Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово-комунального господарства створена рішенням обласної ради І сесії V скликання від 28 квітня 2006 року. У складі постійної комісії одинадцять депутатів: Мураєв Євген Володимирович – голова постійної комісії, Горностаєв Геннадій Петрович, Пономарьов Анатолій Петрович, Лисенко Сергій Володимирович – заступники голови постійної комісії; Фесенко Юрій Леонідович – секретар постійної комісії, а також Водовозов Наум Петрович, Вороновський Геннадій Кирилович, Каратуманов Олег Юрійович, Красовський Віктор Леонідович, Сенчук Володимир Миколайович, Шаповалов Олег Володимирович – члени комісії. Свою роботу комісія здійснює відповідно до плану роботи обласної ради, поточних і перспективних планів роботи комісії. Основними принципами діяльності комісії є: законність, гласність, рівноправність, вільне колективне обговорення питань та прийняття рішень. З моменту набуття повноважень депутати працюють у трьох напрямках: - як депутат, який знає турботи і сподівання свого електорату та одержав від них пропозиції і доручення; - як член постійної комісії, який узагальнює доручення, звернення і листи всіх виборців, і працює по них у профільному напрямі; - як депутат обласної ради, який бере участь у процесі вироблення та прийняття рішень на сесіях обласної ради. Успішне виконання членами постійної комісії покладених на них завдань залежить від багатьох факторів. Це і ефективна організація труда, і правильне планування роботи, і своєчасний системний контроль за станом виконання рішень після їх ухвалення на засіданнях постійної комісії та сесіях обласної ради. Постійна комісія, відповідно до Положення про постійні комісії, попередньо розглядає: - питання паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства, бере участь у розробці проектів рішень обласної ради з цих питань; - проекти програм комплексного розвитку паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства області; - матеріали щодо діяльності підприємств та установ житлово-комунального господарства, розташованих на території області, готує висновки і рекомендації щодо поліпшення їх роботи; - цільові програми забезпечення населення житлово-комунальними послугами; - звіти про хід виконання програм у галузі паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства. Окрім цього постійна комісія здійснює: - аналіз діяльності підприємств різних галузей і форм власності, розташованих на території області, з питань споживання паливно-енергетичних ресурсів, у разі необхідності ініціює їх перевірки; - контроль за виконанням рішень обласної ради відповідно до повноважень постійної комісії; За період з квітня 2006 року по грудень 2008 року було підготовлено та проведено: 41 засідань постійної комісії, на яких розглянуто 484 питання, з них рекомендовано винести на розгляд сесій обласної ради 395 питань; 26 проектів рішень обласної ради. Важливим напрямком роботи постійної комісії, що сприяє вирішенню завдань паливно-енергетичного комплексу регіону, є здійснення контролю за станом виконання ухвалених рішень обласною радою та рекомендацій комісії. Усього протягом звітного періоду постійною комісією в порядку контролю розглянуто і опрацьовано 35 обласних програм та надано відповідні доручення профільним управлінням облдержадміністрації, у тому числі стосовно 4 програм, контроль за виконанням яких покладено безпосередньо на постійну комісію: - Комплексної програми енергозбереження Харківської області на 2003-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22.02.2003 року із змінами від 28.03.2006 року; - Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду Харківської області засобами обліку води і теплової енергії до 2007 року, затвердженої рішенням обласної ради від 03 липня 2003 року; - Про внесення змін до Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харківської області на 2003-2010 рр., затвердженої рішенням обласної ради від 28 жовтня 2003 року; - Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2005–2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 02 серпня 2005 року, за 2007 рік. Депутатами комісії вироблено ефективний алгоритм роботи щодо супроводу діяльності паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства регіону. Так, у липні 2008 року члени постійної комісії в порядку контролю на своєму засіданні заслухали інформацію Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації «Про виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду Харківської області засобами обліку води і теплової енергії до 2007 року", затвердженої рішенням обласної ради від 03 липня 2003 року. Рішенням ХХХІ сесії обласної ради від 07 серпня 2008 року № 870-V виконання даної Програми було знято з контролю та рекомендовано зазначеному вище управлінню облдержадміністрації розробити та надати до постійної комісії проект Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду Харківської області засобами обліку води і теплової енергії на наступний період. У жовтні 2008 року постійна комісія в порядку контролю розглянула та опрацювала інформацію управлінню паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації "Про хід виконання Комплексної програми енергозбереження Харківської області на 2003-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 лютого 2003 року, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 28 березня 2006 року". В зв'язку з тим, що заходи даної програми виконані і вона втратила свою актуальність депутати постійної комісії рекомендували зазначеному вище управлінню розробити обласну Програму енергоефективності та енергозбереження Харківської області, використовуючи нові засади та вимоги до розробки регіональних програм енергозбереження, а саме "Методику розробки регіональних та галузевих програм енергоефективності та енергозбереження", затверджену наказом Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів від 03.03.2008 року № 26. Постійна комісія співпрацює з комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та робочою групою Верховної Ради України з питань реформи житлово-комунального господарства. Голова постійної комісії Мураєв Є.В. є членом робочої групи облдержадміністрації з питань реформування житлово-комунального господарства. Члени постійної комісії беруть участь у роботі колегій та робочих груп облдержадміністрації з питань паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства. Разом із цим постійна комісія активно співпрацює з Головним управлінням житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, приділяє багато уваги та сприяє врегулюванню проблемних питань в процесі реформування житлово-комунальної сфери. Під керівництвом заступника голови постійної комісії Пономарьова А.П. протягом зазначеного періоду працювала робоча група обласної ради щодо вивчення матеріалів з наступних питань: - "Про застосування положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до ХОВО теплових мереж "Харківтеплоенерго"; - "Про застосування положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до Харківського обласного підрядного спеціалізованого підприємства з ремонту, будівництва, експлуатації автошляхів і мостів". У результаті діяльності робочої групи обласною радою було прийнято відповідні рішення: - "Про припинення діяльності ХОВО теплових мереж "Харківтеплоенерго" шляхом ліквідації"; - "Про застосування положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до Харківського обласного підрядного спеціалізованого підприємства з ремонту, будівництва, експлуатації автошляхів і мостів". Члени постійної комісії постійно беруть активну участь в обговоренні проектів обласного бюджету, програм економічного і соціального розвитку Харківської області, а також надають конструктивні пропозиції щодо внесення змін до прийнятих рішень протягом року. З метою своєчасного попередження проблемних питань та визначення найкращих шляхів вирішення кризових ситуацій постійна комісія тісно співпрацює з галузевими управліннями як на рівні інформування про стан справ у галузях житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу так і під час участі в дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах, виїзних нарадах. Дані форми роботи сприяють встановленню дієвого двостороннього зворотного зав’язку зі структурними підрозділами органів виконавчої влади та оперативному результативному втручанню у процес забезпечення надання якісних послуг населенню області. Депутати постійної комісії протягом зазначеного періоду брали активну участь у розробці обласної програми "Земля – людям", затвердженої рішенням обласної ради від 06 вересня 2007 року. Згідно з розпорядженням голови обласної ради "Про забезпечення прав громадян на отримання земельної ділянки" від 10 серпня 2007 року № 61/1 постійною комісією було забезпечено роботу громадської приймальні із земельних питань, яка зокрема забезпечила: збір заяв громадян про надання земельних ділянок, систематизацію поданих заяв та вивчення необхідних площ земельних ділянок для надання громадянам (в розрізі цільового використання). У жовтні 2007 року успішно завершено реалізацію І етапу програми. Постійна комісія протягом зазначеного періоду доклала чималих зусиль для виведення питаннями газифікації населених пунктів Харківської області на якісно новий рівень. Так, у 2007 році депутатами комісії спільно з управлінням паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації було узгоджено перелік об'єктів, що фінансувалися місцевими бюджетами у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету. На засіданні постійної комісії 12 лютого 2007 року окрім даного питання було вироблено та ухвалено низку принципових рекомендацій для врахування в роботі управлінням паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації: - при проектуванні та будівництві підвідних газопроводів до населених пунктів використовувати централізовані джерела фінансування; - розробку (коригування) проектно-кошторисної документації та будівництво вуличних газопроводів здійснювати за рахунок коштів, залучених на місцевому рівні, в тому числі від інвесторів та населення (Вовчанський та Великобурлуцький райони); - першочергово здійснювати фінансування об'єктів газифікації в районах, показники соціально-економічного розвитку яких нижчі від середньообласного рівня; - першочергово фінансувати перехідні об'єкти будівництва газопроводів; - розробити програму газо- і теплопостачання Харківської області з наступним затвердженням її на сесії обласної ради. У 2008 році роботу в даному напрямку активізовано, зокрема: згідно з розпорядженням голови обласної ради від 22 липня 2008 року № 109 створено і діє робоча група з метою розробки Програми газифікації Харківської області на 2009–2014 роки. До складу даної робочої групи, яку очолює Мураєв Є.В., увійшла більшість членів постійної комісії, представники УМГ «Харківтрансгаз», ВАТ «Харківгаз» та науковці. Члени робочої групи плідно співпрацюють з районами Харківської області в даному напрямку та обробляють надані пропозиції для вироблення порядку газифікації населених пунктів районів Харківської області в рамках реалізації даної Програми. Разом із цим здійснюється системна цілеспрямована робота стосовно виділення коштів з обласного бюджету на фінансування заходів Програми газифікації Харківської області протягом 2009–2014 років та власне прийняття зазначеної вище Програми не пізніше І кварталу 2009 року рішенням сесії обласної ради. На постійному контролі в комісії знаходяться питання щодо підготовки та стабільного функціонування об'єктів та підприємств області у періоди опалювальних сезонів. Зокрема, на засіданні постійної комісії 16 жовтня 2008 року депутати заслухали інформацію профільних управлінь облдержадміністрації «Про підсумки підготовки до опалювального сезону 2008–2009 років» та керівництво ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» стосовно ситуації, що склалася внаслідок відключення теплоелектроцентралі від газопостачання. Будучи вкрай стурбованими ситуацією, депутати ініціювали та підготували звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України щодо зриву процесу підготовки до опалювального сезону та строків його початку в м. Харкові та деяких районах Харківської області, яке було підтримано і схвалено депутатським корпусом на ХХХІV сесії обласної ради та направлено до найвищих органів різних гілок влади. З метою дієвого контролю за станом використання місцевими бюджетами субвенцій з державного бюджету в рамках повноважень депутати постійної комісії періодично розглядають дані питання на засіданнях комісії з запрошенням начальників управління паливно-енергетичного комплексу, Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури та Головного управління економіки облдержадміністрації. Зокрема розглянуто низку питань, а саме: - про стан використання субвенцій з державного бюджету у 2007, 2008 роках місцевим бюджетам на заходи з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень; - про стан використання субвенцій з державного бюджету у 2007, 2008 роках на заходи з енергозбереження, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; Для максимального врахування потреб та інтересів населення регіону депутати постійної комісії при розгляді програми соціально–економічного розвитку Харківської області на 2008 рік, Державної програм реформування житлово-комунального господарства та інших документів доручали Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, управлінню паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації підготувати та направити до центральних органів виконавчої влади пропозиції, зокрема про збільшення фінансування витрат на заходи з енергозбереження. Члени постійної комісії регулярно проводять прийоми виборців у закріплених районах, вирішують або сприяють вирішенню проблемних питань. За звітний період постійна комісія розглянула близько 396 звернень громадян, які мешкають у місті Харкові та області, з питань забезпечення якості житлово-комунальних послуг, газифікації, енергозбереження та інших. Усі проблемні питання вирішувались в установлені законодавством терміни, по деяких були направлені запити до профільних управлінь облдержадміністрації, обласних служб та профільного Департаменту Харківської міської ради, з наступним інформуванням заявників. Членів постійної комісії об'єднує відповідальна депутатська діяльність та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно. Депутати постійної комісії поважають думку один одного та колег, що дає можливість швидко і без перешкод вирішувати проблемні питання та приймати необхідні рішення. Голова постійної комісії Є. Мураєв
Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП