Звіт про роботу постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму за період з квітня 2006 року по липень 2008 року Постійна комісія сформована рішенням обласної ради від 28 квітня 2006 року на I сесії V скликання. У складі комісії 5 депутатів: Левченко Наталія Вікторівна - голова постійної комісії; Христоєв Віктор Анатолійович - заступник голови комісії; Бондаренко Дмитро Олегович - секретар комісії, Нікітенко Олександр Анатолійович, Шелєхов Віталій Вікторович – члени постійної комісії. Діяльність постійної комісії здійснюється відповідно до плану роботи обласної ради, безпосередньо до поточних і перспективних планів роботи постійної комісії на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань та прийняття рішень. Постійна комісія, відповідно до Положення про постійні комісії, попередньо розглядає:  проекти програм щодо розвитку фізкультури і спорту, туризму;  поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей та молоді;  проекти програм з організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;  проекти програм щодо утвердження здорового способу життя в дитячому і молодіжному середовищі та протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;  питання стосовно розвитку мережі, укріплення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів молоді, молодіжних центрів праці, інших молодіжних закладів;  питання, що стосуються удосконалення форм і методів розвитку молодіжної політики, фізкультури і спорту в регіоні, працює над виявленням додаткових резервів і можливостей для реалізації основних напрямів державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді, а також в галузі фізичної культури, спорту і туризму;  питання щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, забезпечення житлом молоді і молодих сімей;  питання, що стосуються забезпечення рівних прав і можливостей щодо участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми;  питання сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей та молоді;  питання контролю за виконанням рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень, інші питання в межах компетенції ради. За звітний період постійною комісією проведено 45 засідань, на яких розглянуто 345 питань, з них: 187 проектів рішень обласної ради; 56 доручень голови обласної ради. На контролі в постійної комісії знаходяться 10 обласних програм (додається). Всього за звітний період постійною комісією в порядку контролю розглянуто і опрацьовано 45 обласних програм. Рішення, які прийняті радою та постійною комісією, доводяться до виконавців та аналізується стан їх виконання. За ініціативи комісії прийнято такі рішення обласної ради:  «Про внесення змін та доповнень до Цільової комплексної програми розвитку футболу в області на 2003 – 2008 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 03 липня 2003 року» - завдяки внесеним змінам з обласного бюджету було виділено 10 млн грн. на реконструкцію стадіону «Металіст»;  "Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Харківській області на 2007 – 2011 роки" - завдяки програмі було збільшено бюджет галузі «фізична культура і спорт» фактично на 2 млн грн., що дозволило збільшити видатки на фінансову підтримку обласних фізкультурно-спортивних товариств «Колос», «Динамо», «Україна», «Спартак» та на захищені статті КП ОСК «ХТЗ» та КП ОСК «Металіст» (заробітна плата, енергоносії);  "Про внесення змін та доповнень до обласної програми "Молодь Харківщини" на 2006-2008 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31 січня 2006 року № 12 - V" - внесення змін дозволило усунути дублювання з іншими обласними програмами та додати заходи, які стосуються роботи молодіжних центрів праці, центрів молоді та ін.;  "Про звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України в підтримку звернення депутатів Луганської обласної ради V скликання "Про 65-річчя створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".  "Про часткове звільнення від сплати земельного податку КП “Харківський Палац спорту", - робота над проектами Програм соціально-економічного розвитку Харківської області на 2007 рік та на 2008 рік дозволила внести зміни в критерії ефективності розвитку галузей «туризм», «фізична культура і спорт», «сім’я та молодь». Крім того, було приведено у відповідність із даними Державного комітету статистики України інформацію облдержадміністрації стосовно кількості оздоровлених дітей у 2006 році та узгоджено облік дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки плідній роботі постійної комісії з розробниками були прийняті такі програми: - Цільова програма підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; - Програма протидії торгівлі людьми на 2008 – 2010 роки; - Обласна Програма підтримки сім’ї на період до 2010 року; - Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2008-2010 роки. Основною метою цільових програм є, перш за все, створення умов для успішної реалізації соціальної молодіжної політики в області, створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, для розвитку фізичної культури і спорту в області, сприяння зміцненню здоров'я населення області шляхом розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, громадських організацій спортивного та молодіжного спрямування. Депутати комісії постійно вивчають інформацію щодо виконання цільових програм та вносять пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями. На кожне засідання комісії запрошуються представники засобів масової інформації. Депутати постійної комісії беруть участь у телевізійних та радіопрограмах на засадах взаєморозуміння, відкритості та прозорості. Члени постійної комісії беруть участь у роботі колегій, комісій, комітетів та координаційних рад:  обласна рада з питань молодіжної політики (Левченко Н.В., Бондаренко Д.О.);  колегія служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації (Левченко Н.В.);  колегія управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації (Христоєв В.А);  колегія Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Левченко Н.В.);  Координаційна рада з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Левченко Н.В.);  організаційний комітет з проведення загальнонаціональної акції "Сім чудес України" в Харківській області. З метою розвитку та популяризації в Харківській області фізичної культури та спорту за сприяння депутатів – членів постійної комісії Нікітенка О.А., Бондаренка Д.О. проводяться всеукраїнські та міжнародні змагання з різних масових видів спорту. За напрямками діяльності постійної комісії депутати є кураторами галузей: Христоєв В.А., Нікітенко О.А.– «фізичної культури, спорту і туризму», Бондаренко Д.О., Шелехов В.В. – «сім’ї, дітей, жінок та молоді». Розгляд письмових та усних звернень громадян – наступна важлива ділянка роботи постійної комісії. За звітний період депутатами постійної комісії розглянуто 35 звернень громадян. Аналіз звернень показав, що громадян турбують питання фізичної культури та спорту, науки та освіти, виховання дітей та молоді, житлово-комунального господарства, праці. Окрім цього, депутатами - членами постійної комісії здійснюється особистий прийом громадян у закріплених за ними районах та містах області. Зокрема, головою постійної комісії Левченко Н.В. було здійснено 25 особистих прийоми, під час яких прийнято із усними та письмовими зверненнями понад 150 громадян, з них: понад 60 звернень було розглянуто на місці, 83 звернення було прийнято до виконання. По всіх без виключення зверненнях надавалася допомога. Робота депутатів та постійної комісії висвітлюється у ЗМІ. Членів постійної комісії об'єднує відповідальна депутатська діяльність та активна життєва позиція. Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює злагоджено та професійно. Голова постійної комісії Н. Левченко
Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП