Постійна комісія створена рішенням обласної ради від 28 квітня 2006 року на I сесії V скликання. До складу комісії входить сім депутатів, які кваліфіковано вирішують всі профільні питання. Всю роботу комісія проводить згідно з поточними і перспективними планами. Вона будує свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення. Постійна комісія, відповідно до Положення про постійні комісії попередньо розглядає питання щодо підтримки діяльності засобів масової інформації органів місцевого самоврядування; пропозиції щодо фінансування, управління, заснування та реорганізації засобів масової інформації обласної ради; питання та пропозиції щодо реалізації заходів по забезпеченню прав людини, свободи слова та інформації; питання щодо забезпечення інформованості ЗМІ про діяльність обласної ради; питання щодо забезпечення свободи слова, мовної політики, інформації та інші питання в межах компетенції ради. Крім того підтримує зв’язки з політичними партіями та громадськими об’єднаннями, відповідними комітетами Верховної Ради України; сприяє проведенню заходів з питань сфери діяльності комісії та бере в них участь; здійснює контроль за виконанням рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень. Комісія плідно співпрацює із галузевим управлінням. За цей період комісія провела 42 засідання, на яких було розглянуто 305 питань та 1 спільне із постійною комісією з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Одна з програм, контроль за виконанням якої здійснюють члени постійної комісії – це Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2006-2010 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23 грудня 2005 року , мета якої це розширення інформаційного простору, як за рахунок збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації, що розповсюджується по цих каналах. Зосередження особливої уваги на розширенні інформаційного простору в сільській місцевості, де його розвиток перебуває практично в початковій стадії. Розширення можливості громадян області в отриманні права на доступ до якісної, виваженої, об'єктивної інформації; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури; розширення кола споживачів інформаційного продукту; забезпечення безперебійного функціонування засобів масової інформації, що належать до сфери управління органів державної влади місцевого самоврядування; реалізація заходів щодо соціального захисту журналістів; поліпшення діяльності видавничо-поліграфічної сфери – всі ці питання знаходились у полі зору членів комісії. Зокрема, завдяки підтримці комісії, на пленарних засіданнях обласної ради вносяться зміни до цієї Програми в частині забезпечення безперебійного випуску газети «Слобідський край», співзасновником якої є обласна рада, газеті «Слово ветерана», журналу «Березіль», редакційно-видавничій групі серії «Реабілітовані історією», пошуково-видавничій науковій редакції «Книги Пам’яті України», та на забезпечення централізованого придбання паперу на річний тираж комунальних видань за оптовими цінами. Забезпечено проведення виставкових та інших публічних заходів на сприяння популяризації харківської журналістики та регіональної книговидавничої справи. Необхідність впровадження цифрового мовлення визначається обставинами як міжнародного, так і внутрішнього характеру. Враховуючи те, що телевізійне і звукове мовлення є основою інформаційної безпеки будь-якої держави, а також надзвичайно стислі для України терміни перехідного періоду, зобов’язання України як члена Міжнародного союзу електрозв’язку, складність та великі обсяги технічних і організаційних задач, необхідність забезпечення доступу всіх верств населення до каналів мовлення, проблема впровадження цифрового мовлення потребує підтримки з боку всіх рівнів влади. У зв’язку із цим комісія підтримала затвердження Програми «Впровадження цифрового телебачення в Харківській області на 2008-2010 роки». Реалізація даної Програми дозволить: - Здійснити перехід від аналогової системи мовлення на Харківщині до цифрового телерадіомовлення з забезпеченням доступу до нього найширших верств населення; - Забезпечити подальший сталий розвиток телерадіопростору Харківської області з дотриманням всіх вимог сучасності до цієї галузі; - Вирівняти дисбаланс охоплення сигналом телебачення міського та сільського населення; - Виконати умови УЄФА відносно проведення на Харківщині матчів європейського футбольного чемпіонату Євро-2012 у сфері телекомунікацій; - Забезпечити доступ до інформації малозабезпечених верств населення, у першу чергу громадян, що проживають у будинках-інтернатах та перебувають на обслуговуванні у територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; - Сприяти подальшому розвитку інформаційного простору Харківської області. У 2006 році депутатами було здійснено аналіз умов функціонування російської мови на території області та направлено його до тимчасової контрольної комісії з питань сприяння застосуванню норм європейського законодавства. Практично у всіх відповідях від районних державних адміністрацій та районних рад області, громадських організацій, територіального управління державної судової адміністрації в Харківській області, УМВС України в Харківській області, головного управління промисловості, транспорту і зв’язку, структурних підрозділів головного управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щодо умов функціонування російської мови на території області зазначалося, що російська мова використовується без будь-яких обмежень, за особистим бажанням громадян, які звертаються російською мовою та висловили бажання отримати відповідь російською мовою їм надаються відповіді російською мовою або те, що звернень або пропозицій громадян з приводу непорозумінь на мовному підґрунті не надходило. Разом із тим комісії стали відомі непоодинокі випадки обмеження прав російськомовного населення. У зв’язку із прийняттям обласною радою рішення про надання регіонального статусу російській мові депутатами постійної комісії було розглянуто та підтримано проект рішення обласної ради «Про затвердження Програми розвитку і використання російської мови в Харківській області на 2007-2012 роки». Цю Програму розробляла тимчасова контрольна комісія з питань сприяння застосуванню норм європейського законодавства до складу якої увійшли Стрижко Л.П та Ткаченко Г.І. В рамках Програми пройшов Тиждень російської мови в Харківській області, на якому було проведено круглі столи, науково-практичні конференції, конкурси з російської мови, культури, історії серед школярів і учнів середніх спеціальних учбових закладів. Депутатами комісії було детально розглянуто конфлікт, що виник у Зачепилівському районі у відносинах між Харківським обласним радіотелевізійним передавальним центром та ВАТ „Укртелеком”. Мешканці цього району, одного із найменше економічно розвинутих в області, могли бути позбавлені можливості приймати державні канали, а отже, отримувати суспільно важливу оперативну інформацію внаслідок неможливості з об’єктивних причин підписати договір оренди на нових умовах між підприємством ХОРТПЦ та ВАТ „Укртелеком”. Комісія звернулася до Міністра транспорту та зв'язку України Рудьковського М.М. з проханням узгодити інтереси двох структур, що знаходяться у відомстві Міністерства транспорту та зв'язку України. На даний час населення району має можливість приймати сигнал загальнодержавних каналів. Одне з найгостріших питань, які розглядалися комісією, було питання щодо з’ясування причин припинення каналом АТ ТРК «Фора» 03.04.07р. прямої трансляції пленарного засідання XIIсесії Vскликання. Рішенням комісії з цього питання було: 1. Визнати практику висвітлення роботи обласної ради за замовленням такою, що не задовольняє в повній мірі вимогам закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації". 2. Відсутність трансляції спричинила порушення прав виборців на отримання інформації про діяльність обласної ради, а співпадіння у часі виникнення різних технічних проблем, що стали перешкодою в діяльності ЗМІ, з загостренням політичної ситуації, що викликало особливу занепокоєність членів комісії. 3. Звернутися до керівництва телеканалів «Фора» та «Право А/ТВК» з проханням надати інформацію щодо характеру взаємовідносин між каналами та умов їхньої співпраці. 4. Звернутися до управління у справах інформації облдержадміністрації та телеканалу «Фора» з проханням надати додаткову інформацію щодо причин відсутності трансляції пленарного засідання XII сесії V скликання. 5. Повернутися до розгляду цього питання після отримання відповідей від управління у справах інформації облдержадміністрації та телеканалів «Фора» та «Право А/ТВК». Депутатами комісії було детально розглянуто проблему щодо підвищення абонентної плати за універсальну програмну послугу (соціальний пакет) та направлено звернення до Кабінету Міністрів України щодо врегулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою (соціальний пакет) у кабельних мережах. На цей час це питання розглядається у державному комітеті телебачення та радіомовлення України. Головою постійної комісії Стрижком Л.П. був підготовлений проект рішення обласної ради «Про обмеження свободи слова та переслідування у суді журналістки Н. І. Шеховцової і газети “Время”», який було підтримано усіма членами комісії, а згодом і прийнято на ХХІ пленарному засіданні обласної ради від 29 листопада 2007 року. Також комісія клопотала про нагородження газети «Слобідський край» Грамотою Верховної Ради України у зв’язку із 90-річчям газети. Після спільного засідання з постійною комісією з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю по питанню «Про ситуацію, що склалася на вул. Клочківській 16 грудня 2006 року» депутатами – членами постійних комісій було вирішено: 1. Звернутися до Прокуратури Харківської області з проханням ретельно вивчити питання щодо можливих порушень законності та громадського порядку під час подій, що відбулися 16 грудня 2006 року по вул. Клочківській м. Харкова та проінформувати обласну раду у встановлений законодавством строк. А також системно дослідити питання щодо можливих порушень передбачених і захищених законодавством прав і інтересів мешканців – членів територіальної громади мікрорайону 351 м. Харкова, - як під час заключення договору оренди земельної ділянки під будівництво і спорудження огорожі, знищення та пошкодження земельних насаджень та малих форм і громадських слухань 08 листопада 2005 року, так і під час зборів в день 16 грудня 2006 року (матеріали додаються). 2. Просити голову обласної ради запросити на пленарне засідання обласної ради 26 грудня 2006 року начальника управління СБУ в Харківській області та ГУМВСУ в Харківській області з метою надання ними інформації щодо стану справ по карних справах, що порушені по вищезазначеним подіям. За участю депутатів постійної комісії та її підтримці обласною радою було прийнято ряд рішень щодо збереження історичної правди, недопущення пропаганди ксенофобії, національної ворожди, фашизму и нацизму, а також реабілітації формувань, об’єднань та осіб, що стали посібниками німецько-фашистських загарбників такі як: Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення реабілітації в Україні нацистських організацій та гітлерівських посібників; Про Українську повстанську армію (УПА) та інші. На контролі у депутатів знаходяться 41 рішення обласної ради, серед них: Про звернення Харківської обласної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства транспорту і зв’язку України щодо вирішення питання стосовно припинення дій, спрямованих на обмеження прав громадян на одержання інформації, Про підготовку і проведення святкування 65-ї річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників та 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні; Про звернення депутатів Харківської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо визнання непорушності кордонів Сербії та фактів порушення міжнародного права у Косово; Про звернення до мешканців області відносно питання приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО та про звернення до Генерального секретаря НАТО; Про свободу слова в Харківській області та інші відносно профілю діяльності комісії. Голова комісії Стрижко Леонід Петрович, секретар комісії Піддубний Ігор Миколайович, член комісії Павлюков Леонід Андрійович постійно беруть участь у нарадах, телевізійних та радіопрограмах, пресс - конференціях та круглих столах на засадах взаєморозуміння, відкритості та прозорості Члени постійної комісії беруть участь у пленарних засіданнях місцевих рад та регулярно проводять прийоми виборців у закріплених районах, вирішують або сприяють вирішенню проблемних питань. Вирішенню проблемних питань без перешкод сприяє професіоналізм, злагоджена робота, повага депутатів одне до одного та активна життєва позиція. Голова постійної комісії Л.Стрижко
Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП