради було заслухано інформацію управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Харківській області, та запропоновано вжити заходів щодо ощадливого і відповідального використання водних живих ресурсів, розробити та затвердити заходи щодо забезпечення посилення боротьби з браконьєрством, недопущення вільного продажу знарядь лову та підвищення рівня відповідальності порушників природоохоронного законодавства.

Постійною комісією здійснюється систематичний контроль за рішеннями, прийнятими обласною радою за звітний період. На сьогодні з 24 рішень, контроль за якими покладено на постійну комісію, виконано 11 та знаходяться на контролі 13, серед яких питання, що стосуються користування лісовими та земельними ресурсами, а також використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду.

З метою отримання об’єктивної та змістовної оцінки стану сільського господарства регіону, його природоохоронної галузі та ходу проведення земельної реформи в області, на засіданнях постійної комісії протягом року регулярно заслуховувалася інформація Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласного управління лісового та мисливського господарства, управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області.

У звітному періоді голова та члени постійної комісії регулярно проводили прийоми громадян, під час яких розглядали звернення, що в більшості стосувалися вирішення земельних питань, питань охорони навколишнього природного середовища та питань природокористування.

Головою комісії розглянуто 54 звернення, з них на особистому прийомі – 16. Усім громадянам, які зверталися, була надана допомога у вирішенні проблемних питань, більшість питань вирішено позитивно. По 5 зверненнях були надані роз’яснення.

Протягом року діяльність комісії регулярно висвітлювалася в засобах масової інформації. Свою позицію члени постійної комісії висловлювали в газетних інтерв’ю, у виступах на радіо та на телебаченні. Члени комісії брали активну участь у засіданнях колегій обласної державної адміністрації та профільних управлінь, селекторних нарадах та інших заходах обласної державної адміністрації, що стосуються галузей сільського господарства, питань земельних відносин та проблем охорони навколишнього природного середовища.


Голова постійної комісії                                           С. Овчаренко

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП