Звіт
постійної комісії обласної ради
з питань соціально-економічного розвитку регіону,
інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва
 про роботу за період з листопада 2011 року по листопад 2012 року

 Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва сформована у складі 13 депутатів обласної ради. 
Діяльність постійної комісії будується відповідно до плану роботи обласної ради, поточних і перспективних планів роботи постійної комісії на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань.
Постійна комісія за дорученням ради, голови ради або за власною ініціативою:
- попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, інших програм, звіти про виконання програм і бюджету;
- вивчає і готує питання щодо стану та розвитку відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;
- здійснює контроль за виконанням рішень ради;
- заслуховує звіти керівників управлінь Харківської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у комунальній власності відповідних територіальних громад, з поточних питань діяльності, які віднесені до компетенції комісії;
розглядає питання щодо:
- системності заходів економічного і соціального розвитку області;
- формування обласного плану капітальних вкладень та розподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток;
- реалізації заходів стосовно залучення іноземних інвестицій та сприяння інвестиційній діяльності в регіоні;
- формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики; діяльності вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, технопарків, промислових та індустріальних парків;
- розвитку споживчого ринку та побутових послуг, підтримки вітчизняного товаровиробника;
- виконання регіональних програм, сфера дії яких у компетенції комісії (інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, розвиток підприємництва, розвиток внутрішньої торгівлі та побутових послуг, розвиток експортного потенціалу, розвиток міжнародного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва тощо).

Крім того:
- бере участь у реалізації державної і регіональної політики у сфері міжнародних зв'язків, прикордонного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності, вносить пропозиції по відповідних напрямах до регіональних програм;
- делегує представників для участі у роботі міжнародних семінарів, конференцій, бізнес-форумів;
- вносить пропозиції щодо розширення міжрегіонального співробітництва;
- сприяє здійсненню ефективного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку Харківської області;
- здійснює контроль за реалізацією рішень ради по профільних питаннях постійної комісії, висновків комісії, доручень виборців тощо.

За звітний період постійною комісією проведено 9 засідань, на яких розглянуто 111 питань (проекти програм, питання комунальної власності, профільні питання, зміни до обласного бюджету, загальні питання, звернення громадян, клопотання щодо нагородження та подовження дії контрактів з керівним складом підзвітних підприємств тощо), опрацьовано та розглянуто 22 профільних проекти рішень обласної ради, заслухано 17 інформацій про хід виконання профільних обласних Програм, 3 звіти щодо виконання обласного бюджету за 2011 рік, звіт голови Харківської обласної ради та звіт голови Харківської обласної державної адміністрації за 2011 рік з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області й делегованих обласною радою повноважень, та інформації щодо:
- реалізації норм Закону України „Про державне та приватне партнерство” по Харківській області;
- виконання обласного бюджету за січень-червень та 1 півріччя 2012 року;
- фінансово-господарської діяльності обласних комунальних підприємств по підсумках 2011 року та за І квартал 2012;
- переліку об’єктів, що планується профінансувати та профінансовано у 2012 році за рахунок субвенції із Державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіону;
- підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
- діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва;
- підсумків проведення засідання щодо реалізації Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року та оптимізації обласних програм.

На контролі у постійної комісії знаходилися такі питання:
- реалізація Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2012 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 348-VI (із змінами);
- реалізація Програми залучення інвестицій до Харківської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 387-VI (із змінами);
- впровадження Положення про порядок проведення у 2012 році Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів „Харківські ініціативи”, затвердженого рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 388-VI;
- впровадження Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів на 2012-2015 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 30 серпня 2012 року № 483-VI;
- реалізація Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2012 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року № 76-VI;
- реалізація обласної цільової Програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням обласної ради від 15 вересня 2010 року № 1804-V (із змінами);
- реалізація програми створення індустріального парку "Рогань" в Харківській області, затвердженої рішенням обласної ради від 06 вересня 2007 року № 381-V;
- реалізація регіональної Програми розвитку сфери побутового обслуговування населення Харківської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 170-VІ;
- реалізація регіональної Програми вдосконалення функціонування роздрібних ринків до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 171-VІ;
- реалізація Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 172-VІ (із змінами);
- реалізація Програми розвитку транскордонного співробітництва Харківської області на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 174-VІ;
- реалізація Програми розвитку експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 175-VІ;
- про надання пільг по сплаті орендної плати;
- про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою, Грамотою Верховної Ради України та щодо присудження щорічної Премії Верховної Ради України.

Постійною комісією ініційовано розгляд питань: щодо підготовки та впровадження програми створення технополісу „П’ятихатки”; щодо реалізації Закону України „Про державне та приватне партнерство” на території Харківської області, визначення шляхів (умов) залучення інвесторів та інформацію щодо розширення сфери застосування норм зазначеного Закону; щодо реалізації пілотного проекту державного та приватного партнерства з державними підприємствами ХМЗ „ФЕД” та „Харківське агрегатне конструкторське бюро”.
У цьому році запроваджено новий вид роботи – виїзні комісії. Перше таке засідання 24 квітня п.р. провела постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва на флагмані вітчизняного енергомашинобудування - заводі ВАТ «Турбоатом», де мала змогу вивчити підприємство; заслухали доповіді фахівців щодо фінансово-господарської діяльності, кадрової та соціальної політики підприємства; отримати інформацію про створення нових робочих місць; розглянути проблеми щодо проведення тендерної процедури, вирішення соціальних питань та навчання молоді робочим спеціальностям. Крім того, комісія ознайомиться з інформацією, як на підприємстві вирішуються питання соціального захисту на основі соціальних ініціатив Президента України Януковича В.Ф., виплати заробітної плати, забезпечується соціальний пакет, в тому числі оздоровлення дітей працівників.
За результатами розгляду головою комісії було запропоновано:
- звернутися від обласної ради до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону України „Про здійснення державних закупівель”, передбачивши окремий механізм для стратегічних підприємств державної форми власності, який би дозволив їм оперативно проводити процедуру закупівель товарів, робіт і послуг та на рівні конкурувати з приватними підприємствами;
- рекомендувати Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації підготувати проект звернення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо необхідності підвищення рівня викладацького складу професійно-технічних училищ, формування програм теоретичного та практичного навчання в професійно-технічних училищах, з урахуванням спеціальних потреб підприємств, збільшення витрат на оснащення профтехучилищ спецодягом, інструментами, сучасним обладнанням, технікою.
Верховною Радою України були враховані пропозиції Харківської обласної ради щодо спрощення механізму проведення тендерів для стратегічних підприємств державної форми власності та прийнято у першому читанні проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою”, що дасть можливість підвищити роль місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та роботодавців у визначенні напрямів і обсягів підготовки кваліфікованих робітників, з урахуванням потреб ринку праці.

За підтримки комісії у 2012 році було затверджено Положення про порядок проведення у 2012 році Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів та Порядок використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів на 2012-2015 роки.
Також, за сприяння комісії у 2012 році були виділені кошти із обласного бюджету на забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва; на встановлення тренажерних майданчиків у районах області; на проведення Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів „Харківські ініціативи”; на підготовку та проведення виставкових заходів; на зміцнення матеріально-технічної бази щодо зберігання документів Національного архівного фонду; на реалізацію заходів обласної цільової Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Програми розвитку експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до 2016 року та Програми залучення інвестицій до Харківської області на період до 2015 року; були передбачені заходи на капітальні вкладення на об’єкти соціально–економічного значення у 2012 році по галузях соціальної та гуманітарної сфери, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів підприємств НАК "Нафтогаз України" та які розташовані на території Харківської області.

За підтримки комісії було погоджено призначення нового директора Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва та розглянуто питання щодо діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва під керівництвом попереднього керівника.

Депутати комісії брали участь у роботі відповідних конкурсних комісій; у відео конференціях; у Міжнародному форумі „Україна-ЄС” в рамках відзначення Дня Європи; у роботі круглих столів; у організації четвертого Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю "Дитятко".
Протягом року голова комісії взяв учать у заході щодо підписання Угоди про співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України; у засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації; у засіданнях колегій Харківської обласної державної адміністрації; у розширеному засіданні Харківського регіонального Комітету з економічних реформ щодо обговорення проекту Закону України „Про технополіс «П’ятихатки» як складової Національного проекту «Місто майбутнього»”, проекту „Розбудова села майбутнього через відродження скотарства” та результатів першого етапу Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів „Харківські ініціативи”.
Голову комісії було залучено до роботи: щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення; конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад; Харківської регіональної Ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; комісії обласної ради щодо організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців; Харківського регіонального Комітету з економічних реформ.

Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями.
На кожне засідання комісії запрошуються представники засобів масової інформації. Депутати постійної комісії беруть участь у телевізійних та радіопрограмах на засадах взаєморозуміння, відкритості та прозорості.
Членів постійної комісії об'єднує відповідальне ставлення до депутатської діяльності та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно.

  Голова постійної комісії                                        В. Суботін

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП