З В І Т
про роботу постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування
за період з листопада 2011 року по листопад 2012 року

 Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування відповідно до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року № 57-VІ, в межах своїх повноважень розглядає питання стосовно створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору, запровадження сучасних механізмів і методів ведення сільського господарства, формування ринку сільськогосподарської продукції, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, а також раціонального використання природних ресурсів, надрокористування, ведення лісового та мисливського господарства. 
За період з листопада 2011 року по листопад 2012 року постійною комісією проведено 12 засідань постійної комісії, на яких розглянуто 95 питань, з них 76 проектів рішень, що були винесені на розгляд сесій обласної ради, в тому числі 21 – профільних.
Найважливішими питаннями, до яких була привернута увага депутатів - планомірне продовження виконання обласних програм, спрямованих на реалізацію державної політики в аграрному секторі економіки, забезпечення продовольчої безпеки країни, відродження сільських територій, реалізацію земельної реформи шляхом проведення інвентаризації земель, їх нормативно-грошової оцінки, розмежування земель державної і комунальної власності, а також встановлення меж населених пунктів, а саме: Програми розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки та Програми раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки.
Крім того, протягом звітного періоду за активної підтримки постійної комісії, обласною радою затверджено Програму розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в Харківської області на період до 2020 року з метою забезпечення комплексного підходу до виробництва, переробки та зберігання овочевої продукції та картоплі, а також обласну програму індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки, завданням якої є поліпшення стану забезпечення сільських мешканців області житлом та створення умов для будівництва чи придбання громадянами, які потребують покращення житлових умов, доступного житла шляхом довгострокового кредитування сільських забудовників.
З метою приведення повноважень обласної ради щодо надрокористування у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», затверджено Порядок погодження Харківською обласною радою клопотань про надання надр у користування, який визначає вимоги та перелік документів, що подаються суб’єктами господарювання для погодження отримання спеціальних дозволів на геологічне вивчення родовищ, або видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Протягом звітного періоду за поданням постійної комісії обласна рада погодила 13 клопотань щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ нафти і газу та 1 клопотання на видобування цегельної сировини.
Також, на виконання зазначеного вище Закону України, рішенням від 26 квітня 2012 року № 405-VІ обласна рада затвердила Порядок видачі Харківською обласною радою дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, який регламентує умови видачі зазначених дозволів, їх дублікатів, відмови у їх погодженні, переоформлення, анулювання, що дозволить здійснювати контроль за станом навколишнього природного середовища внаслідок природокористування, за використанням природних ресурсів в межах заповідних територій та додержанням користувачами природних ресурсів умов та режиму, встановлених на охоронних територіях.
З метою раціонального використання лісових ресурсів, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, обласною радою прийнято рішення про встановлення ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області.
Протягом звітного періоду постійною комісією разом з юридичним відділом було відпрацьовано і прийнято 7 рішень із зазначених питань.
В порядку контролю за рішеннями обласної ради стосовно лісокористування та раціонального ведення лісового та мисливського господарства за ініціативою постійної комісії на пленарному засіданні було заслухано інформацію про хід виконання у 2011 році програми «Ліси Харківської області» на період 2003-2015 років.
Також, за поданням обласного управління лісового та мисливського господарства на засіданнях комісії було погоджено і винесено на розгляд ради 3 проекти рішень про надання в користування мисливських угідь.
Крім того, з метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу області на території міста Харкова створено регіональний ландшафтний парк «Сокольники-Помірки». Відповідні матеріали попередньо були вивчені і погоджені постійною комісією.
Постійною комісією здійснюється систематичний контроль за рішеннями, прийнятими обласною радою за звітний період. На сьогодні з 17 рішень, контроль за якими покладено на постійну комісію, виконано 5 та знаходяться на контролі 12, серед яких - 4 програми, 3 регуляторних акта, 1 питання щодо звільнення та призначення керівника комунального підприємства та інші питання, що стосуються користування, лісовими та земельними ресурсами, а також використання природних ресурсів в межах ПЗФ.
З метою отримання об’єктивної та змістовної оцінки стану сільського господарства регіону, його природоохоронної галузі та ходу проведення земельної реформи в області, на засіданнях постійної комісії протягом року регулярно заслуховувалася інформація Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласного управління лісового та мисливського господарства, Державного управління охорони навколишнього природного середовища та Головного управління Держкомзему в Харківській області.
Протягом 2011-2012 років голова та члени постійної комісії регулярно проводили прийоми громадян, під час яких розглядали звернення, що в більшості стосувалися вирішення земельних питань (довготривалої реєстрації державних актів в ДЗК, невиплати коштів за оренду земельних паїв, непорозуміння при землекористуванні). Головою комісії розглянуто 42 звернення, з них на особистому прийомі – 19. Усім громадянам, які зверталися, була надана допомога у межах чинного законодавства та відповідно до повноважень постійної комісії.
Протягом року постійна комісія здійснювала роботу на високому професійному рівні. Діяльність комісії постійно висвітлювалася в засобах масової інформації. Свою позицію депутати-аграрії висловлювали в газетних інтерв’ю, у виступах на радіо та на телебаченні. В роботі членів комісії об’єднує активна життєва позиція, повага один до одного, відповідальність перед виборцями та високий професіоналізм.


Голова постійної комісії                                           С. Овчаренко

 

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП