Отчет
постоянной комиссии областного совета по вопросам совместной собственности территориальных громад области о работе за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія з питань спільної власності територіальних громад області створена рішенням обласної ради від 25 листопада 2010 року на I сесії VI скликання. До її складу входять 10 депутатів обласної ради. 

Свою роботу комісія здійснює згідно з планом роботи обласної ради, поточними та перспективними планами роботи комісії, будує свою діяльність на основі законності, гласності рівноправності.

Відповідно до Положення про постійні комісії обласної ради за функціональною спрямованістю постійна комісія розглядає та погоджує в установленому законодавством порядку питання: про продаж, передачу в оренду об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради; передачу з балансу на баланс комунального підприємства, списання майна, закріпленого за організаціями, підприємствами установами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; статути (положення) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, контролює їх дотримання та вживає заходи у разі їх порушення; укладання, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та контролює їх виконання з дотримання умов; заходи щодо усунення причин погіршення фінансово-економічного стану та запобігання банкрутства комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; питання про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад і прийняття майна інших форм власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; контролює стан виконання договорів оренди щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна, концесійних договорів, договорів передачі майна під заставу, позички згідно із затвердженим обласною радою відповідних порядків та умов; дозволи комунальним підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на передачу в оренду їх структурних підрозділів і нерухомого майна та індивідуально визначеного майна; дозволи на списання майна з балансів комунальних підприємств та бюджетних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в установленому законодавством та обласною радою порядку; інші питання, які відносяться до компетенції ради та постійної комісії.Протягом звітного періоду постійною комісією проведена певна робота, направлена на вивчення питань щодо ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. За звітний рік на засіданнях постійної комісії розглянуто і проаналізовано матеріали перевірок ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться на балансах обласних комунальних підприємств, установ, закладів, та огляд майна цілісних майнових комплексів, що приймаються до спільної власності; стосовно виконання керівником умов контракту; з обстеження орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; об’єктів з метою їх підготовки до приватизації.

Проводилася робота по приведенню у відповідність з чинним законодавством назв та видів діяльності обласних комунальних підприємств, установ, закладів. У 2013 році розглянуто і погоджено 120 розпоряджень голови обласної ради щодо затвердження 83 Статутів, 5 Положень та 50 змін до Статутів (Положень).

Постійна комісія зосередзувала свою увагу на питаннях щодо закріплення майна спільної власності за обласними комунальними установами, закладами на праві оперативного управління та за комунальними підприємствами - на праві господарського відання. За звітний період укладено 1 договір оперативного управління в новій редакції та 3 додаткових угоди до діючих договорів у зв'язку із упорядкуванням балансового відображення основних засобів.

Враховуючи посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання різних форм власності з боку контролюючих та податкових органів на 2013 рік за підсумками розгляду комісією затверджено 16 фінансових планів обласних комунальних підприємств (галузі фармації, освіти, культури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства).

Певна робота проводилась комісією з питань передачі об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області та прийняття об’єктів у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області. У 2013 році обласною радою прийнято 8 рішень «Про спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області». Передано у державну власність цілісний майновий комплекс ОКП Харківського державного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка, у власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць області: КПОЗ «Центральна районна аптека № 129», КПОЗ «Центральна районна аптека № 30», КПОЗ «Центральна районна аптека № 102», КПОЗ «Центральна районна аптека № 126», 6 ігрових майданчиків зі штучним покриттям, житлову триповерхову будівлю (с. Курортне, вул. Соснова,1), майновий комплекс позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Лісовичок», восьмиквартирний житловий будинок (м. Красноград, вул. Харківська, 8), два гуртожитки (смт Хорошево,
вул. Леніна 2-а та 2-б), водонапірну башту (с. Петрівське,
вул. Грушевського, 14), зовнішні комунікаційні мережі (тепло та
водопостачання, водовідведення) трьох комунальних закладів у комунальну власність територіальної громади міста Харкова, автобуси спеціальні для перевезення школярів БАЗ-А079.31ш (5 районів), книги М. Шолохова «Тихий Дон» (20 районів), 8 одиниць рентген обладнання, 237 одиниць медичного обладнання, 14 персональних комп’ютерів «Карнеол»-К7248.
Прийнято у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлю літ. «А-5», розташовану за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 4-а, а також майно відділень швидкої медичної допомоги
(27 районів (міст)), КЗОЗ Харківську міську станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги та КУОЗ Харківську станцію швидкої медичної допомоги Харківського району.

Крім цього, розглянуто на засіданні комісії та створено обласною радою 7 обласних комунальних підприємств: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ», КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РИТУАЛ», КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИСЛИВЕЦЬ – 1», КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИСЛИВЕЦЬ – 2», КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИСЛИВЕЦЬ – 3», КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИСЛИВЕЦЬ – 4», КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИСЛИВЕЦЬ – 5».

Значна робота проводиться постійною комісією з розгляду кадрових питань. Розглянуто і прийнято обласною радою 8 рішень стосовно трудових відносин з керівниками обласних комунальних підприємств: 13 керівників було звільнено із займаних посад, 10 претендентів було призначено на посаду керівника, з 18 керівниками подовжені трудові відносини на умовах контракту.

Крім цього, видано 2 розпорядження голови Харківської обласної ради щодо призначення виконуючих обов’язки керівників КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ» та ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ».

За підсумками розгляду комісією надано 77 погоджень стосовно питань трудових відносин з керівниками обласних комунальних установ, закладів, з них: 19 - щодо погодження призначення керівників, 40 - щодо подовження терміну дії контракту керівника, 18 - щодо звільнення із займаної посади керівників.
Свою діяльність постійна комісія спрямовувала на розгляд питань шодо укладанню договорів оренди майна спільної власності, в тому числі погодження укладання договорів обласними комунальними підприємствами, установами та закладами. Зареєстровано 403 діючих договорів оренди, з них: 22 - договори оренди цілісних майнових комплексів, 381 - договори оренди нерухомого майна, у тому числі 160 договорів оренди, укладених ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ».

Протягом звітного періоду укладено 22 договори оренди нерухомого майна спільної власності, 4 договори оренди цілісних майнових комплексів, погоджено укладання 15 договорів оренди, надано 12 дозволів на суборенду нерухомого майна. Укладено та погоджено 134 додаткові угоди до договорів оренди та суборенди про внесення змін щодо цілей використання, терміну дії, розміру нарахувань, дострокового припинення дії та інше.
Надходження до обласного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області склали 2,23 млн. грн.

Крім того, за відповідними рішеннями обласної ради, 100% плати, отриманої за оренду нерухомого майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, спрямовується
ХОКП «ХАРКІВКІНО», ОКП ХОР «ЗНАХІДКА» та ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ».

Постійна комісія приділяла велику увагу розгляду питань щодо приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. У результаті проведення підготовчої роботи протягом 2013 року на підставі відповідних рішень обласної ради було укладено 17 договорів купівлі-продажу на об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
За звітний період від приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до обласного бюджету перераховано 97 721 988,23 грн. Очікувані надходження до бюджету - 469 649 475,05 грн. (без урахування ПДВ), за договором купівлі-продажу № 90-К від 30.08.2013 єдиного майнового комплексу КП «ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕТАЛІСТ».

За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року розглянуто і погоджено на засіданні комісії 207 проектів розпоряджень голови обласної ради та ухвалено радою 97 рішень обласної ради, у тому числі: 1 регуляторний акт, яким визначено Порядок продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) та за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (затверджено рішенням обласної ради від 20 червня 2013 року № 779-VІ), 1 регуляторний акт, яким визначено Порядок списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (затверджено рішенням обласної ради від 25 квітня 2013 року № 698- VІ), 1 рішення стосовно внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, 1 рішення стосовно внесення змін до додатку 1 «Перелік суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» та додатку 2 «Перелік орендованих цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів, майно яких знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», затверджених рішенням обласної ради від 03 квітня 2007 року № 219-V (зі змінами), 6 рішень обласної ради щодо надання дозволів 49 обласним комунальним підприємствам, установам та закладам на списання 184 одиниць основних фондів шляхом ліквідації та продажу, 7 рішень стосовно припинення 7 суб’єктів господарювання шляхом ліквідації, 3 рішення стосовно припинення 3 суб’єктів господарювання шляхом приєднання до покупця, 8 щодо застосування процедури банкрутства до обласних комунальних підприємств, 8 рішень стосовно передачі об’єктів у іншу власність та прийняття у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст області, 5 рішень стосовно відчуження об‘єктів спільної власності, 8 рішень з кадрових питань, 8 рішень стосовно передачі в оренду об’єктів спільної власності, 7 рішень стосовно створення обласних комунальних підприємств тощо.

З метою досягнення позитивних результатів в збільшенні надходження орендних платежів до обласного бюджету, за участю депутатів постійної комісії протягом року відбувалися засідання конкурсних комісій з передачі в оренду та з продажу об’єктів спільної власності.
Щоквартально на засіданнях комісії розглядаються аналітичні довідки стосовно стану майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та показників фінансово-господарської діяльності обласних комунальних підприємств, які спрямовуються до облдержадміністрації.
У звітному періоді також активізовано роботу щодо пошуку шляхів розширення видів статутної діяльності та підвищення рівня прибутковості саме обласних комунальних підприємств, що також є додатковими надходженнями до бюджету та оновлення матеріальної бази суб’єктів спільної власності.
Сума нарахованого обласними комунальними підприємствами за 9 місяців 2013 року податку на прибуток склала 162,5 тис. грн. Сума нарахованих 15% відрахувань від чистого прибутку до обласного бюджету за 9 місяців 2013 рік склала 120,3 тис. грн.

Депутати постійної комісії активно та професійно працюють у складі робочих груп, створених розпорядженням голови обласної ради на підставі рішень обласної ради та протокольних доручень наданих на пленарних засіданнях обласної ради, а саме:
- робоча група з виведення комунальних підприємств галузі преси та інформації з критичного стану і забезпечення їх прибуткової діяльності;
- робоча група стосовно виведення комунальних підприємств галузі фармації з критичного стану і забезпечення їх прибуткової діяльності;
- - робоча група для відпрацювання порядку надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям;
- -постійно діюча комісія з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та інші.

Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими департаментами та управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями; беруть участь у роботі колегій, комісій, комітетів, координаційних рад, конференціях, фестивалях та „круглих столах”.

За звітний період постійною комісією проведено 24 засідання, на яких розглянуто 474 питання.
Контроль за виконанням рішень обласної ради та постійної комісії є одним із найважливіших і обов'язкових напрямів роботи, що забезпечує вирішення завдань економічного та соціально-культурного розвитку регіону.

Ураховуючи зазначене вище, постійна комісія при плануванні своєї роботи обов'язково передбачає розгляд питань у порядку контролю, зокрема, у формі заслуховування інформації відділів та управлінь виконавчого апарату обласної ради, обласної державної адміністрації, інших установ про стан виконання ухвалених рішень та внесених рекомендацій.
Постійною комісією за звітний період розглянуто в порядку контролю хід виконання 74 рішень обласної ради, контроль за виконанням яких здійснює постійна комісія з питань спільної власності територіальних громад області.

Одна із важливих ділянок роботи комісії – це розгляд письмових та усних звернень громадян.
Згідно з розпорядженням голови обласної ради головою постійної комісії проводиться прийом громадян з особистих питань. За звітний період головою постійної комісії прийнято 23 громадян.
Питання, які громадяни порушували у своїх зверненнях, ретельно опрацьовувалися, матеріали надсилалися для вивчення та відповідного реагування до відповідних органів згідно із чинним законодавством України. Розгляд питань, порушених у зверненнях громадян, контролюються, більшість із них - задоволені.

У своїх зверненнях громадяни висловлюються також щодо діяльності депутатів, надсилають листи-подяки за надану особисто їм матеріальну чи іншу допомогу.

Благодійну роботу проводять депутати в закріпленими за ними районами області. Не забувають про ветеранів, інвалідів, підростаюче покоління.

До депутата люди звертаються у своїй останній надії, коли всі варіанти розв’язання питань здаються вичерпаними. Тому сприйняття чужих проблем, як своїх, увага до кожної окремої людини - є чи не найголовнішим у роботі депутата.

Підсумовуючи окреслене можливо відмітити, що протягом звітного періоду постійна комісія здійснювала свою роботу на високому професійному рівні. Депутати працювали активно та результативно.

Голова постійної комісії                        М. Чехунов

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП