Постійна комісія створена рішенням обласної ради від 28 квітня 2006 року на I сесії V скликання. У складі комісії 5 депутатів: Левченко Наталія Вікторівна - голова постійної комісії; Христоєв Віктор Анатолійович - заступник голови комісії; Бондаренко Дмитро Олегович - секретар комісії, Нікітенко Олександр Анатолійович, Шелехов Віталій Вікторович – члени постійної комісії. Діяльність постійної комісії будується відповідно до плану роботи обласної ради, безпосередньо до поточних і перспективних планів роботи постійної комісії на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань та прийняття рішень. Постійна комісія, відповідно до Положення про постійні комісії, попередньо розглядає:  проекти програм щодо розвитку фізкультури і спорту, туризму;  поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей та молоді;  проекти програм з організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;  проекти програм щодо утвердження здорового способу життя в дитячому і молодіжному середовищі та протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;  питання стосовно розвитку мережі, укріплення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів молоді, молодіжних центрів праці, інших молодіжних закладів;  питання, що стосуються удосконалення форм і методів розвитку молодіжної політики, фізкультури і спорту в регіоні, працює над виявленням додаткових резервів і можливостей для реалізації основних напрямів державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді, а також в галузі фізичної культури, спорту і туризму;  питання щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, забезпечення житлом молоді і молодих сімей;  питання, що стосуються забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми;  питання сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей та молоді;  питання контролю за виконанням рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень, інші питання в межах компетенції ради.  питання щодо підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. За звітний період постійною комісією проведено 19 засідань, на яких розглянуто 189 питань. На контролі в постійної комісії знаходяться: - обласна цільова Програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджена рішенням обласної ради від 28 лютого 2008 року № 595-V (зі змінами та доповненнями. - комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери в частинах реалізації державної молодіжної політики, фізичної культури та спорту, протидії торгівлі людьми, відпочинку та оздоровлення дітей, туризму, соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, створення умов для навчання та реабілітації дітей з особливими потребами та реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Постійною комісією ініційовано рішення обласної ради:  «Про відзначення в області 90-річчя створення ЛКСМ України»;  “Про звернення Харківської обласної ради до Президента України Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності державної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням в Україні, зокрема в Харківській області та місті Харкові, фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». За сприяння постійної комісії у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області прийнято цілісний майновий комплекс школи вищої спортивної майстерності Державного експериментального навчально-спортивного центру України з легкої атлетики, районам області, за їх заявками, передані сидіння пластмасові, які у подальшому будуть встановлені на районних стадіонах. Депутати постійної комісії постійно вивчають інформацію щодо виконання комплексних програм та вносять пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. Всього за звітний період постійною комісією в порядку контролю розглянуто 28 питань, які стосуються затвердження та виконання програм. Рішення, які прийняті радою та постійною комісією, доводяться до виконавців та аналізується стан їх виконання. Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями. На кожне засідання комісії запрошуються представники засобів масової інформації. Депутати постійної комісії беруть участь у телевізійних та радіопрограмах на засадах взаєморозуміння, відкритості та прозорості. Члени постійної комісії беруть участь у роботі колегій, комісій, комітетів та координаційних рад. Робота депутатів та постійної комісії висвітлюється у ЗМІ. Членів постійної комісії об'єднує відповідальна депутатська діяльність та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно. Голова постійної комісії Н. Левченко
Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП