ОТЧЕТ
о работе постоянной комиссии областного совета по вопросам охраны здоровья, материнства и детства и социальной защиты населения за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення відповідно до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року №57-VІ, попередньо розглядає і за дорученням ради, її голови та за власною ініціативою готує на розгляд ради питання, віднесені до її компетенції, а також здійснює контроль за виконанням рішень ради.

За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року постійною комісією проведено 16 засідань, на яких розглянуто 211 питань, з них 162 питання, що були винесені на розгляд сесій обласної ради.

Основну увагу депутати приділяли питанням, пов’язаним з фінансуванням та реалізацією заходів обласних програм, спрямованих на підвищення доступності, ефективності та якості медичної допомоги, забезпечення соціального захисту населення, підтримку інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також захисту працездатного населення від безробіття, створення нових робочих місць та регулювання ринку праці. 

За пропозицією постійної комісії в 2013 році обласною радою затверджено Програму зайнятості населення до 2017 року, завданнями якої є закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, збереження трудового потенціалу області, забезпечення продуктивної зайнятості населення, реалізація трудових прав громадян та забезпечення їх соціального захисту від безробіття. Заходи зазначеної програми спрямовані на збільшення робочих місць, проведення професійного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів для працевлаштування відповідно до потреб економіки та ринку праці.  

Крім того, комісією постійно здійснюється контроль за виконанням раніше прийнятих обласних програм та спільно з профільними управліннями обласної державної адміністрації проводиться робота щодо їх корегування в частині фінансування першочергових заходів та підготовки проектів відповідних змін та доповнень до програм для розгляду на сесіях ради.
Протягом звітного періоду до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011–2015 роки зміни та доповнення вносилися 3 рази з метою ефективного використання коштів обласного бюджету та підвищення якості соціального захисту громадян.

Також неодноразово розглядалися питання про внесення змін до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2012-2014 роки у зв’язку з корегуванням заходів програми та їх фінансування, виходячи з потреб районів області, медичних закладів та з урахуванням показників обласного бюджету.

Щоквартально на своїх засіданнях комісія розглядає питання про хід виконання рішень, контроль за якими покладено на постійну комісію, так, з 20 рішень за звітний період виконано 14 та 6 на контролі.  

Велика увага з боку депутатів – членів постійної комісії приділяється питанню взаємодії з обласними громадськими організаціями ветеранів та інвалідів. Постійна комісія тісно співпрацює з Департаментом соціального захисту населення в частині надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильським громадським організаціям, а також сприяння вирішенню питань проведення заходів громадськими організаціями області.

Протягом року постійною комісією здійснювалася робота щодо впорядкування майнових питань, роботи комунальних підприємств, виконання статутних завдань та умов контракту керівниками підприємств. На засіданнях комісії було розглянуто 132 таких питання, а саме:
- розглянуто 22 подання щодо звільнення з посади, призначення на посаду керівників комунальних підприємств та продовження трудових відносин з керівниками комунальних підприємств і закладів, що відносяться до галузі охорони здоров’я та соціального захисту;
- розглянуто 4 проекти рішень щодо списання майна спільної власності територіальних громад області;
- розглянуто 5 проектів рішень щодо передачі майна в оренду;
Крім того, було розглянуто 69 питань, що стосувалися ефективності роботи та 32 питання щодо реорганізації комунальних закладів галузі фармації.

За звітний період в постійній комісії розглянуто 33 звернення громадян, у тому числі головою постійної комісії на особистому прийомі -5 звернень. Звернення громадян стосуються, в більшості, надання матеріальної допомоги, проведення лікування, забезпечення інвалідів реабілітаційними засобами, допомоги у відновленні пільг, перерахуванні пенсії, отриманні відповідних документів. Із загальної кількості питань 2/3 вирішено позитивно, вирішення інших не відноситься до компетенції постійної комісії, тому по інших заявникам надані вичерпні роз’яснення.

Робота постійної комісії висвітлюється у ЗМІ та на сайті обласної ради. Члени комісії беруть активну участь у засіданнях колегій профільних управлінь, круглих столах, семінарах та інших заходах обласної державної адміністрації, що стосуються галузей охорони здоров’я та соціального захисту.

Членів постійної комісії об’єднує відповідальна депутатська діяльність та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно на демократичних принципах – прозоро і відкрито.

Голова постійної комісії                            А. Стронов

 

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП