Інформаційне повідомлення

Харківська обласна рада повідомляє про продаж за конкурсом об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – нежитлової будівлі – кіоску, літ. «А», загальною площею 8,5 м2, розташованої за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, вул. Харківська, 125 а.

 

назва об’єкта: нежитлова будівля – кіоск.

Адреса об’єкта: Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, вул. Харківська, 125 а.

Балансоутримувач: Код ЄДРПОУ 34172038, ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 166», 62801, Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, вул. Незалежності (в минулому – Леніна), 40.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля – кіоск, літ. «А», загальною площею 8,5 м2, висота стелі – 2,0 м, 1998 року введення в експлуатацію, фізичний знос – 30 %.

Відомості про земельну ділянку: відповідно до Державного акта на право постійного користування землею від 17 лютого 2006 року розмір ділянки становить 0,0024 га. Після переходу права власності на об’єкт продажу питання подальшого землекористування покупець вирішує самостійно, з урахуванням умов продажу об’єкта.

 

Ціна об’єкта приватизації, згідно з незалежною оцінкою, яка була виконана фізичною особою – підприємцем Бондаренком Д.В., складає 33 980,00 грн, без урахування ПДВ; 6 796,00 грн – ПДВ.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ –40 776,00 грн (сорок тисяч сімсот сімдесят шість гривень 00 копійок).

 

Умови продажу та експлуатації об’єкта:

 1. Сплатити реєстраційний внесок для участі в конкурсі у розмірі 17 грн (сімнадцять гривень 00 копійок).
 2. Сплатити конкурсну гарантію для участі в конкурсі (заставу), що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації.
 3. Внести податок на додану вартість від суми, сплаченої учасником конкурсу гарантії (застави), протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
 4. Сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь продавця неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом із неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
 5. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
 6. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта підписати та прийняти за актом приймання-передачі приватизований об'єкт.
 7. Протягом трьох місяців провести державну реєстрацію речових прав на об’єкт приватизації.
 8. У місячний термін з моменту переходу права власності врегулювати питання, пов’язані з платою за землю, укласти договори з юридичними чи фізичними особами, що надають послуги, пов’язані з утриманням та експлуатацією будівлі та прибудинкової території.
 9. Забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території. Утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані.
 10. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, а також дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм під час експлуатації об’єкта приватизації.
 11. Протягом одного року з моменту переходу до Покупця права власності на об’єкт приватизації вжити заходів із землеустрою, оформлення (переоформлення) землевпорядної документації та державної реєстрації речових прав на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації та яка використовується для обслуговування об’єкта приватизації.
 12. Питання користування земельною ділянкою Покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт приватизації.
 13. Сплатити ФО-П Бондаренку Д.В витрати за проведення незалежної оцінки об’єкта продажу, в розмірі 2000,00 грн (дві тисячі гривень 00 копійок), ПДВ не передбачено, протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
 14. Забезпечити збереження документації, яка була розроблена під час приватизації об’єкта. За вимогою Продавця надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу, та не перешкоджати у здійсненні Продавцем контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
 15. Переможцю конкурсу, який відмовився від укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об’єкта (застава), внесені учасником для участі в конкурсі, не повертаються. Крім того, Покупець відшкодовує вартість робіт, пов’язаних із підготовкою об’єкта до продажу.
 16. Зобов’язання Покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
 17. Подальше відчуження об’єкта (в період дії зобов’язань) можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою Продавця.
 18. Відсутність погодження Продавцем подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочину щодо такого відчуження недійсним.
 19. У разі невиконання Покупцем вищезазначених умов, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому порядку, об'єкт приватизації повертається у власність Продавця. Покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області за актом приймання-передачі, а також відшкодовує збитки, завдані невиконанням умов договору.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 год. по 16-00 год. за місцем його розташування.

Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17 грн (сімнадцять гривень) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.

Грошові кошти в розмірі 4 077,60 грн (чотири тисячі сімдесят сім гривень 
60 копійок), що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.

Для участі в конкурсі покупець подає заяву та бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: назву і місцезнаходження об’єкта; відомості про покупця; запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта; зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта. 

Бізнес-план (або ТЕО) подаються в окремому конверті з надписом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття заяв, підтверджуючих документів та бізнес-планів (або ТЕО) - за 7 календарних днів до проведення конкурсу.

            Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дня опублікування повідомлення в газеті «Слобідський край», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64, 5 поверх, кім. 167, управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.

            Подати заяву за встановленою формою можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 год. по 17-00 год. за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64.

Документи, які подаються до заяви про приватизацію (для участі в конкурсі):

а) для всіх заявників:

заява про приватизацію - 3прим.;

перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт;

документ про внесення плати за подання заяви (реєстраційний внесок);

документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження;

документ, що підтверджує внесення грошових коштів в розмірі 10 % початкової ціни об'єкта;

б) для юридичної особи:

копії установчих документів (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) копії установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування), засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу приватизації;

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія довідки про взяття на облік платника податків;

документ щодо призначення керівника;

документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);

документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника;

інформація  щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні  чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом);

рішення уповноваженого органу про участь у приватизації.

в) для фізичної особи (фізичної особи - підприємця):

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців).

 

Одержати додаткову інформацію можна в управлінні з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, тел. для довідок: (0572)705-32-65.

 

 

Начальник відділу по роботі з  керівниками

суб’єктів спільної власності та майнових відносин

управління з питань комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради                                                                       І. Потопальська

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП