Харьковский областной совет

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адрес: ул. Сумская, 64, г. Харьков, Украина, 61200
04 Декабря 2020

Звіт
постійної комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області про роботу за період з листопада 2011 року по листопад 2012 року

 Постійна комісія з питань спільної власності територіальних громад області створена рішенням обласної ради від 25 листопада 2010 року на I сесії VI скликання. До її складу входять 9 депутатів обласної ради. 

Свою роботу комісія здійснює згідно з планом роботи обласної ради, поточними та перспективними планами роботи комісії, будує свою діяльність на основі законності, гласності рівноправності.

Відповідно до Положення про постійні комісії обласної ради за функціональною спрямованістю постійна комісія погоджує в установленому законодавством порядку питання:
- про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради;
- передачу з балансу на баланс комунального підприємства, списання майна, закріпленого за організаціями, підприємствами установами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- погоджує статути (положення) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, контролює їх дотримання та вживає заходи у разі їх порушення;
- погоджує укладання, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та контролює їх виконання з дотримання умов;
- погоджує заходи щодо усунення причин погіршення фінансово-економічного стану та запобігання банкрутства комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- погоджує в установленому законодавством порядку питання про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад і прийняття майна інших форм власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- контролює стан виконання договорів оренди щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна, концесійних договорів, договорів передачі майна під заставу, позички згідно із затвердженим обласною радою відповідних порядків та умов;
- погоджує дозволи комунальним підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на передачу в оренду їх структурних підрозділів і нерухомого майна та індивідуально визначеного майна;
- здійснює контроль щодо проведення конкурсів на право оренди, продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та з відбору суб'єктів оціночної діяльності;

- ініціює проведення інвентаризації, оцінки майна, що передасться в оренду або підлягає відчуженню;
- розглядає та погоджує дозволи на списання майна з балансів комунальних підприємств та бюджетних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в установленому законодавством та обласною радою порядку;
- надає пропозиції щодо програми приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень;
- розглядає та погоджує інші питання, які відносяться до компетенції ради та постійної комісії.
Протягом звітного періоду постійною комісією проведена певна робота, направлена на вивчення питань щодо ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. За звітний рік розглянуто на засіданнях постійної комісії і проаналізовано матеріали 19 перевірок ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться на балансах обласних комунальних підприємств, установ, закладів, та огляд майна цілісних майнових комплексів, що приймаються до спільної власності; стосовно виконання керівником умов контракту; з обстеження орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; об’єктів з метою їх підготовки до приватизації. Постійною комісією протягом звітного періоду розглянуто та погоджено 75 розпорядження голови обласної ради з майнових питань а саме: про затвердження в новій редакції статутів (положень) та змін до них; стосовно передачі матеріальних цінностей з балансу на баланс у межах спільної власності; про створення комісії з інвентаризації цілісних майнових комплексів з метою передачі їх в оренду (продовження дії договорів оренди); про визначення процедури укладання договорів оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; про затвердження персонального складу постійно діючої комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; про створення комісії щодо прийняття об’єктів у спільну власність; про внесення змін до розпорядження голови обласної ради стосовно змін у складі конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності; про створення робочої комісії для перевірки діяльності керівництва підприємства; про створення комісій з інвентаризації об’єктів продажу; про затвердження персонального складу комісій з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
За період з листопада 2011 року по листопад 2012 року розглянуто і погоджено на засіданні комісії та прийнято обласною радою 48 рішень, а саме:
- 6 рішень «Про спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області». На виконання вищезазначених рішень підписані акти приймання-передачі та передано у власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць області Нововодалазьку районну друкарню, Великобурлуцьку районну друкарню, КЗОЗ «ЦРА №117», димову трубу центральної котельної по вул. Луначарського, 42а, покриття притеатральної площі по вул. Сумській, 25, два ігрові майданчики зі штучним покриттям, автомобіль ГАЗ 343100, 32 одиниці рентгенологічного обладнання, 11 персональних комп’ютерів «Карнеол»-К 7248. По передачі інших об’єктів робота триває.
- 1 рішення «Про припинення комунального підприємства охорони здоров’я Центральної районної аптеки № 34 (код ЄДРПОУ 22657290), розташованої за адресою: м. Харків, просп. Маршала Жукова, 25, - шляхом ліквідації». Головою ліквідаційної комісії здійснюються заходи щодо виконання даного рішення.
- 16 рішень про припинення комунальних підприємств шляхом ліквідації;
- 5 рішень стосовно надання дозволів на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- 4 рішення стосовно передачі в оренду 34 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- 1 рішення (регуляторний акт) «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу»;
- 1 рішення стосовно перейменування державного торговельного підприємства «Знахідка» у ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА» та утворення уставного капіталу підприємства;
- 1 рішення стосовно збільшення статутного капіталу ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА»;
- 3 рішення щодо приватизації шляхом продажу за конкурсом 12-ти об’єктів спільної власності;
- 2 рішення стосовно оголошення конкурсу на заміщення посади керівників: обласного комунального закладу «Лозівське училище культури і мистецтв», ХАРКІВСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ім. Б.М. ЛЯТОШИНСЬКОГО, ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ»;
- 1 рішення стосовно внесення змін до рішення обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1436-V «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» (зі змінами), до Положення та додатків 1, 2 до нього, затверджених цим рішенням»;
- 1 рішення «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та визнання деяких рішень обласної ради такими, що втратили чинність»;
- 1 рішення стосовно внесення змін до додатку 1 «Перелік суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» та додатку 2 «Перелік орендованих цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів, майно яких знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» до рішення обласної ради від 03 квітня 2007 року № 219-V (зі змінами);
- 5 рішень стосовно трудових відносин з керівниками обласних комунальних підприємств та вищих навчальних закладів, а саме: щодо звільнення з посади 9 керівників обласних комунальних підприємств, призначення на посаду 6 керівників обласних комунальних підприємств та 2 керівників вищих навчальних закладів, подовження трудових відносин з 10 керівниками обласних комунальних підприємств.
Протягом звітного періоду постійною комісією вживались заходи в розрізі впорядкування майнових питань та контролю за рухом основних фондів. Погоджено і прийнято 5 рішень обласної ради щодо надання дозволів на списання 112 одиниць основних фондів шляхом ліквідації. Загальна первісна вартість списаного майна склала 2 362 478,20 грн., а загальна залишкова вартість 85198,53 грн.
За звітний період обласною радою укладено 3 договори оперативного управління із комунальними закладами та 1 додаткова угода до діючого договору оперативного управління в зв’язку з упорядкуванням балансового відображення основних засобів.
Продовжувалася робота по приведенню у відповідність до чинного законодавства України та локальних нормативно-правових актів прийнятими Харківською обласною радою статутів обласних комунальних підприємств, установ та закладів. Розглянуто 24 статуту, 2 положення, 6 змін до статуту. Всі затверджені розпорядженнями голови обласної ради та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку.
Розглянуто на засіданні комісії і погоджено 37 матеріалів стосовно погодження питань трудових відносин з керівниками обласних комунальних установ, закладів. З них: щодо погодження призначення 5 керівників, щодо подовження терміну дії контракту 22 керівників, щодо звільнення з займаної посади 9 керівників, відмова щодо призначення на посаду 1 керівника по галузі освіти.
Для раціонального використання майна, підтримки розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння створенню привабливих інвестиційних умов в області, протягом звітного періоду проводилася робота по укладанню договорів оренди майна спільної власності, в тому числі погодження укладання договорів обласними комунальними підприємствами, установами та закладами. Зареєстровано і є діючими 432 договори оренди. З них: 26 договорів оренди цілісних майнових комплексів, 95 договорів оренди нерухомого майна, укладених Харківською обласною радою та 311 договорів, укладених комунальними підприємствами, орендодавцями по яким виступають 62 обласних комунальних підприємства, установи та закладу, у тому числі 175 договорів оренди, укладених ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ».
Протягом року обласною радою укладено 1 договір оренди цілісного майнового комплексу, 24 договори оренди нерухомого майна, погоджено укладання 31 договору оренди нерухомого майна, орендодавцями по яким виступають обласні комунальні підприємства, установи та заклади. Окрім того, 31 договір оренди укладений безпосередньо ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ». Погоджено укладання 6 договорів суборенди. Укладено та погоджено укладання 208 додаткових угод до договорів оренди та 3 додаткові угоди до договорів суборенди щодо внесення змін стосовно перегляду мети використання, терміну дії, розміру нарахувань орендної плати, дострокового припинення дії та інше. З них, на виконання рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області» від 16 червня 2011 року № 188-VI, погоджено постійною комісією 62 висновки суб’єктів оціночної діяльності про незалежну оцінку вартості майна.
За звітний період надходження коштів до обласного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області склали 2 478 052,45 грн., при запланованому річному показнику 3 000 000,00 грн., тобто виконання плану склало 82,60 %.
Заборгованість з перерахування орендної плати до обласного бюджету станом на 01.10.2012 становить 3 190 918,86 грн.
Для погашення орендарями заборгованості по перерахуванню орендної плати до обласного бюджету або виселення орендарів, якими порушено вимоги договору оренди, постійна комісія сприяла проведенню претензійно-позовній роботі. Орендарям, що мають заборгованість з орендної плати понад три місяці, було підготовлено та направлено 12 претензій на загальну суму 424 259,18 грн. заборгованості з орендної плати та 10 166,70 грн. пені. З них станом на 01.10.2012: сплачено заборгованість по 5 претензіям на загальну суму 69237,01 грн. у т.ч. частково сплачена заборгованість по 1 претензії на суму 5812,04 грн. та у повному обсязі сплачена заборгованість по 4 претензіям на суму 63 424,97 грн. До господарського суду Харківської області направлені матеріали по 7 боржникам, що мають заборгованість з орендної плати понад три місяці на загальну суму 367 022,50 грн. та 15 846,01 грн. пені. З них: розглянуто в судових органах 2 позовні заяви на загальну суму 46 929, 78 грн., у т.ч. по 1 позовній заяві позовні вимоги задоволено у повному обсязі на суму 42179,78 грн., по 1 позову провадження припинено у зв’язку зі повною сплатою боргу в сумі 4750,00 грн. У досудовому порядку 1 боржником повністю сплачена заборгованість у сумі 47 427,65 грн. Матеріали стосовно 4 боржників, що мають заборгованість з орендної плати у розмірі 277 721,31 грн. та 10 769,77 грн. пені знаходяться на розгляді прокуратури. По прийнятим судовим рішенням у 2012 році станом на 01.10.2012 сплачено заборгованості з орендної плати та пені на загальну суму 26 408,51 грн.
З метою досягнення позитивних результатів в збільшенні надходження орендних платежів до обласного бюджету, за участю депутатів постійної комісії протягом року відбулося 4 засідання конкурсної комісії з передачі в оренду 11 об’єктів спільної власності. Проте, прийняті рішення про передачу в оренду лише 5 об’єктів, а по іншим 6 об’єктам конкурси не відбулися в зв’язку з відсутністю заяв. Рішенням обласної ради ці об’єкти вилучені з переліку таких, що підлягають передачі на конкурсних засадах. Вбачається подальше зниження попиту на об’єкти спільної власності.
Також, погоджено постійною комісією з питань спільної власності територіальних громад області та затверджено головою обласної ради 133 звіти про незалежну оцінку орендованих та тих, що передаються в оренду, нежитлових приміщень, в яких визначено ринкову вартість майна на поточні дати оцінки та 8 звітів про незалежну оцінку об’єктів приватизації.
Протягом року комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності за участю депутатів постійної комісії проведено 4 засідання на яких розглянуто 106 конкурсних пропозицій учасників для проведення оцінок 41 об’єкта спільної власності, з метою їх подальшого відчуження шляхом продажу за конкурсом та передачі в оренду.
За звітний період зареєстровано 8 заяв від 2 фізичних осіб та 6 юридичних осіб для участі в конкурсі з продажу 8 об’єктів спільної власності.
За звітний період за участю депутатів постійної комісії відбулося 18 засідань конкурсних комісій з продажу 9-ти об’єктів спільної власності.
У результаті проведення підготовчої роботи укладено 6 договорів купівлі-продажу на загальну суму 9 330 033,91 грн. без урахування ПДВ. Станом на 12.10.2012 року до обласного бюджету від приватизації об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області надійшли кошти в сумі 9 228 783.91 грн. без урахування ПДВ.
Депутати постійної комісії активно та професійно працюють у складі робочих груп, створених розпорядженням голови обласної ради на підставі рішень обласної ради та протокольних доручень наданих на пленарних засіданнях обласної ради, а саме:
- робоча група з виведення комунальних підприємств галузі преси та інформації з критичного стану і забезпечення їх прибуткової діяльності;
- робоча група стосовно виведення комунальних підприємств галузі фармації з критичного стану і забезпечення їх прибуткової діяльності;
- робоча група, створена з метою моніторингу стану готовності КП ОСК «Металіст», визначення можливих джерел фінансування для завершення його реконструкції та використання стадіону після проведення в Харківській області матчів Євро-2012;
- робоча група для відпрацювання порядку надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям;
- робоча група стосовно розгляду питань, пов'язаних з передачею приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: м. Зміїв, вул. Бутівська, 5, - зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м. Зміїв;
-постійно діюча комісія з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями; беруть участь у роботі колегій, комісій, комітетів, координаційних рад, конференціях та „круглих столах”.

За звітний період постійною комісією проведено 22 засідання, на яких розглянуто 449 питань.

Контроль за виконанням рішень обласної ради та постійної комісії є одним із найважливіших і обов'язкових напрямів роботи, що забезпечує вирішення завдань економічного та соціально-культурного розвитку регіону.
Ураховуючи зазначене вище, постійна комісія при плануванні своєї роботи обов'язково передбачає розгляд питань у порядку контролю, зокрема, у формі заслуховування інформації відділів та управлінь виконавчого апарату обласної ради, обласної державної адміністрації, інших установ про стан виконання ухвалених рішень та внесених рекомендацій.
Постійною комісією за звітний період розглянуто в порядку контролю хід виконання 72 рішень обласної ради, контроль за виконанням яких здійснює постійна комісія з питань спільної власності територіальних громад області, з них: 42 - виконано; 30 - знаходяться на контролі.
За дорученням голови обласної ради за звітний період постійною комісією розглянуто 219 листів щодо здійснення різних майнових операцій (відчуження, передачі в оренду, списання майна, тощо).
Одна із важливих ділянок роботи комісії – це розгляд письмових та усних звернень громадян.
Згідно з розпорядженням голови обласної ради головою постійної комісії проводиться прийом громадян з особистих питань. За звітний період головою постійної комісії і депутатом обласної ради прийнято 79 громадян.
Питання, які громадяни порушували у своїх зверненнях, ретельно опрацьовувалися, матеріали надсилалися для вивчення та відповідного реагування до відповідних органів згідно із чинним законодавством України. Розгляд питань, порушених у зверненнях громадян, контролюються, більшість із них - задоволені.
У своїх зверненнях громадяни висловлюються також щодо діяльності депутатів, надсилають листи-подяки за надану особисто їм матеріальну чи іншу допомогу.
Благодійну роботу проводять депутати в закріпленими за ними районами області. Не забувають про ветеранів, інвалідів, підростаюче покоління.
До депутата люди звертаються у своїй останній надії, коли всі варіанти розв’язання питань здаються вичерпаними. Тому сприйняття чужих проблем, як своїх, увага до кожної окремої людини - є чи не найголовнішим у роботі депутата.
Підсумовуючи окреслене можливо відмітити, що протягом звітного періоду постійна комісія здійснювала свою роботу на високому професійному рівні. Депутати працювали активно та результативно.

Голова постійної комісії                                           М. Чехунов