Отчет
постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий о работе за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія з питань екології, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків сформована у складі 10 депутатів обласної ради. 

Комісія здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи на відповідний рік як обласної ради, так і безпосередньо комісії за окремими дорученнями голови ради та голови комісії, в межах чинного законодавства, на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань. 

Основними напрямками роботи комісії є опрацювання питань, що стосуються профілю комісії, а саме:
- щодо стану забруднення навколишнього природного середовища у районах області;
- проекти профільних Програм, затвердження та виконання яких створює умови для ефективного використання сил цивільного захисту (ЦО) та прискорює процедуру прийняття рішень у випадку виникнення надзвичайної ситуації;
- екологічні програми та заходи (попередньо розглядає и готує висновки та проекти рішень обласної ради із зазначених питань);
- щодо внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну цінність;
- щодо формування і використання обласного екологічного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- щодо забезпечення реалізації державної політики в межах своїх повноважень у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх наслідків;
- щодо стану готовності до дій і взаємодії органів управління у сфері захисту населення і територій, сил і засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру, і реагування на них.

Крім того:
- здійснює контроль за виконанням профільних рішень обласної ради;
- сприяє у своєчасному придбанні пожежної та пристосованої для гасіння пожеж техніки; підвищенні ефективності реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
- бере участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
- сприяє вирішенню питань щодо забезпечення відповідного рівня зв’язку, надійності, мобільності, ефективності функціонування системи зв’язку та інформатизації цивільної оборони;
- опрацьовує інші питання в межах компетенції ради.

Постійна комісія на даний час контролює хід виконання 6 обласних програм:
- регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року № 31-VІ (із змінами);
- комплексної Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1413–V (із змінами);
- Програми формування національної екологічної мережі в області на 2002-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 травня 2002 року (із змінами);
- Програми збереження малих річок Харківської області на період до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 397–VІ;
- комплексної Програми розвитку водного господарства Харківської області на період до 2021 року, затвердженої рішенням обласної ради від 20 червня 2013 року № 746–VІ;
- регіональної цільової Програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах Харківської області на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 жовтня 2013 року № 840-VІ;
а також рішення щодо створення регіональних ландшафтних парків на території районів області та Положення «Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища», затвердженого рішенням обласної ради від 17 листопада 1998 року № 865-VІ (із змінами).

Як свідчать дані звітів про хід виконання прийнятих програм, програми виконуються і є позитивний результат. Депутати комісії постійно знайомляться з інформацією щодо їх виконання, вносять свої пропозиції стосовно вдосконалення цієї роботи та здійснюють контроль за фінансуванням заходів програм.

За звітний період постійною комісією проведено 8 засідань, на яких розглянуто 88 питань (проекти програм, питання комунальної власності, профільні питання, зміни до обласного бюджету, загальні питання, звернення громадян, клопотання щодо нагородження та подовження дії контрактів з керівним складом підзвітних підприємств тощо), опрацьовано та розглянуто 6 профільних проектів рішень обласної ради, заслухано інформацію про хід виконання профільних обласних Програм, звіт щодо виконання обласного бюджету за 2012 рік, звіт голови Харківської обласної ради та звіт голови Харківської обласної державної адміністрації за 2012 рік з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області й делегованих обласною радою повноважень, та інформацію щодо:
- стану використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за підсумками 2012 року;
- проекту розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік;
- виконання обласного бюджету за 1 півріччя 2013 року;
- фінансово-господарської діяльності обласних комунальних підприємств по підсумках 2012 року та за І півріччя 2013 року;
- екологічної ситуації на території Харківської області;
- підсумків роботи комісії щоквартально.

Значна частина роботи комісії - це розв’язання проблем щодо охорони навколишнього природного середовища, уникнення надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки на території Харківської області та розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (щорічно). Постійна комісія здійснює контроль за процесом розподілу та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Так, на засіданнях комісії погоджується проект розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, з визначенням обсягів фінансування видів діяльності, що відносяться до природоохоронних заходів, з наступним затвердженням на сесії обласної ради, та забезпечується постійний контроль за освоєнням цих коштів.  

У 2013 році були розподілені кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 42 млн. 73,645 тис. грн. та затверджено напрями їх використання, з них 5 млн. 296,248 тис. грн. було направлено, за сприяння комісії, на придбання сміттєвозів для районів області та більше 5 млн. грн. - на будівництво очисних споруд.  

В області зберігається позитивна тенденція до стабілізації екологічної ситуації. Суттєво зменшено, в порівнянні з попередніми роками, об’єми скиду стічних вод, викидів в атмосферу, збільшено площу природно-заповідного фонду. Разом з тим, постійна комісія вбачає своїм обов’язком постійно орієнтувати на цю роботу відповідні органи виконавчої влади, установи та організації, які залучені до розв’язання екологічних проблем. Заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо екологічної ситуації на території області.

За сприяння постійної комісії протягом 2013 року із обласного бюджету були виділені кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб Головного територіального управління МНС України у Харківській області; на фінансування потреб експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів регіональної системи оповіщення та зв’язку цивільного захисту Харківської області; на утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби; на реалізацію заходів профільних Програм, які контролює постійна комісія, на загальну суму 2 млн. 235,5 тис. грн.

За підтримки комісії у 2013 році:
- було створено обласну комунальну установу «Адміністрація регіональних ландшафтних парків Харківської області»;
- погоджено подовження дії контракту з начальником Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби та заслухано звіт про діяльності цієї Служби.

Депутати комісії брали участь у роботі відповідних конкурсних комісій; у відеоконференціях; у роботі круглих столів; у нараді з обговорення оновленої Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області та Програми збереження малих річок Харківської області до 2016 року; у сесіях районних рад; у засіданнях колегій Харківської обласної державної адміністрації та Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області. 

Протягом року голова комісії брав учать у навчаннях територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах з масовим перебуванням людей у місті Харкові та районах області під керівництвом голови Харківської обласної державної адміністрації – начальника цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області та за участі голови Харківської обласної ради; у роботі колегії Головного управління МНС України в Харківській області, колегій Харківської обласної державної адміністрації та колегії Державної екологічної інспекції у Харківській області; у роботі обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації, дія якої спрямована на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Також брав участь у засіданнях робочих груп щодо: проведення перевірок виконання вимог утримання у належному стані територій населених пунктів області; у роботі Харківського регіонального Комітету з економічних реформ. Голова комісії постійно надає методично-консультативну допомогу Головному управлінню МНС України в Харківській області, Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Харківській області та галузевим управлінням Харківської обласної державної адміністрації у розробці профільних проектів рішень для розгляду на пленарних засіданнях сесій Харківської обласної ради.

Комісія плідно співпрацює з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними радами, залучає до спільної роботи депутатів рад різних рівнів, керівників підприємств, організацій, установ, а це, в свою чергу, дає можливість оперативно розглядати та вирішувати актуальні питання, пов’язані з життєдіяльністю районів, враховувати думку депутатів місцевих рад.

На кожне засідання комісії запрошуються представники засобів масової інформації, з якими депутати комісії співпрацюють на засадах розуміння, відкритості та прозорості.  

Ефективна діяльність органів місцевого самоврядування можлива лише за умови зворотного зв’язку з жителями регіону, тому однією з найважливіших ділянок роботи комісії та кожного її депутата є розгляд письмових та усних звернень громадян. 

Основні питання, з якими звертаються громадяни до комісії, – це проблеми соціального забезпечення, збереження екологічної ситуації на належному рівні, недопущення надзвичайних ситуації в області та питання фінансування. По всіх заявах надано відповіді та роз’яснення або прийнято рішення. 

Членів комісії об’єднує активна життєва позиція, участь у громадсько-політичному житті, відповідальне ставлення до своїх обов’язків і результативна робота як в обласній раді, так і в районах області. Депутати працюють в комісії якісно і сумлінно, на належному рівні, злагоджено та професійно.

Голова постійної комісії                                О. Донський

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП