Отчет
о работе постоянной комиссии областного совета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма
с ноября 2012 г. по ноябрь 2013 г.

 Постійна комісія створена рішенням обласної ради від 25 листопада 2010 року на I сесії VІ скликання. У складі комісії 8 депутатів: Безрученко Володимир Олександрович - голова постійної комісії; Каулько Ігор Євгенович та Красноруцький Євгеній Васильович - заступники голови постійної комісії, Христоєв Віктор Анатолійович - секретар комісії; Луценко Ігор Іванович, Медведєв Андрій Олегович, Степанов Денис Сергійович, Юрко Дмитро Янович – члени постійної комісії.

Діяльність постійної комісії будується відповідно до плану роботи обласної ради, безпосередньо до поточних і перспективних планів роботи постійної комісії на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань та прийняття рішень.

Постійна комісія, відповідно до Положення про постійні комісії, попередньо розглядає: 
 проекти програм щодо розвитку фізкультури і спорту, туризму;
поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей та молоді; 
проекти програм з організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
проекти програм щодо утвердження здорового способу життя в дитячому і молодіжному середовищі та протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді; 
питання стосовно розвитку мережі, укріплення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів молоді, молодіжних центрів праці, інших молодіжних закладів;
 питання, що стосуються удосконалення форм і методів розвитку молодіжної політики, фізкультури і спорту в регіоні, працює над виявленням додаткових резервів і можливостей для реалізації основних напрямів державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді, а також в галузі фізичної культури, спорту і туризму; 
питання щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, забезпечення житлом молоді і молодих сімей; 
питання, що стосуються забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми; 
питання сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей та молоді; 
питання контролю за виконанням рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень, інші питання в межах компетенції ради.

До 2013 року ретельно розглядалися питання щодо підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За звітний період постійною комісією проведено 16 засідань, на яких розглянуто 144 питання.

На контролі в постійної комісії знаходяться:
- комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери в частинах реалізації державної молодіжної політики, фізичної культури та спорту, протидії торгівлі людьми, відпочинку та оздоровлення дітей, туризму, соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, створення умов для навчання та реабілітації дітей з особливими потребами та реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- Програма збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Харківської області на 2011 – 2015 роки, затверджена рішенням обласної ради від 27 жовтня 2011 року № 248-V;
- обласна соціальна Програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2008-2017 роки, затвердження рішенням обласної ради від 17 квітня 2008 року № 685-V;
- обласна Програма підтримки сім’ї на 2012-2016 роки, затверджена рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 176-V;
- програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки, затверджена рішенням обласної ради від 29 серпня 2013 року № 789-V.

Протягом звітного періоду особлива увага приділялася контролю за виконанням обласної цільової Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджена рішенням обласної ради від 15 вересня лютого 2010 року № 1804-V (зі змінами). Щоквартально на засіданнях постійної комісії розглядалися питання щодо підготовки та проведення у харківському регіоні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Підготовлено 5 проектів рішень обласної ради щодо внесення змін та доповнень до Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Ця спільна робота дозволила провести в місті Харкові матчі групового турніру фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на високому організаційному рівні. В області своєчасно була завершена реалізація масштабних проектів з будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури «Євро-2012». Завдяки плідній взаємодії підрозділів у галузях, пов’язаних із підготовкою та проведенням чемпіонату, забезпечено безпечне перебування в області та м.Харкові учасників та гостей «Євро-2012».
З метою розвитку туризму в Харківській області створено ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ», затверджена Концепція розвитку туризму в Харківській області до 2020 року та програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки.

Постійною комісією ініційовано рішення обласної ради «Про відзначення 95-річниці ВЛКСМ та звернення до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад».

Депутати постійної комісії постійно вивчають інформацію щодо виконання комплексних програм та вносять пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. 

Рішення, які прийняті радою та постійною комісією, доводяться до виконавців та аналізується стан їх виконання.

Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями. 

На кожне засідання комісії запрошуються представники засобів масової інформації. Депутати постійної комісії беруть участь у телевізійних та радіопрограмах на засадах взаєморозуміння, відкритості та прозорості. 

Члени постійної комісії беруть участь у роботі колегій, комісій, комітетів та координаційних рад.

Робота депутатів та постійної комісії висвітлюється у ЗМІ.

Членів постійної комісії об'єднує відповідальна депутатська діяльність та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно.

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП