ОТЧЕТ
постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета о работе за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года

 Постійна комісія обласної ради з питань бюджету створена рішенням обласної ради від 25 листопада 2010 року № 5-VI на І сесії VІ скликання. До її складу входять 14 депутатів обласної ради. 

Робота постійної комісії ведеться відповідно до плану роботи обласної ради, плану роботи комісії та окремих доручень голови і заступників голови обласної ради. Основними принципами, якими керуються члени постійної комісії у своїй діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення питань та колегіальне ухвалення висновків та рекомендацій.

Відповідно до Положення про постійні комісії обласної ради, до основних повноважень постійної комісії з питань бюджету відноситься попередній розгляд:
- проектів програм і внесення змін та доповнень до діючих програм економічного, соціального і культурного розвитку області та їх фінансове забезпечення;
- проектів цільових програм і внесення змін і доповнень до цільових програм, що діють, та їх фінансове забезпечення;
- проектів обласного бюджету та внесення змін і доповнень до бюджету;
- пропозицій щодо розподілу субвенцій з Державного бюджету;
- питань щодо контролю за виконанням бюджету та рішень обласної ради за напрямками діяльності комісії, власних висновків та рекомендацій;
- звітів про виконання обласного бюджету та програм.

За звітний період постійною комісією з питань бюджету було проведено 15 засідань. На засіданнях постійної комісії розглянуто 139 питань, погоджено та рекомендовано для розгляду на сесії близько 100 проектів рішень з різних питань.

Постійна комісія ефективно співпрацює з галузевими структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації. Члени постійної комісії беруть активну участь у роботі спільних засідань колегії обласної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

Протягом року членами постійної комісії з питань бюджету уважно вивчалися аналітичні матеріали про виконання обласного бюджету на 2013 рік, надавалися відповідні рекомендації Департаменту фінансів та іншим галузевим підрозділам Харківської обласної державної адміністрації.

Під час формування обласного бюджету на 2013 рік та внесення змін до нього одним з головних своїх завдань постійна комісія вбачала стимулювання пошуку нових методів і шляхів по наповненню дохідної частини обласного бюджету та сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової забезпеченості при розподілі фінансових ресурсів.
Велика увага постійної комісії приділяється контролю за ефективним цільовим використанням бюджетних коштів.

У порядку контролю за виконанням рішень обласної ради на засіданнях постійної комісії з питань бюджету протягом звітного періоду розглянуто близько 40 питань про хід виконання обласних програм. Крім цього, постійною комісією заслуховується інша інформація відповідно до прийнятих обласною радою рішень, ведеться робота консультативного та методичного характеру.

Постійна комісія обласної ради з питань бюджету приділяє велику увагу роботі обласних комунальних підприємств, депутатами – членами постійної комісії – уважно вивчаються аналітичні матеріали щодо їх фінансово-господарської діяльності, вносяться пропозиції стосовно удосконалення роботи по управлінню майном спільної власності.

На засіданнях постійної комісії уважно розглядаються питання, що стосуються відчуження та передачі в оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Депутати – члени постійної комісії – активно працюють у складі конкурсних комісій з продажу та передачі в оренду об'єктів спільної власності.

Однією з важливих ділянок роботи постійної комісії з питань бюджету є участь в опрацюванні проектів законодавчих актів, які розглядаються на засіданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і стосуються бюджетних питань. За ініціативою постійної комісії до органів центральної влади неодноразово надсилалися пропозиції по удосконаленню бюджетного та податкового законодавства з метою збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів.

Не залишається поза увагою і громадське життя області.

Постійна комісія з питань бюджету, як один з ініціаторів запровадження з 2012 року обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє, уважно слідкує за проведенням вказаного щорічного конкурсу, за своєчасним та ефективним використанням конкурсантами-переможцями коштів обласного бюджету, які надаються на умовах співфінансування.

Постійна комісія також активно сприяє впровадженню спільного проекту Європейського Союзу та ООН - програми розвитку "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".

Депутати опікуються проблемами жителів області, за необхідності надають дієву допомогу, оперативно і кваліфіковано працюють над розв’язанням проблем згідно з профілем діяльності постійної комісії.
Робота в закріплених районах – одна з найважливіших ділянок депутатської діяльності. Члени постійної комісії проводять прийоми громадян в районах області, часто навідуються в школи та лікарні.
Депутати взяли активну участь у суботниках, які пройшли в населених пунктах області під час двомісячника з благоустрою "Зелена весна".

Постійною комісією ведеться систематична робота із зверненнями громадян, створюються необхідні умови для реалізації конституційного права громадян на звернення. Найактуальнішими є питання соціальної сфери, комунального та дорожнього господарства, газифікації населених пунктів області.

Постійна комісія з питань бюджету бере активну участь у роботі Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, на загальних зборах представників якої уважно розглядаються питання виконання дохідної частини місцевих бюджетів, збільшення їх ресурсної бази та пошуку джерел поповнення, висвітлюються проблеми і намічаються шляхи їх вирішення.

У роботі постійної комісії з питань бюджету неодноразово брали участь голова обласної ради, його заступники, представники засобів масової інформації.

Постійна комісія обласної ради з питань бюджету тісно співпрацює з іншими постійними комісіями, за необхідності надається консультаційна допомога.

Співпраця депутатів постійної комісії будується на засадах конструктивізму, рівноправності та взаємоповаги і націлена, насамперед, на забезпечення зростання рівня економічного розвитку області.

Голова постійної комісії                               Л. Немикіна
 

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП