Харьковский областной совет

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адрес: ул. Сумская, 64, г. Харьков, Украина, 61200
21 Января 2022
Постійна комісія з питань екології, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків сформована у складі 7 депутатів обласної ради. Комісія здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи як обласної ради, так і безпосередньо комісії, що затверджуються на відповідний рік, окремих доручень голови ради та голови комісії, в межах чинного законодавства. Основними напрямками роботи комісії є опрацювання проблемних питань, що стосуються профілю комісії, а саме: - організація територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; - стан забруднення навколишнього природного середовища у районах області та невідкладні заходи щодо його поліпшення і відновлення, зменшення негативного техногенного впливу місцевих підприємств; - поліпшення екологічного стану в області та шляхи уникнення надзвичайних ситуацій в області; - розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони Харківської області; - затвердження природоохоронних програм та програм екологічної безпеки в Харківської області тощо. Депутатами комісії постійно вирішуються питання щодо підвищення ролі місцевого самоврядування, здійснюються заходи, спрямовані на подолання нагальних соціально-економічних проблем для підвищення життєвого рівня жителів регіону. Постійна комісія контролює хід виконання 6 обласних програм, які у 2009 році стали складовими Програми економічного і соціального розвитку Харківської області, зокрема: - Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року; - Регіональної програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах на 2008-2010 роки; - Програми формування національної екологічної мережі в області на 2002-2015 роки; - Програми створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Харківській області на 2007-2009 роки; - Комплексної програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони Харківської області на 2006-2010 роки; - Програми формування страхового фонду документації на 2008-2012 роки. У 2009 році для створення умов щодо забезпечення екологічної безпеки області, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізації ефективної природоохоронної політики на обласному рівні за підтримки комісії було затверджено комплексну Програму охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року. Основною метою цільових програм є, перш за все, покращення екологічного стану області, сприяння збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності, розвиток цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об’єктах області, ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки. Як свідчать дані звітів про хід виконання прийнятих програм, більшість програм виконуються і є позитивний результат. Депутати комісії постійно знайомляться з інформацією щодо їх виконання, вносять свої пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи та здійснюють контроль за фінансуванням. Значна увага приділяється забезпеченню бюджетного процесу – формуванню бюджету, пошуку додаткових джерел наповнення його прибуткової частини, врахуванню потреб територіальних громад, оптимального розподілу коштів. Протягом 2009 року із обласного бюджету на реалізацію заходів Програм, які контролює постійна комісія, було виділено коштів на загальну суму 1 млн 49,36 тис. гривень. Значна частина роботи комісії - це розв’язання проблем щодо уникнення надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки на території Харківської області, охорони навколишнього природного середовища, контролю за знешкодженням не придатних для використання пестицидів і агрохімікатів. Також, зважаючи на необхідність вирішення проблем екологічної та пожежної безпеки, недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на території області у майбутньому, комісією відпрацьовані звернення до ВРУ, Президента України, Прем’єр-міністра України, Ради національної безпеки і оборони України щодо недопущення виникнення надзвичайної ситуації на 65 артилерійському арсеналі в м. Балаклеї та до Президента України, Прем’єр-міністра України щодо сприяння в усуненні наслідків надзвичайної ситуації на території 61-го арсеналу в м. Лозова. На теперішній час вищезазначеними владними інституціями вжито відповідних заходів. У роботі постійної комісії значне місце відводиться питанням охорони навколишнього природного середовища та розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (щорічно). За рішенням ради, відповідно до розподілу обов’язків, постійна комісія здійснює контроль за процесом розподілу та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Кожного року кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища освоюються майже у повному обсязі. Так, у 2009 році в цілому було освоєно 93 відсотка коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, з урахуванням того, що майже своєчасно були проведені тендери на здійснення охоронних робіт. Певний відсоток коштів Фонду завжди залишається як резервний та переходе на наступний рік. Так, за ініціативи постійної комісії у 2009 році при розподілі коштів Фонду було спрямовано 4 млн 774,9 тис. грн. (з них 3 млн 274,9 тис. грн. по Лозівському району) на проведення робіт по перезатарюванню та ліквідації непридатних пестицидів та ядохімікатів по області. Це дало змогу зменшити кількість непридатних пестицидів, що були накопичені на території області, та зменшити кількість складів, де вони зберігалися. В області зберігається позитивна тенденція до стабілізації екологічного стану. Суттєво зменшено, в порівнянні з попередніми роками, об’єми скиду стічних вод, викидів в атмосферу, збільшено площу природно-заповідного фонду. Разом з тим, постійна комісія вбачає своїм обов’язком постійно орієнтувати на цю роботу відповідні органи виконавчої влади, установи та організації, які залучені до розв’язання екологічних проблем. З метою посилення контролю щодо забезпечення пожежної безпеки в лісах області комісією спільно з фахівцями Головного управління МНС України в Харківській області та Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства було створено робочу групу для перевірки дотримання вимог чинного законодавства при наданні земель лісового фонду та внесено відповідні пропозиції з метою вирішення виявлених порушень. За 2009 рік постійна комісія провела 8 засідань, на яких розглянула 57 питань (проекти програм, профільні питання, питання комунальної власності, звернення громадян, питання за дорученням голови обласної ради, бюджетні питання тощо), опрацювала 6 профільних проектів рішень. Комісія плідно співпрацює з галузевими управліннями облдержадміністрації, районними радами, залучає до спільної роботи депутатів рад різних рівнів, керівників підприємств, організацій, установ, а це, в свою чергу, дає можливість оперативно розглядати та вирішувати актуальні питання, пов’язані з життєдіяльністю районів, враховувати думку депутатів місцевих рад. На кожному засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації. Депутати комісії співпрацюють з представниками засобів масової інформації на засадах розуміння, відкритості та прозорості. Ефективна діяльність органів місцевого самоврядування можлива лише за умови зворотного зв’язку з жителями регіону, тому однією з найважливіших ділянок роботи комісії є розгляд письмових та усних звернень громадян. Членів комісії об’єднує активна життєва позиція, активна участь у громадсько-політичному житті та розвитку місцевого самоврядування в регіоні, відповідальне ставлення до своїх обов’язків і результативна робота як в обласній раді, так і в районах області. Депутати працюють в комісії злагоджено та професійно. Голова постійної комісії О.Донський