Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування створена згідно з рішенням обласної ради від 28 квітня 2006 року №6-V на першому пленарному засіданні. До складу комісії увійшло 15 депутатів – керівники сільськогосподарських підприємств області, науковці, працівники переробної промисловості, приватні підприємці. Свою роботу комісія проводить згідно з планом роботи обласної ради, поточними та перспективними планами роботи, будує свою діяльність на основі законності, гласності і рівноправності. Відповідно до Положення про постійні комісії обласної ради, комісія розглядає питання щодо створення умов для стабілізації та ефективного розвитку аграрного сектору; проекти програм розвитку сільського господарства області та його галузей; проекти програм виробництва сільськогосподарської техніки та забезпечення нею агропромислового комплексу; пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку та функціонування різних організаційно-правових форм господарювання; питання запровадження сучасних механізмів і методів формування ринку сільськогосподарської продукції та можливостей для реалізації сільськогосподарської продукції особистих підсобних господарств; проекти програм комплексного розвитку сільських територій та розв’язання соціальних проблем на селі; питання регулювання земельних відносин; питання організації землеустрою; регіональні програми використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель; питання інвентаризації орних земель, що знаходяться у користуванні господарств усіх форм власності, їх оподаткування та надходження коштів у бюджет; питання ефективного використання земель несільськогосподарського призначення; питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу; питання про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні в частині надання земельних ділянок під охорону; регіональні природоохоронні програми; питання стосовно надання мисливських угідь у тимчасове користування для ведення мисливського господарства та дострокового припинення користування угіддями; проекти програм індивідуального житлового будівництва на селі; розглядає інші питання, які віднесені до компетенції ради. За період роботи з квітня 2006 по грудень 2008 року постійною комісією з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування проведено 49 засідань, на яких розглянуто 600 питань. На пленарних засіданнях обласної ради за звітний період розглянуто 131 питання що стосуються аграрної політики, земельних відносин та природокористування, з них 86 проектів рішень підготовлено за ініціативою комісії. Протягом звітного періоду в області діяли 4 програми, спрямовані на ефективну роботу агропромислового комплексу області, на підтримку сільгосптоваровиробників та стабілізацію цін на сільгосппродукцію, а саме: Обласна програма стабілізації та розвитку тваринництва, Програма забезпечення агропромислового комплексу області сільськогосподарською технікою виробництва підприємств м.Харкова та області, Програма розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності, Програма щодо зменшення негативного впливу посухи на господарства області. У 2006-2008 роках за ініціативою постійної комісії було підготовлено 5 звернень до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України щодо необхідності вирішення проблемних питань в агропромисловій галузі та в сфері землекористування, а саме: про вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини; стосовно ситуації, що склалася внаслідок встановлення порядку продажу земельних ділянок та права їх оренди виключно на аукціонах; щодо вирішення питання продовження договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, термін дії яких спливає у 2008 році; щодо вжиття невідкладних заходів для зупинення розвитку негативних тенденцій в економіці та забезпечення захисту населення в умовах кризової ситуації; про кризову ситуацію яка виникла в бурякоцукровій галузі області; З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу області оголошено територіями та об’єктами природно-заповідного фонду заповідне урочище „Тюндик” в Балаклійському районі, ботанічний заказник „Аркадівський” на території Шевченківського району, ландшафтний заказник „Новодонівський” на території Старосалтівського лісництва Вовчанського району, ботанічний заказник «Кудіївський» на території Дергачівського району, ентомологічний заказник «Кравцівський» в Шевченківському районі, зарезервовано для наступного заповідання ставок та землі біля с.В’язове Дергачівського району. Програмою „Ліси Харківської області” на період 2003-2015 років”, затвердженої рішенням обласної ради від 24 квітня .2003 року передбачені заходи щодо ефективного використання коштів на освоєння земель для лісогосподарських потреб, поліпшення угідь, охорону лісів, заліснення. З метою впорядкування та ефективного використання мисливських угідь, належного утримання біотехнічних споруд, вкладення додаткових коштів на проведення комплексних природоохоронних заходів щодо створення умов для збільшення популяції існуючих, а також реакліматизації і акліматизації нових видів мисливських тварин з подальшим їх розселенням та з метою ведення мисливського господарства та полювання, за поданням обласного управління лісового та мисливського господарства, обласною радою прийнято 11 рішень, що стосуються надання в користування чи зміни площ мисливських угідь. Протягом звітного періоду постійною комісією погоджено 20 проектів рішень, що прийняті радою, спрямованих на розвиток земельних відносин, на вирішення земельних питань, а саме: підготовлено висновки щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади, схвалено примірне положення про порядок проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права їх оренди на конкурентних засадах на території Харківської області, а також прийняті рішення про встановлення і зміну меж населених пунктів області. Згідно з рішенням обласної ради від 31 липня 2007 року №335-V, обласна рада відповідно до своїх повноважень приймає рішення з питань погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки. За звітний період за погодженням з постійною комісією радою прийнято 54 таких рішення, погоджено клопотань про надання в користування корисних копалин, наприклад води - 139 свердловин, піску – 9 ділянок, цементної сировини, крейди, глини та фосфоритів -13 родовищ, газу – 11 родовищ. Надано 11 гірничих відводів для видобування сировини для цегельних та цементних заводів, що сприятиме розвитку інфраструктури районів області, забезпеченню населення питною водою, збільшенню робочих місць на підприємствах. Постійною комісією здійснюється постійний контроль за рішеннями, прийнятими обласною радою за період з початку скликання і по грудень 2008 року (див. таблицю). 2006 2007 2008 Всього Рішення, контроль за якими покладено на постійну комісію (всього) 5(100%) 73(100%) 26(100%) 104(100%) З них: виконано 5(100%) 69(95%) 11(42%) 85(81%) знаходяться на контролі 0(0%) 4(5%) 15(58%) 19(19%) В порядку контролю за рішеннями ради на засіданнях постійної комісії щоквартально розглядаються питання про хід виконання та стан фінансування обласних сільськогосподарських програм, питання агропромислової галузі, лісового господарства, природоохоронної діяльності, земельних питань, інші питання, що стосуються сільського населення та ведеться пошук шляхів їх вирішення. Члени комісії приймають активну участь у пленарних засіданнях місцевих рад та регулярно проводять прийоми виборців у закріплених за ними районах, вирішують або сприяють у вирішенні проблемних питань, постійно працюють в контакті з територіальними громадами області. Депутати - члени постійної комісії входять до складу колегій управлінь обласної державної адміністрації: Головного управління агропромислового розвитку, Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку, Управління Держкомзему в Харківській області та приймають активну участь у їх засіданнях. Тісно комісія також працює з обласним управлінням лісового та мисливського господарства, обласним виробничим управлінням меліорації та водного господарства, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища. Депутати – члени постійної комісії постійно спостерігають за роботою органів влади вищого рівня, відслідковують зміни в законодавстві, що стосуються агропромислової галузі, працюють в тісному контакті з депутатами Верховної Ради України, з комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, регулярно приймають участь у комітетських слуханнях та за дорученням голови обласної ради готують пропозиції до проектів законодавчих актів, надісланих до обласної ради для розгляду і надання пропозицій. Голова постійної комісії та його заступники щомісяця проводять особисті прийоми громадян, на яких прийнято 107 громадян з питань, що стосуються сільського господарства та земельних відносин. За звітний період на адресу комісії надійшло також 114 письмових заяв та скарг щодо порушення їх прав на землекористування, тривалого оформлення землевпорядної документації, неможливості отримання документів на право власності, спірних питань щодо меж земельних ділянок, неправомірних дій орендарів водних об’єктів, непорозуміння при приватизації дачних ділянок у садових товариствах тощо. Члени комісії дуже уважно ставляться до вирішення проблем, піднятих у зверненнях громадян, наприклад 4 з них розглядалися з виїздом на місце із залученням фахівців обласних управлінь, районних служб та представників місцевих органів влади. 12 звернень розглядалися на засіданнях комісії із запрошенням заявників. За результатами розгляду були знайдені шляхи вирішення питань та надані відповідні роз’яснення. По 47 скаргам були зроблені запити у відповідні установи, до компетенції яких відноситься вирішення зазначених у листах питань. Постійна комісія здійснює свою роботу на високому професійному рівні. Діяльність комісії постійно висвітлюється в засобах масової інформації. Членів комісії об’єднує активна життєва позиція, повага один до одного, відповідальність перед виборцями, бажання поліпшити життя жителів Харківщини, зокрема її сільського населення. Голова постійної комісії О.Супрун
Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП