Постійна комісія створена рішенням обласної ради від 28 квітня 2006 року на І сесії V скликання. У складі комісії п’ять депутатів: Вінник Анатолій Іванович – голова постійної комісії; Калашніков Володимир Миколайович – заступник голови постійної комісії; Жерноклєєв Микола Миколайович – секретар постійної комісії; члени комісії – Коваленко Алла Арестівна, Котовчихін Володимир Вікторович. У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими законами України, що мають відношення до діяльності постійної комісії, а також положенням про постійні комісії Харківської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 03 червня 2006 року № 12-V, відповідно до якого комісія утворена з метою вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань для розгляду та затвердження їх обласною радою і здійснення контролю за виконанням її рішень з питань соціально-економічного розвитку регіону. Комісія тісно співпрацює з постійними комісіями обласної ради, а також управліннями облдержадміністрації: Головним управлінням економіки, Головним фінансовим управлінням, Головним управлінням зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції тощо. Голова постійної комісії Вінник Анатолій Іванович входить до персонального складу колегії Головного управління економіки облдержадміністрації. З моменту набуття повноважень депутатів обласної ради V скликання, постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку регіону, проведено 35 засідань постійної комісії, на яких було розглянуто 404 питання, з них 12 рішень обласної ради, контроль за виконанням яких здійснює постійна комісія. Термін дії Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2005 – 2006 роки закінчився, звіт про виконання якої затверджено рішенням обласної ради від 06 вересня 2007 року № 386-V. Перелік діючих обласних програм, контроль за виконанням яких покладено на постійну комісію: - Регіональної програми розвитку інвестиційної діяльності “Харківщина інвестиційна – 2010”; - Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2007 – 2008 роки; - регіональної Програми експортного потенціалу Харківської області на 2007-2008 роки; - Програми створення індустріального парку «Рогань» в Харківській області; - щорічні Програми економічного і соціального розвитку Харківської області. Аналізуючи хід виконання ряду обласних програм та керуючись новими тенденціями суспільного життя, депутати вносили відповідні корективи до прийнятих попередніми скликаннями регіональних програм. Значна увага надається забезпеченню бюджетного процесу – формуванню бюджету, пошуку додаткових джерел наповнення його прибуткової частини, врахуванню потреб територіальних громад, оптимального розподілу коштів відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку області. Зазначені питання щоквартально розглядаються на засіданнях постійних комісій, а за результатами розгляду направляються відповідні висновки та пропозиції до галузевих управлінь облдержадміністрації. За пропозицією комісії 26 жовтня 2006 року рішенням обласної ради “Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за січень-вересень 2006 року” схвалено звернення депутатів Харківської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” стосовно визначення джерелом фінансування будівництва Харківського метрополітену кошти загального фонду державного бюджету. Завдяки активній позиції депутатів комісії 26 грудня 2006 року була прийнята регіональна Програма розвитку експортного потенціалу Харківської області на 2007-2008 роки, яка передбачає реалізацію заходів, спрямованих на активізацію інвестиційних процесів та виробничої діяльності підприємств різних форм власності, підтримку конкурентноспроможних проектів, запровадження механізмів зростання експортноорієнтованого виробництва конкурентноспроможної продукції, створення умов для нарощування обсягів і підвищення ефективності експорту вітчизняної продукції, у тому числі високотехнологічних виробництв. З метою узгодження заходів Програми розвитку експортного потенціалу Харківської області на 2007-2008 роки із виставковими заходами за кордоном, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України, та обсягами фінансування, затвердженими обласним бюджетом, до зазначеної Програми протягом 2007-2008 років були внесені зміни та доповнення, які розглядалися на засіданнях постійної комісій, були підтримані та винесені на розгляд сесії. Неодноразово депутатами постійної комісій порушувалися перед облдержадміністрацією питання щодо участі депутатів обласної ради у виставкових і презентаційних заходах відповідно до вказаної Програми. Але механізму фінансування цих витрат, нажаль, до цього часу не розроблено. 28 серпня 2008 року на засіданні постійної комісії було розглянуто проект програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2007-2008 роки, депутатами було рекомендовано Головному управлінню економіки доопрацювати програму у частині розроблення заходів щодо розвитку малого підприємництва у сільських населених пунктах області та, за умови доопрацювання, винести на розгляд сесії обласної ради. На вказаному вище засіданні постійною комісією також підтримано ініціативу Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції облдержадміністрації щодо розробки Програми створення індустріального парку «Рогань» в Харківській області, що передбачає реалізацію пілотного проекту створення індустріального парку в Харківській області, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області. Відповідне рішення прийнято обласною радою 06 вересня 2007 року за № 381-V. Особлива увага постійною комісією приділяється розробці та узгодженню Програми економічного і соціального розвитку Харківської області. Декілька разів постійна комісія поверталася до розгляду проекту Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2007 рік. Для усунення проблемних питань було проведено розширене засідання постійної комісії за участю посадових осіб обласної державної адміністрації для відпрацювання спільного узгодженого рішення. Проект Програми розглядався на засіданнях усіх без виключення постійних комісій обласної ради. За результатами засідань депутатами були висловлені пропозиції щодо збільшення обсягів промислового виробництва з 102,7% до 103,0% за рахунок галузі машинобудування та легкої промисловості. Головному управлінню економіки облдержадміністрації доручено: переглянути соціальні напрями розвитку області (заробітна плата, зайнятість населення та ін.), довести їх до загальнодержавних розмірів, узгодити основні показники економічного і соціального розвитку області на 2007 рік з реальними показниками обласного бюджету та ін. В остаточному варіанті Програми були враховані всі зауваження і пропозиції, що надійшли від депутатів комісії та інших постійних комісій обласної ради. Наслідком цієї роботи є затверджена рішенням обласної ради від 3 квітня 2007 року Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2007 рік. Подібним шляхом депутати йшли і при затвердженні Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2008 рік. Злагоджена робота членів постійної комісії, тісна співпраця з постійними комісіями обласної ради та управліннями облдержадміністрації дозволили у стислі терміни узгодити пріоритетні напрямки соціального і економічного розвитку області. Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2008 рік затверджена рішенням обласної ради від 28 лютого 2008 року. Депутати комісії особливу увагу приділяють виконанню обласних програм, контроль за якими покладено на постійну комісію. Двічі заслуховувалася інформація про хід виконання Регіональної програми розвитку інвестиційної діяльності “Харківщина інвестиційна – 2010”. За результатами обговорення зазначеного питання у січні 2007 року членами комісії висловлені побажання щодо зменшення адміністративного тиску і підвищення якісного рівня регулювання підприємницької діяльності, а також активізації роботи із створення позитивного іміджу Харківського регіону як в Україні, так і за кордоном. З метою підготовки матеріалів щодо аналізу показників соціально-економічного, культурного розвитку Харківської області, виконання обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень, розпорядженням голови обласної ради від 24 вересня 2007 року № 79, створено робочу групу під керівництвом Вінника Анатолія Івановича, голови постійної комісії. За підсумками роботи цієї групи визначено пріоритетні напрямки розвитку області та надані пропозиції облдержадміністрації для врахування при розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2008 рік. На підтримку ініціативи фракції Партії регіонів в обласній раді та за погодженням постійної комісії, обласною радою 13 листопада 2008 року за № 964-V прийнято рішення «Про соціально-економічний стан Харківської області, що склався внаслідок економічної кризи, та мобілізацію зусиль усіх гілок влади для подолання її негативних наслідків і захисту населення». Зазначеним рішенням схвалено звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для недопущення розвитку негативних тенденцій в економіці та забезпечення захисту населення в умовах кризової ситуації. Окрім цього облдержадміністрації доручено: - у двотижневий строк розробити комплекс дієвих заходів щодо запобігання розвитку негативних тенденцій в економіці регіону та захисту населення від негативних проявів кризи та подати їх до обласної ради; - розглянути питання щодо проведення до 01 грудня 2008 року засідання колегії облдержадміністрації з цього питання за участі депутатів обласної ради, представників об’єднань профспілок та керівників підприємств та організацій, запросивши керівників Міністерства аграрної політики України, Міністерства промислової політики України, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади. Також, голові обласної ради доручено створити робочу групу з числа депутатів обласної ради, Харківської міської ради, профспілок, для забезпечення контролю за реалізацією заходів щодо подолання негативних наслідків економічної кризи. На виконання зазначеного рішення обласною державною адміністрацією розроблені заходи щодо подолання в Харківській області наслідків світової фінансово-економічної кризи, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 грудня 2008 року № 703. З метою забезпечення контролю за виконанням вказаного вище рішення постійною комісією на засіданні 27 листопада 2008 року рекомендовано включити до порядку денного пленарного засідання ХХХVІ сесії обласної ради питання «Про хід виконання рішення обласної ради від 13 листопада 2008 року № 964-V «Про соціально-економічний стан Харківської області, що склався внаслідок економічної кризи, та мобілізацію зусиль усіх гілок влади для подолання її негативних наслідків і захисту населення». За результатами розгляду зазначеного питання до антикризових заходів, розроблених облдержадміністрацією, депутатами внесені численні зміни та доповнення. Постійною комісією систематично проводиться робота із зверненнями громадян, створюються необхідні умови для реалізації конституційного права громадян на звернення. Згідно з розпорядженням голови обласної ради головою постійної комісії проводиться прийом громадян з особистих питань другий четвер кожного місяця з 09-00 до 11-00. За звітній період постійна комісія розглянула понад 50 звернень громадян, як мешканців міста Харкова так і мешканців Харківської області з питань газифікації, тарифів на житлово-комунальні послуги, відновлення електропостачання, ремонту та будівництва доріг, ліквідації заборгованості із заробітної плати та ін. Всі проблемні питання були розглянуті в установлені законодавством терміни, зроблені відповідні запити до органів, до повноважень яких відноситься їх вирішення. Члени постійної комісії приймають активну участь у пленарних засіданнях місцевих рад та регулярно проводять прийоми виборців у закріплених районах, вирішують або сприяють вирішенню проблемних питань. Голова постійної комісії Вінник Анатолій Іванович, члени комісії постійно беруть участь у нарадах, теле- та радіопрограмах, прес-конференціях та круглих столах. Депутати постійної комісії працюють злагоджено, поважаючи думку один одного, що дає можливість швидко і без перешкод вирішувати питання та приймати узгоджені рішення. Голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку регіону А.Вінник
Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП