Отчет
постоянной комиссии областного совета
по вопросам топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, дорог и святи о работе за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва сформована у складі 13 депутатів обласної ради. 
Діяльність постійної комісії будується відповідно до плану роботи обласної ради, поточних і перспективних планів роботи постійної комісії на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань.

Постійна комісія за дорученням ради, голови ради або за власною ініціативою: 
- попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, інших програм, звіти про виконання програм і бюджету;
- вивчає і готує питання щодо стану та розвитку відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;
- здійснює контроль за виконанням рішень ради;
- заслуховує звіти керівників управлінь Харківської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у комунальній власності відповідних територіальних громад, з поточних питань діяльності, які віднесені до компетенції комісії;
розглядає питання щодо:
- системності заходів економічного і соціального розвитку області;
- формування обласного плану капітальних вкладень та розподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток;
- реалізації заходів стосовно залучення іноземних інвестицій та сприяння інвестиційній діяльності в регіоні;
- формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики; діяльності вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, технопарків, промислових та індустріальних парків;
- розвитку споживчого ринку та побутових послуг, підтримки вітчизняного товаровиробника;
- виконання регіональних програм, сфера дії яких у компетенції комісії (інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, розвиток підприємництва, розвиток внутрішньої торгівлі та побутових послуг, розвиток експортного потенціалу, розвиток міжнародного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва тощо).

Крім того:
- бере участь у реалізації державної і регіональної політики у сфері міжнародних зв'язків, прикордонного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності, вносить пропозиції по відповідних напрямах до регіональних програм;
- делегує представників для участі у роботі міжнародних семінарів, конференцій, бізнес-форумів;
- вносить пропозиції щодо розширення міжрегіонального співробітництва;
- сприяє здійсненню ефективного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку Харківської області;
- здійснює контроль за реалізацією рішень ради по профільних питаннях постійної комісії, висновків комісії, доручень виборців тощо.

Постійна комісія на даний час контролює хід виконання 7 обласних програм:


- Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2013 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 березня 2013 року № 644-VI (із змінами);
- Програми залучення інвестицій до Харківської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 387-VI (із змінами);
- Програми створення індустріального парку "Рогань" в Харківській області, затвердженої рішенням обласної ради від 06 вересня 2007 року № 381-V;
- Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 172-VІ (із змінами);
- Програми розвитку транскордонного співробітництва Харківської області на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 174-VІ;
- Програми розвитку експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 175-VІ;
- регіональної програми «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області» на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 24 жовтня 2013 року № 841-VІ;

та на контролі у постійної комісії - такі питання:

- реалізація Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року № 76-VI (із змінами);
- впровадження Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів на 2012-2015 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 30 серпня 2012 року № 483-VI;
- діяльність Міждепутатської робочої групи зі співробітництва між Харківською обласною радою (Україна) та Бєлгородською обласною Думою (Російська Федерація)», затвердженої рішенням обласної ради від 28 лютого 2008 року № 636-V (із змінами);
- діяльність КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «РОГАНЬ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ та призначення його керівника;
- про надання пільг по сплаті орендної плати;
- про клопотання щодо нагородження почесними відзнаками.

За звітний період постійною комісією проведено 8 засідань, на яких розглянуто 94 питання (проекти програм, питання комунальної власності, профільні питання, зміни до обласного бюджету, загальні питання, звернення громадян, клопотання щодо нагородження та подовження дії контрактів з керівниками підзвітних підприємств тощо), опрацьовано та розглянуто 12 профільних проектів рішень обласної ради, заслухано 21 інформацію про хід виконання профільних обласних Програм, 3 звіти щодо виконання обласного бюджету за 2012 рік, звіт голови Харківської обласної ради та звіт голови Харківської обласної державної адміністрації за 2012 рік з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області й делегованих обласною радою повноважень, та інформації щодо:
- виконання обласного бюджету за 1 півріччя 2013 року;
- фінансово-господарської діяльності обласних комунальних підприємств по підсумках 2012 року та за І півріччя 2013 року;
- переліку об’єктів, що планується профінансувати та профінансовано у 2013 році за рахунок субвенції із Державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіону;
- підсумків проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
- діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва;
- реалізації Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року та оптимізації обласних програм.


Постійною комісією було розглянуто та підтримано регіональну програму «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області» на період до 2015 року, спрямовану на забезпечення охорони державного кордону України та його облаштування, виконання договорів та угод України з Російською Федерацією.

За підтримки комісії у 2013 році були виділені кошти із обласного бюджету на забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва; на облаштування спортивних майданчиків; на підготовку та проведення виставкових заходів; на підтримку Харківського обласного комунального підприємства «ХАРКІВКІНО»; на забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства м. Люботина; на заходи, пов’язані з поліпшенням технічного та екологічного стану та благоустроєм Печенізького водосховища; на реконструкцію приміщень загальноосвітніх шкіл та закладів освіти у районах області; на поліпшення матеріально-технічної бази клубних закладів у районах області; на проведення іміджевих та презентаційних заходів, спрямованих на реалізацію в Харківській області державної політики щодо підвищення конкурентоспроможності України; на будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену; на реалізацію заходів профільних обласних програм; були передбачені кошти на капітальні вкладення по об’єктах соціально–економічного значення у 2013 році у галузях охорони здоров’я, освіти, культури і туризму, реформування житлово-комунального господарства.


Комісією було розглянуто питання щодо діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва. У 2013 році продовжено реалізацію освітньої програми «Школа малого бізнесу», створено сприятливі умови для розвитку малого бізнесу в Харківській області шляхом забезпечення фінансово-кредитної, методичної, освітньої та організаційної підтримки підприємців Харківщини.

Депутати комісії брали участь у роботі відповідних конкурсних комісій; у відеоконференціях; у Міжнародному форумі „Україна-ЄС” в рамках відзначення Дня Європи; у роботі круглих столів; організації п’ятого Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю "Дитятко"; у засіданнях робочої групи з питань організаційного забезпечення роз’яснення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Протягом року голова комісії запрошувався: на міжнародний економічний форум; на міжнародний форум Україна ЄС: «Новий рівень кооперації» в рамках відзначення Дня Європи в Україні; на засідання колегій Харківської обласної державної адміністрації; на парламентські слухання на тему: «Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян України».

Голову комісії було залучено до роботи: щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення; у конкурсному комітеті обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад; у Харківській регіональній Раді з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; в комісії обласної ради щодо організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців; у Харківському регіональному Комітеті з економічних реформ.

Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями.

На кожне засідання комісії запрошуються представники засобів масової інформації. Депутати постійної комісії беруть участь у телевізійних та радіопрограмах на засадах взаєморозуміння, відкритості та прозорості. 

Членів постійної комісії об'єднує відповідальне ставлення до депутатської діяльності та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно.

Голова постійної комісії                                       В. Суботін

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП