ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОЇ БАЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

 Правові підстави проведення конкурсу:

Рішення Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та визнання деяких рішень обласної ради такими, що втратили чинність».

Рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 870-VII «Про повторне оголошення конкурсу на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОЇ БАЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Найменування та місцезнаходження закладу:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ.

Юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 366.

Основні напрями діяльності:

Код КВЕД 52.10 Складське господарство (основний).

Основною метою діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОЇ БАЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ є  зберігання та обслуговування матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, ведення їх обліку, контроль за наявністю, рухом та здійсненням операцій з зазначеними матеріальними цінностями.

Статут та структура КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОЇ БАЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ.

Кошторисні призначення: за 9 місяців 2018 року видатки закладу за елементами витрат склали 3 431 949,00 грн, у т.ч.:

 • витрати на оплату праці – 1 781 717,00 грн;
 • відрахування на соціальні заходи – 401 802,00 грн
 • матеріальні витрати – 1 142 351,00 грн;
 • амортизація – 106 079,00 грн.

 Умови  праці керівника закладу:

Особливості режиму робочого часу керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Керівнику може виплачуватися матеріальна допомога у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата, виходячи з установлених керівнику розмірів сум посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом закладу, відповідно до чинного законодавства України;

б) надбавок:

за складність, напруженість у роботі - до 50 %  від  посадового окладу у межах фонду заробітної плати.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;

за вислугу років – щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) доплат відповідно до чинного законодавства України.

г) підвищень посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії та за роботу у шкідливих та важких умовах згідно із чинним законодавством України.

Премія керівнику виплачується на принципах, обумовлених  Положенням про преміювання працівників закладу.

У разі невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни,  затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам премія керівнику не нараховується.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Права та обов’язки керівника визначені у примірному контракті, який затверджено рішенням Харківської обласної ради від 30.08.2018 № 793-VІІ.

 Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються 30 календарних днів з 01 лютого 2019 року по 02 березня 2019 року включно за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64, каб. 94 (канцелярія Харківської обласної ради).

День ознайомлення кандидатів із закладом (без відвідування структурних підрозділів) - 21 лютого 2019 року з 11-00 до 12-00 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 366.

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: - 7053288, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – Потопальська Ірина Євгеніївна.

 Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади.
 2. Копія паспорта громадянина України.
 3. Резюме у довільній формі.
 4. Автобіографія.
 5. Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.
 6. Згода на обробку персональних даних.
 7. Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах.
 8. Довідка про відсутність судимості.
 9. Медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (сертифікат).
 10. Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою.
 11. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, за встановленою формою.
 12. Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подавати в запечатаному вигляді.

Дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на день подачі документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів буде нести претендент.

Вимоги до претендентів на посаду:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за спеціальністю «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за фахом «Провізор-організатор». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку медичного закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачається:

 • заходи з виконання завдань медичного закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників медичного закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку медичного закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності медичного закладу.

Дата і місце проведення конкурсу:

Дату проведення конкурсу буде визначено на другому засіданні конкурсної комісії після розгляду поданих документів.

 

Додатки до Порядку

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП