Харьковский областной совет

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адрес: ул. Сумская, 64, г. Харьков, Украина, 61200
24 Октября 2020

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З питань бюджету

61200, МСП   м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. 700-53-02

_______________№_______________

На № ___________________________

Протокол № 90

засідання постійної комісії

від 20 грудня 2019 року

 

Всього членів комісії – 14

Присутні: Немикіна Л.П. – голова постійної комісії, Горішній І.І., Ванюшин Н.Є., Біловол Т.В., Бушковський В.В., Веприцький Р.С.Горбатовський В.В., Золотарьов В.В., Панов В.В., Шевчук А.І.

ВідсутніГацько А.Ф., Глянь І.Д., Кришталь Д.Б. – відрядження, Головаш Т.І. – хворіє.

 

ЗапрошеніБондаренко О.М. – начальник управління з організаційних питань  діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; Клименко С.В. – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради; Овсянніков С.І. – директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації; Оспіщева Т.І. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради.

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.

Голова постійної комісії Немикіна Л.П. ознайомила присутніх з проектом порядку денного і запропонувала визначитися стосовно питань, винесених на розгляд даного засідання постійної комісії.

Заперечень і доповнень не надійшло, депутати підтримали запропонований порядок денний засідання постійної комісії.

 

Голосували:   "за" - 10

 "проти"  - немає

 "утрим." - немає

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Про розгляд пропозицій Харківської обласної державної адміністрації щодо погодження розподілу коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2019 рік та коригування показників обласного бюджету на 2020 рік в частині внесення змін до окремих бюджетних програм.
  2. Різне.

 

  1. СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій Харківської обласної державної адміністрації щодо погодження розподілу коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2019 рік та коригування показників обласного бюджету на 2020 рік в частині внесення змін до окремих бюджетних програм (лист Харківської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 № 01-73/9665).                        

ДоповідаєОвсянніков Сергій Іванович – директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

Овсянніков С.І. доповів депутатам по суті внесених пропозицій Харківської облдержадміністрації щодо розподілу обсягу зазначеної дотації, надав обґрунтовані пояснення і відповів на запитання.

 

ВиступилиНемикіна Л.П., яка нагадала присутнім, що відповідно  до  пункту 3 рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами) Харківській обласній державній адміністрації надано право проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам області у період між сесіями Харківської обласної ради, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

Члени постійної комісії уважно розглянули матеріали та обговорили питання.

 

ВИРІШИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома.
  2. Відповідно до пункту 3 рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами) погодити пропозиції Харківської обласної державної адміністрації щодо розподілу коштів стабілізаційної дотації у сумі 7 441,7 тис. грн, а саме:
  • міському бюджету м. Лозова – 2 813,2 тис. грн.,
  • районному бюджету Сахновщинського району – 4 628,5 тис. грн.

з наступним урахуванням відповідних змін до обласного бюджету при підготовці звіту про його виконання за 2019 рік.

 

Голосували:  "за" – 9

"проти"  – 1

"утрим." – немає

 

  1. Відповідно до пункту 13 рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VII "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік" погодити пропозиції Харківської обласної державної адміністрації щодо коригування показників обласного бюджету на 2020 рік в частині внесення змін до окремих бюджетних програм та викласти їх у новій редакції (додається).

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації  врахувати відповідні зміни у розписі обласного бюджету на 2020 рік та при внесенні змін до рішення обласної ради "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік".

 

Голосували:  "за"  – 10

"проти"  – немає

"утрим." – немає

 

Голова постійної комісії                                 Людмила Немикіна

 

Секретар постійної комісії                             Назар Ванюшин