Отчет
постоянной комиссии областного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, дорог и святи о работе за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв’язку створена рішенням обласної ради І сесії VІ скликання від 25 листопада 2010 року № 5-VI. 

У складі постійної комісії одинадцять депутатів: Шаповалов Олег Володимирович – голова постійної комісії; Колесніков Олександр Олександрович, Номеровський Анатолій Іванович - заступники голови постійної комісії; Ісіченко Андрій В’ячеславович - секретар постійної комісії; Бакшеєв Микола Миколайович, Каратуманов Олег Юрійович, Криничанський Володимир Іванович, Мартін Артур Мартікович, Фесенко Юрій Леонідович, Харченко Олександр Михайлович – члени комісії.

Свою роботу комісія здійснює відповідно до плану роботи обласної ради, поточних і перспективних планів роботи комісії. Основними принципами діяльності комісії є: законність, гласність, рівноправність, вільне колективне обговорення питань та прийняття рішень.

З моменту набуття повноважень депутати працюють у трьох напрямках:
- як депутат, який знає турботи і сподівання свого електорату та одержав від них пропозиції і доручення;
- як член постійної комісії, який узагальнює доручення, звернення і листи всіх виборців, і працює по них у профільному напрямі;
- як депутат обласної ради, який бере участь у процесі вироблення та прийняття рішень на сесіях обласної ради.
-
Успішне виконання членами постійної комісії покладених на них завдань залежить від багатьох факторів. Це і ефективна організація труда, і правильне планування роботи, і своєчасний системний контроль за станом виконання рішень після їх ухвалення на засіданнях постійної комісії та сесіях обласної ради.

Постійна комісія, відповідно до Положення про постійні комісії, попередньо розглядала:
- питання сфери паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства; брала участь у розробці проектів рішень ради з цих питань;
- програми комплексного розвитку паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства області та заслуховувала звіти про їх виконання;
- питання, пов’язані зі станом та розвитком житлово-комунального господарства, за дорученням ради або за своєї ініціативи;
- матеріали щодо діяльності підприємств та установ житлово-комунального господарства на території області, готувала висновки і рекомендації;
- цільові програми щодо забезпечення населення житлово-комунальними послугами;
- питання щодо промислової політики, політики у сфері транспорту, зв’язку;
- питання щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв’язку, мережі Інтернет, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів;
- питання стосовно стану та розвитку будівництва, за дорученням ради або за своєї ініціативи;
- питання щодо діяльності підприємств та установ будівельної галузі на території області, готувала висновки і рекомендації;
- питання щодо затвердження відповідно до чинного законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів області;
- проекти програм житлового будівництва;
- питання про погодження надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення (прісні підземні води), а також про скасування такого дозволу;
- інші питання в межах компетенції ради.

Окрім цього постійна комісія здійснювала:
- аналіз діяльності підприємств різних галузей і форм власності, розташованих на території області, з питань споживання паливно-енергетичних ресурсів, у разі необхідності - ініціювала їх перевірки;
- контроль за виконанням рішень обласної ради відповідно до повноважень постійної комісії;
За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року було підготовлено та проведено 7 засідань постійної комісії, на яких розглянуто 68 питань, з них рекомендовано винести на розгляд сесій обласної ради 58 питань; підготовлено спільно з профільними управліннями Харківської обласної державної адміністрації та підтримано 15 профільних проектів рішень обласної ради.

Доповідачами на засіданнях постійної комісії завжди виступали керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації і лише в деяких випадках, за погодженням з головою постійної комісії, заступники цих підрозділів. Регулярно запрошуються на засідання постійної комісії представники засобів масової інформації, громадських організацій в тому числі Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації. Члени постійної комісії приймали участь у спільних засіданнях постійних комісій. Всі засідання постійної комісії проходять при високому кворумі. Немає жодного факту, коли питання, що внесено на розгляд комісії не набуло необхідної кількості голосів.

Важливим напрямком роботи постійної комісії, що сприяв розв’язанню завдань паливно-енергетичного комплексу регіону, житлово-комунального, шляхового господарства, промислової, транспортної галузей та будівництва є здійснення контролю за станом виконання ухвалених рішень обласною радою та рекомендацій комісії.

Також постійна комісія систематично здійснює контроль за виконанням обласних програм, а саме:
- Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки;
- Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Харківській області на 2010-2017 роки;
- "Схема планування території Харківської області";
- Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області на 2011-2015 роки;
- Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 червня 2010 року № 1707-V;
- Програми розвитку паливної галузі Харківської області до 2020 року;
- Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області
на 2012-2016 роки;
- Програми «Питна вода Харківської області» на 2012-2020 роки;
- Програми розроблення містобудівної документації у Харківській області.

Щорічно в постійній комісії та на сесіях обласної ради заслуховується інформація про хід виконання вищезазначених програм та надаються рекомендації і доручення стосовно ефективної реалізації заходів обласних програм.

Постійна комісія плідно співпрацює з комітетом Громадської ради з питань житлово-комунального господарства, захисту прав споживачів, побутового обслуговування, торгівлі. Так, на виконання рішення спільного засідання правління Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації та голів постійних комісій Харківської обласної ради постійною комісією було рекомендовано Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації доповнити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки рядом заходів, що спрямовані на стимулювання подальшого створення в області об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). В кінцевому результаті реалізації вказаних заходів сприятиме поглибленню демонополізації галузі та формуванню конкретного середовища ринку житлово-комунальних послуг області. Відповідне рішення «Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 01 грудня 2010 року № 7-VІ (із змінами)» було затверджено на XXV сесії обласної ради 24 жовтня 2013 року.

На виконання заходів Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року постійна комісія спільно з Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації розробляє та готує до затвердження на XXVI сесії обласної ради Обласну комплексну Програму забезпечення молоді житлом на період до 2020 року.

Депутатами комісії вироблено ефективний алгоритм роботи щодо супроводу діяльності паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів і зв’язку регіону.

З метою своєчасного попередження проблемних питань та визначення найкращих шляхів вирішення кризових ситуацій постійна комісія тісно співпрацювала з галузевими департаментами, як на рівні інформування про стан справ у галузях житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, шляхів і зв’язку, так і під час участі в дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах, виїзних нарадах. Дані форми роботи сприяли встановленню дієвого двостороннього зворотного зав’язку зі структурними підрозділами органів виконавчої влади та оперативному результативному втручанню у процес забезпечення надання якісних послуг населенню області.

На постійному контролі в комісії знаходяться питання щодо підготовки та стабільного функціонування об'єктів та підприємств області у періоди опалювальних сезонів. Голова постійної комісії є членом обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період на 2013-2014 роки.

У звітному періоді на засіданнях постійної комісії розглядалися клопотання промислових підприємств Харківської області щодо погодження клопотання про надання надр у користування з метою видобування питних підземних вод та користування питними підземними водами для відповідних потреб підприємств. Відповідно до статті 9-1 Кодексу України «Про надра», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку погодження Харківською обласною радою клопотань про надання надр у користування було погоджено 26 клопотань (у звітному періоді 4) промислових підприємств Харківської області.
Також, Шаповалов О.В. як голова постійної комісії представляє постійну комісію обласної ради в персональному складі:
• робочої групи з розвитку будівельної галузі в регіоні, створеної розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.01.11 № 25;
• робочої групи з підготовки проекту Угоди щодо регіонального розвитку Харківської області між Кабінетом Міністрів України та Харківською обласною радою, створеною розпорядженням голови облдержадміністрації
від 01.04.11 № 143;
• обласної конкурсної комісії з проведення в області щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку», створеної розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.06.11 № 318;
• Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад, створеного розпорядженням голови обласної ради
від 27.09.11 №113;
• Координаційної ради з питань забезпечення реалізації заходів та рішень Схеми планування території Харківської області, створеної розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 14.11.11 № 652;
• Харківської регіональної Ради, створеної розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 09.02.12 № 41;
• Харківського регіонального Комітету з економічних реформ, створеного розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 02.04.12 № 198;
• робочої групи для проведення перевірок виконання вимог щодо утримання у належному стані територій населених пунктів області, створеної розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації
від 13.07.12 № 421;
• робочої групи, створеної з метою вивчення ситуації щодо водопостачання та водовідведення частини селища Рай-Оленівка Харківської району, утвореної розпорядженням голови обласної ради від 15 лютого
2013 року № 24;
• колегії Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, створеної розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.03.13 № 81.

З метою дієвого контролю за станом використання місцевими бюджетами субвенцій з державного бюджету в рамках повноважень депутати постійної комісії періодично розглядають зазначені питання на засіданнях комісії з запрошенням начальників профільних управління Харківської обласної державної адміністрації.

Депутати постійної комісії відстежують динаміку результатів фінансово-господарської діяльності обласних комунальних підприємств, а саме:
КП «Флора-сервіс», КП «Дирекція розвитку інфраструктури території», ОКСП з виконання норм екологічної безпеки. Протягом року постійною комісією було розглянуто і підтримано пропозиції та надано відповідні рекомендації щодо отримання додаткових доходів в осінньо-зимовий період КП «Флора-сервіс» та скорочення витрат на опалення.

Члени постійної комісії регулярно проводять прийоми виборців у закріплених районах, вирішують або сприяють вирішенню проблемних питань.

За звітний період постійна комісія розглянула близько 80 звернень громадян, які мешкають в районах Харківської області, з питань забезпечення якості житлово-комунальних послуг, зв’язку, газифікації, пасажирських перевезень, стану доріг та інших. Усі проблемні питання вирішувались в установлені законодавством терміни, по деяких були направлені запити до профільних управлінь облдержадміністрації, обласних служб та профільного Департаменту Харківської міської ради, з наступним інформуванням заявників.

Членів постійної комісії об'єднує відповідальна депутатська діяльність та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно. Депутати постійної комісії поважають думку один одного та колег, що дає можливість швидко і без перешкод вирішувати проблемні питання та приймати необхідні рішення.

Голова постійної комісії                            О.Шаповалов

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП