Отчет постоянной комиссии областного совета
по вопросам науки, образования, культуры,
исторического наследия, духовности и национальных меньшинств
о работе за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія створена рішенням обласної ради від 25 листопада 2010 року № 5-VI на I сесії. У складі комісії зараз працює 9 депутатів.

Всю роботу комісія проводить згідно з поточними і перспективними планами. Депутати працюють на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань і прийняття рішень. Постійна комісія відповідно до Положення про постійні комісії розглядає питання щодо розвитку науки і освіти в регіоні; розвитку мережі, укріплення матеріально-технічної бази закладів культури; попередньо розглядає проекти програм щодо розвитку науки, освіти культури, історичної спадщини, духовності, а також програм культурного розвитку національних меншин; здійснює аналіз щодо розвитку культури, збереження історичної спадщини та пам’яток культури в регіоні, розглядає питання стосовно розвитку мережі, укріплення матеріально-технічної бази закладів культури.

Всього постійна комісія за звітний період провела 17 засідань, на яких було розглянуто 180 питань.

У 2009 році обласною радою було затверджено комплексну Програму розвитку гуманітарної сфери, термін дії якої спливає наприкінці поточного року. Тому постійна комісія розглянула та опрацювала на своєму засіданні матеріали щодо її виконання, а 29 серпня 2013 року обласна рада прийняла рішення щодо затвердження Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки. Зазначена програма була прийнята з метою створення умов для подальшого збагачення та розвитку культури, мистецтва і туризму в регіоні. З 2011 року розпочато процес інформатизації сфери «Культура» Харківської області. Актуальним напрямом розвитку галузі культури є відродження культурних і просвітницьких традицій у сільській місцевості. Існує гостра потреба у використанні новітніх технологій, а саме: впровадження стовідсоткового доступу до мережі Інтернет у закладах культури, електронних каталогів у бібліотеках, систем автоматизації в музейних закладах. Необхідно зберегти, актуалізувати культурне надбання, забезпечити його ефективне використання в суспільно-економічному розвитку для формування привабливого іміджу області та популяризації культури і мистецтва в Україні та світі. На виконання цих завдань і направлені заходи програми.

Постійна комісія розглядає проекти щодо внесення змін до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери. Так, у звітному періоді комісія розглянула 7 проектів рішень стосовно внесення змін. Відповідні рішення прийняті обласною радою: 20 грудня 2012 року, 05 березня 2013 року, 25 квітня 2013 року, 20 червня 2013 року, 19 вересня 2013 року, а також 24 жовтня 2013 року.
Депутатами обласної ради 22 грудня 2011 року були прийняті зміни до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери та було доручено обласній державній адміністрації розробити та затвердити положення: про відзначення щорічною стипендією учнів шкіл естетичного виховання „Надія Слобожанщини”; про щорічні премії імені О.С. Масельського особам за творчі досягнення та кращим учасникам конкурсів, фестивалів; про премію імені І.Ю. Рєпіна. Відповідні положення були розглянуті постійною комісією на своїх засіданнях, схвалені, а 7 грудня 2012 року відбулося перше нагородження преміями ім. О.С. Масельського разом із нагородженням переможців конкурсу на кращий літературний твір ім. О.С. Масельського.

У червні депутатами постійної комісії було заслухано і опрацьовано питання щодо затвердження Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2013 – 2016 роки. Виконання заходів цієї програми дозволить створити належні умови для зберігання та всебічного використання інформації, яка міститься в документах Національного архівного фонду України, що мають місцеве значення. Зазначену програму було розроблено на виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та доручення Президента України В.Ф. Януковича від 19 жовтня 2012 року № 1-1/2831в частині відпрацювання питання щодо будівництва окремої будівлі для розміщення Державного архіву Харківської області та відповідно до Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року. Програму було затверджено рішенням обласної ради 20 червня 2013 року.

У березні 2013 року постійна комісія розглянула проект рішення обласної ради „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР»”. Це підприємство було створено рішенням обласної ради
5 березня для надання організаційної, методичної допомоги театральним та концертним колективам. Діяльність цього центру повинна забезпечити активне співробітництво та розширення зв’язків з українськими та закордонними суб’єктами культурної діяльності, а також надати поштовх у розвитку Харківщини як культурного центру України.

Депутати комісії постійно приділяють увагу виконанню рішень обласної ради та рішень, ухвалених комісією.

Так, на засіданні постійної комісії 18 квітня депутатами було заслухано інформацію про хід виконання у 2012 році розділу 10 «Підтримка діяльності та розвитку культур національних меншин» комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої рішенням обласної ради від 03 лютого 2009 року №1103-V (зі змінами). На жаль, із обласного бюджету не було виділено коштів для виконання її заходів. Відповідний проект рішення було винесено на розгляд чергового пленарного засідання, який було ухвалено 25 квітня 2013 року.

У порядку контролю, у квітні 2013 року, також було заслухано звіт про хід виконання у 2012 році обласної соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2008-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 квітня 2008 року № 685-V (зі змінами). На виконання обласної Програми місцевими органами влади розроблені і затверджені відповідні місцеві програми. Заходи Програми передбачається реалізувати протягом 10 років у межах 4-х етапів. Виконання заходів програми дозволило збільшити кількість дітей, що влаштовуються до сімейних форм виховання, а також обмежити кількість дітей, що направляються на виховання до державних інтернатних закладів. З метою задоволення освітніх потреб населення, створення умов для раннього лікування й навчання дітей дошкільного і шкільного віку в області триває процес зміни типів комунальних освітніх закладів.

29 серпня 2013 року постійна комісія рекомендувала для розгляду на пленарному засіданні проект рішення обласної ради „Про припинення ХАРКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 31597350), розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, 77/79 – шляхом ліквідації”. Питання щодо ходу виконання вищевказаного рішення, а також рішення обласної ради стосовно ходу виконання рішення обласної ради, прийнятого також 29 серпня 2013 року № 793-VI „Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ХАРКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 1 та його перейменування”, розглядалися на засіданні постійної комісії 22 жовтня 2013 року, на якому виступили керівники Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, а також Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. За їх повідомленням реорганізація вищевказаних закладів проходить без збоїв, порушень, у терміни, передбачені чинним законодавством. Виконання вказаних рішень постійна комісія тримає на контролі.

За підтримкою постійної комісії обласною радою затверджено два рішення щодо запровадження іменних стипендій голови Харківської обласної державної адміністрації для керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних (включаючи дитячо-юнацькі спортивні школи) навчальних закладів районів області та міст Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Люботин, Первомайський, Чугуїв а також затверджено Порядки про їх призначення.

Депутати опікуються питаннями щодо фінансового забезпечення установ галузей „Освіта” та „Культура”, виконання обласного бюджету. Так, Департаменту економіки і міжнародних відносин облдержадміністрації у серпні на засіданні постійної комісії, розглядаючи зміни до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2013 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 березня 2013 року № 644-VІ, було рекомендовано включити капітальний ремонт Козачолопанського дошкільного навчального закладу „Сонях” сел. Козача Лопань Дергачівського району до переліку об’єктів, які плануються фінансувати у 2013 році за Програмою економічного і соціального розвитку.

Згідно з чинним порядком управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, постійна комісія по мірі надходження матеріалів погоджує призначення на посади, подовження терміну дії контрактів та звільнення з посади керівників установ та підприємств обласної комунальної власності на умовах контракту, а також вищих навчальних закладів, узгоджують передачу об’єктів в оренду, надання дозволів на списання майна, відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інші питання стосовно комунальної власності. Постійна комісія погоджує статути обласних комунальних закладів та підприємств профільних галузей. Депутати комісії ретельно розглядають зазначені питання та вносять свої пропозиції, зокрема стосовно зміни термінів дії контрактів деяким працівникам галузей культури і освіти. Так, зараз триває робота щодо перевірки дотримання умов контракту Куценком Тарасом Віталійовичем, директором Харківського обласного комунального підприємства «Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський».


Постійна комісія розглядає питання щодо стану роботи комунальних закладів, підприємств галузей «Освіта», «Культура» тощо. На засіданнях заслуховуються звіти відповідних закладів, підприємств про роботу.
12 червня депутати постійної комісії розглянули та рекомендували для затвердження фінансовий план КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ „ВЕЛИКИЙ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ”.


Також депутати комісії надають погодження, за пропозиціями комунальних закладів, щодо кадрового резерву. За звітній період були розглянуті та погоджені кадрові резерви наступних установ: КЗ „ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ; ХАРКІВСЬКОГО ОКП „МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»”; ОКЗ „ХАРКІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ”; ОКЗ „Харківське художнє училище”; ОКП «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК ім. В.А. АФАНАСЬЄВА»; КП «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ», ХАРКІВСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ім. Б.М. ЛЯТОШИНСЬКОГО.


З метою стимулювання розвитку та соціальної підтримки талантів Харківської області, виявлення обдарованої молоді та сприяння її самореалізації з 2007 року рішенням обласної ради було запроваджено конкурс ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір. Контроль за його виконанням рішення покладено на постійну комісію. У конкурсі випробовують свій хист: творча молодь, письменники, журналісти, аматори, інші особи, які є жителями Харківської області, у тому числі ті, що навчаються у Харківській області. У конкурсі запроваджено наступні номінації: «Проза»; «Поезія»; «Публіцистика»; «Драматургія»; «Майстер слова»; «Учнівська молодь». Останню номінацію було включено з метою підтримки обдарованої молоді регіону, учнівської молоді віком з 14 до 17 років. Цього року свої роботи для участі в конкурсі надали 268 учасників. У 2013 році конкурс проводиться всьоме, а нагородження переможців проходить в дні пам’яті О.С. Масельського.


Постійна комісія попередньо розглядає і рекомендує кандидатури та колективи для нагородження відзнаками, преміями Верховної Ради України, почесними нагородами Харківської обласної ради. Депутати постійної комісії попередньо розглядають пропозиції Харківської обласної державної адміністрації і за результатами розгляду рекомендують для винесення на пленарне засідання обласної ради питання щодо присудження щорічної Премії Верховної Ради України. Цього року, після прийняття відповідного рішення обласною радою, зазначена премія була присуджена 08 жовтня 2013 року Постановою Верховної Ради України № 615-VII Поповій Валентині Іванівні - учителю російської мови та літератури Чугуївської гімназії № 5 Чугуївського району Харківської області, за особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів.


Голова постійної комісії Дулуб Л.М. є членом: Харківської регіональної ради; колегії Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації; організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, присвячених відзначенню у 2014 році 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка; організаційного комітету з присудження Міжнародної премії імені І.Ю. Рєпіна; комітету з призначення щорічних премій та іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва; постійно діючої комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ. міст області; комітетів з призначення іменних стипендій голови Харківської обласної державної адміністрації керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних (включаючи дитячо-юнацькі спортивні школи) навчальних закладів районів Харківської області та міст Ізюма, Куп’янська, Лозової, Люботина, Первомайського, Чугуєва.

Кожний депутат, член постійної комісії, багаторазово виїздив у райони та міста області, де зустрічався з колективами та адміністраціями навчальних закладів, закладів культури, надавав безпосередню допомогу та консультації, а також вирішував проблеми окремих громадян.

Всіх депутатів комісії об’єднує активна громадянська позиція, результативна робота в закріплених районах області, відповідальне ставлення до виконання депутатських обов’язків.

Голова постійної комісії                                  Л. Дулуб 

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП