Харьковский областной совет

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адрес: ул. Сумская, 64, г. Харьков, Украина, 61200
18 Января 2022
Постійна комісія створена рішенням обласної ради від 28 квітня 2006 року на І сесії V скликання. У складі комісії п’ять депутатів: Святаш Володимир Миколайович – голова постійної комісії; Березка Микола Іванович – заступник голови постійної комісії; Білохвостеко Світлана Володимирівна – секретар постійної комісії; члени комісії – Массалов Ігор Євгенович, Грицишин Анатолій Олександрович. Голова постійної комісії Святаш В.М. входить до персонального складу Координаційної ради з питань охорони здоров’я та медичної допомоги населенню та персонального складу колегії Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Всю роботу постійна комісія проводить згідно поточними та перспективними планами роботи, будує свою діяльність на основі законності, гласності та рівноправності. Відповідно до Положення про постійні комісії попередньо розглядає питання стосовно укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; надає пропозиції щодо забезпечення професійної підготовки медичних кадрів, введення та розвитку сімейної медицини у сільській місцевості; вивчає і готує до розгляду обласної ради пропозиції та проекти рішень щодо фінансування галузі охорони здоров’я, розглядає проекти обласних цільових програм, готує висновки щодо проектів рішень, винесених на розгляд ради. Окрім цього, організовує та координує діяльність і надає методичну допомогу медичним і науково-медичним товариствам, установам. В установленому законодавством порядку, розглядає питання стосовно управління майном комунальної власності по галузі охорони здоров’я, а саме: прийняття об’єктів у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області; передачі об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області; відчуження та надання в оренду об'єктів спільної власності області; надання дозволів обласним комунальним підприємствам, установам, закладам на списання майна спільної власності області; погоджує статути (положення) підприємств, установ, організацій по галузі охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності області; розглядає питання щодо погодження на призначення на посаду та звільнення з займаної посади керівників обласних комунальних установ, закладів по галузі охорони здоров’я, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; розглядає питання щодо погодження на призначення на посаду та звільнення з займаної посади керівників обласних комунальних підприємств галузі охорони здоров’я, що відносяться до спільної власності області та переукладання контрактів з ними. Всього за звітний період постійна комісія провела 44 засідання, на яких було розглянуто 428 питань, з них 16 рішень обласної ради, контроль за виконанням яких здійснює постійна комісія (11 – виконано; 5 – знаходяться контролі). Термін дії Програми розвитку донорства крові та її компонентів в Харківській області на 2002-2007 роки закінчився, звіт про виконання якої затверджено рішенням обласної ради від 22 жовтня 2008 року № 930-V. Перелік діючих обласних програм, контроль за виконанням яких покладено на постійну комісію: - Програма протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії на 2003-2010 роки; - Програма кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я та удосконалення медичної допомоги жителям сільської місцевості області до 2008 року; - Програма забезпечення профілактики, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки; - обласна програма «Здоров’я Слобожанщини» на 2008 рік, а також: - Регіональна програма “Здорова мати - здорова дитина” на 2006-2010 роки; - обласна програма «Реабілітація дітей з вродженими незворотними порушеннями слуху» на 2007-2008 роки; - Програма удосконалення медичної допомоги жителям області на засадах сімейної медицини до 2010 року; - Регіональна Комплексна програма удосконалення медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів Харківської області на період 2006-2010 роки; - Програма попередження і раннього виявлення природжених та спадкових хвороб на 2005-2010 роки, реалізація заходів та фінансування яких у 2008 році здійснювалося у рамках обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2008 рік. Аналізуючи хід виконання ряду обласних програм та керуючись новими тенденціями суспільного життя, депутати вносили відповідні корективи до попередньо прийнятих регіональних програм. За пропозицією комісії було внесено зміни до Регіональної програми “Здорова мати - здорова дитина” на 2006-2010 роки, що дало змогу профінансувати придбання інкубаторів в обласну клінічну лікарню до кінця 2006 року для надання своєчасної допомоги недоношеним новонародженим. Протягом 2007 року на виконання програми виділено 7,8 млн грн. (100 % від запланованих), у тому числі на 4,7 млн грн. проведено тендерні торги та придбано медичного обладнання для обласних закладів охорони здоров’я, також 3,1 млн грн. виділено для районних закладів охорони здоров’я (проведені тендери на придбання медичного обладнання). За ініціативою комісії, обласна рада прийняла ряд звернень до різних гілок влади. Так у листопаді 2006 року підтримано звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з проханням розглянути питання щодо можливості збільшення у 2007 році фінансування галузі “Охорона здоров’я” до 5-6 відсотків від валового внутрішнього продукту, на яке отримано позитивну відповідь. У грудні 2006 року схвалено звернення Харківської обласної ради до Голови Верховної Ради України Мороза О.О. щодо пільг медичним та фармацевтичним працівникам, пенсіонерам – медикам, які проживають у сільській місцевості. Рішеннями від 03 грудня 2008 року схвалено звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України щодо призначення на посаду головного державного санітарного лікаря Харківської області Савенкова С.В. та звернення до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо кризової ситуації, яка склалася в фармацевтичній галузі України. У липні 2007 року завдяки активній позиції депутатів комісії була прийнята обласна програма «Реабілітація дітей з вродженими незворотними порушеннями слуху» на 2007-2008 роки. Зазначена програма направлена на реалізацію державної політики щодо збереження та відновлення здоров’я дітей-інвалідів з незворотними порушеннями слуху та передбачає проведення оперативного втручання із застосуванням кохлеарного імпланту з подальшою реабілітацією, а також забезпечує, у разі проведення операції у віці в межах перших 5-ти років, подальший повноцінний інтелектуальний і мовний розвиток дитини. Рішенням обласної ради від 06 вересня 2007 року № 390-V внесено зміни до обласної програми «Реабілітація дітей з вродженими незворотними порушеннями слуху» на 2007-2008 роки. У зв’язку з тим, що Інститут отоларингології ім.О.С.Коломійченка АМН України не підтвердив готовність проводити тендерні торги на закупівлю кохлеарних імплантатів для дітей Харківської області, виникла необхідність надати можливість Головному управлінню охорони здоров‘я та Обласній клінічній дитячій лікарні самостійно проводити зазначені тендери. З метою ефективного використання бюджетних коштів та якісного забезпечення жителів Харківської області, зокрема мешканців сільської місцевості доступною, якісною та кваліфікованою медичною допомогою, створення умов для постійного динамічного спостереження за станом їх здоров’я, покращення матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної ланки, що функціонує в сільських районах на засадах сімейної медицини, у листопаді 2007 року постійною комісією погоджено питання щодо перегляду заходів Програми удосконалення медичної допомоги жителям області на засадах сімейної медицини до 2010 року у частині придбання медичного та медичного обладнання за рахунок коштів обласного бюджету. У 2008 році постійною комісією підтримано ініціативу Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації щодо розробки обласної програми «Здоров'я Слобожанщини», до складу якої, з урахуванням можливостей обласного бюджету на поточний рік, увійшли, як складові, основні заходи діючих обласних програм на 2008 рік та заходи з реалізації Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року». Відповідне рішення обласної ради прийнято 17 квітня 2008 року № 683-V. За попередніми результатами виконання органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Харківської області цільової обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2008 рік визначена доцільність, організаційна та економічна ефективність, яку надає певна галузева централізація окремих заходів і концентрація ресурсів, спрямованих на системний розвиток матеріально-технічної бази мережі комунальних закладів охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів. Відповідно до заходів Програми на придбання медичного обладнання, транспорту, комп’ютерної техніки виділено коштів на суму 20,99 млн. грн., м’якого інвентарю - 55,0 тис. грн., медикаментів - 5,8 тис. грн. Для лікувально-профілактичних закладів області придбано 48 одиниць автотранспорту на загальну суму 2,3 млн. грн. Для покращення матеріальної-технічної бази неонатологічних відділень, відділень реанімації та інтенсивної терапії новонароджених обласних та центральних районних лікарень за кошти обласного бюджету закуплено обладнання на суму майже 9,5 млн. грн. За рахунок зміцнення матеріально – технічної бази дитячих та пологових закладів, впровадження сучасних перинатальних технологій, забезпечення респіраторної підтримки новонароджених, знижено показник дитячої смертності (9,75 на 1000 дітей народжених живими у 2008 році, проти 10,57 у 2007 році). Депутати комісії постійно приділяють увагу виконанню рішень обласної ради. Так, у грудні 2007 року було заслухано та взято до відома звіт про хід виконання Програми протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії на 2003-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 28 жовтня 2003 року. Рішенням від 27 червня 2008 року № 797-V погоджено звіт про хід виконання регіональної Комплексної програми удосконалення медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів Харківської області на 2006-2010 роки. У жовтні 2008 року розглянуто інформацію про хід виконання Програми забезпечення профілактики, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 липня 2004 року. З метою вжиття заходів по недопущенню руйнування мережі обласних комунальних аптек 16 травня 2007 року проведено розширене засідання постійної комісії із залученням представників профільних та зацікавлених установ та організацій (управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради, управління фармації і фармацевтичної промисловості Харківської обласної державної адміністрації, Національний фармацевтичний університет, Харківський обласний комітет профспілок працівників охорони здоров'я, громадська організація «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»), а також запрошені керівники комунальних аптек міста і області. Для реалізації соціальної політики місцевих органів самоврядування всіх рівнів по якісному забезпеченню населення Харківської області лікарськими засобами та виконання соціально-економічних програм по організації фармацевтичної допомоги пільговим верствам населення прийнято рішення щодо створення робочої групи з розробки концепції виведення галузі фармації з критичного стану та забезпечення прибуткової діяльності комунальних аптечних підприємств Харківської області. За результатами роботи робочої групи обласна державна адміністрація подала на розгляд обласної ради проект Регіональної програми «Соціальна аптека» на 2008-2010 роки. Зазначений проект програми розглянутий на засіданні постійної комісії та депутатами визначено, що: затвердження Регіональної програми "Соціальна аптека" є недоцільним, у зв’язку із обмеженими можливостями фінансування цієї програми з обласного бюджету та відсутністю визначення категорії громадян, на яких буде розповсюджуватися дія програми, відповідно до чинного законодавства. Окрім цього, рекомендовано обласній державній адміністрації із залученням спеціалістів Головного управління охорони здоров’я та управління фармації та фармацевтичної промисловості відпрацювати механізми та заходи програми на пілотному проекті, який запропоновано впровадити в одному з районів області, який за економічними та соціальними показниками буде відповідати вимогам пілотного проекту. Крім цього, депутатами постійної комісії підтримано ідею створення обласного комунального підприємства охорони здоров’я «Соціальна аптека» Харківської обласної ради, але відсутність до цього часу установчих документів, а також цілей та мети діяльності комунального підприємства, його організаційної структури, ставить під сумнів доцільність та необхідність існування зазначеного комунального підприємства. Протягом трьох років постійною комісією відпрацьовується питання щодо відкриття відділення медсестринського догляду (ХОСПІС) на базі Куп’янського медичного коледжу імені Марії Шкарлетової, яке буде здійснювати медсестринський догляд за невиліковними, літніми, самотніми людьми та надавати загальномедичну допомогу, яка не потребує кваліфікованого лікарського втручання. Враховуючи соціальну значимість зазначеної установи облдержадміністрацією проведена робота по визначенню приміщення, придатного для розміщення ХОСПІСу, відпрацьовані розрахунки потреб на утримання лікарні та її штатного розпису. Як результат, обласною радою 26 грудня 2007 року прийнято рішення щодо надання попередньої згоди на прийняття з державної власності у спільну власність області нежитлового приміщення дитячого відділення Державного лікувально-профілактичного закладу «Відділкова лікарня ст. Куп’янськ». Крім цього, згідно з обласною програмою «Здоров’я Слобожанщини» на 2008 рік виділені кошти у сумі 476,5 тис. грн. на придбання медичного обладнання та устаткування для відділення медсестринського нагляду ХОСПІС Куп’янського медичного коледжу. Нагальним залишається питання передачі спеціалізованої комунальної установи охорони здоров’я «Міський клінічний протитуберкульозний диспансер № 1» із комунальної власності територіальної громади міста Харкова до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. На сьогодні на обліку в протитуберкульозних установах Харківської області перебуває 35 тис. осіб. Показник поширеності туберкульозу у Харківській області складає 168,9 на 100 тис. населення. І хоча він нижче середнього по Україні, проблема туберкульозу залишається дуже актуальною для Харківської області. Весь ліжковий фонд протитуберкульозних установ Харківської області складає 1040 ліжок, що на сьогодні вкрай недостатньо для надання стаціонарної допомоги населенню області. Обласний протитуберкульозний диспансер переповнений і по багатьом параметрам, зокрема за нормативом площі на одного хворого не відповідає санітарним нормам. В той же час Харківський міський протитуберкульозний диспансер на сьогодні є самою потужною лікувальною установою такого профілю в області і розрахований на 645 ліжок. Він є невід'ємною частиною обласної системи надання фтизіатричної допомоги. Крім того, він має спеціально обладнане відділення на 20 ліжок для лікування хворих туберкульозом, що знаходяться під арештом в системі МВС, а також 40 ліжок для лікування хворих хронічним алкоголізмом. Питання передачі міського протитуберкульозного диспансеру № 1 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області порушувалось ще у 2005 році на засіданнях обласної та міських рад. Відповідні рішення Харківської міської ради та Харківської обласної ради були ухвалені у квітні 2008 року. Однак, до теперішнього часу воно залишається не вирішеним. Особлива увага постійною комісією приділяється питанню забезпечення препаратами інсуліну для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Децентралізація видатків на придбання препаратів інсуліну та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету зумовлена необхідністю наближення цього виду медичної допомоги безпосередньо до пацієнтів і дає можливість ендокринологічній службі на рівні адміністративно-територіальних одиниць області не лише більш детально та об’єктивно реалізувати потреби хворих у кожному виді ендокринологічного препарату, але і безпосередньо забезпечити відповідні закупівлі необхідних ліків з урахуванням індивідуальних потреб. У 2008 році з Державного бюджету України спрямовано цільову субвенцію Харківській області для забезпечення заходів з лікування цукрового та нецукрового діабету на загальну суму 16 878,2 тис грн.., з них 16 571,2 тис. грн. передано районам та містам області, а також 307 тис. грн. - Обласній студентській лікарні для забезпечення інсулінами різних видів студентів вищих навчальних закладів м.Харкова та Харківської області. Доведені асигнування за своїми обсягами відповідали рівню 2007 року, але забезпечували лише 70 % від фактичної потреби хворих, що проживають у Харківській області та страждають на цукровий діабет інсулінозалежного типу та нецукровий діабет. З метою стовідсоткового забезпечення потреби хворих області препаратами інсуліну з місцевих бюджетів виділено додаткові кошти, що в сумі із державною субвенцією склало 21 084,8 тис. грн. У зв’язку з підвищенням цін на медикаменти у тому числі на препарати інсуліну в грудні 2008 року з обласного бюджету виділено ще додатково 1200 тис. грн. Завдяки цьому, проблема із забезпечення хворих на цукровий діабет ліками не стоїть сьогодні так гостро. Проте, ціна на інсулін постійно зростає, тому зараз важко робити будь-які прогнози щодо того, на який період вистачить виділених коштів у подальшому. Доведений Урядом норматив на 2009 рік забезпечує потребу області в інсулінах на 32%. Постійною комісією систематично проводиться робота із зверненнями громадян, створюються необхідні умови для реалізації конституційного права громадян на звернення. З метою об’єктивного розгляду численних звернень колишніх пацієнтів клініки «Ексімер» за ініціативою комісії проведено спільне засідання з постійною комісією з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Направлені відповідні запити до прокуратури Харківської області, облдержадміністрації, за результатами яких колишніх пацієнтів клініки «Ексімер» направлено на додаткову судово-медичну експертизу до м. Луганська. Матеріали передані до Генеральної прокуратури України. З метою реагування на звернення громадських організацій у лютому 2008 року на засіданні постійної комісії за участю представників управління Служби безпеки України в Харківській області, Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, прокуратури Харківської області детально вивчено ситуацію, що склалася у діяльності підрозділів Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. За результатами розгляду зазначеного питання прийнято рішення рекомендувати обласній державній адміністрації звільнити Петрюка Петра Тодоровича з посади головного лікаря обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. Декілька разів постійна комісія поверталася до розгляду чисельних звернень керівництва профспілок медичних та фармацевтичних робітників на неправомірні дії обласної ради IV скликання та облдержадміністрації в частині приватизації та продажу обласного аптечного складу в с.Васищево Харківського району. З метою детального вивчення цього питання було створено робочу комісію, яка з виїздом на місце перевірила факти викладені у зверненнях. Згідно з розпорядженням голови обласної ради головою постійної комісії проводиться прийом громадян з особистих питань третій четвер кожного місяця з 16-00 до 18-00. За звітній період проведено 30 прийомів громадян, прийнято 34 громадян. Згідно з чинним законодавством України звернення громадян розглянуті і направлені для вивчення порушених у них питань до відповідних органів. Члени постійної комісії приймають активну участь у пленарних засіданнях місцевих рад та регулярно проводять прийоми виборців у закріплених районах, вирішують або сприяють вирішенню проблемних питань. Голова постійної комісії Святаш Володимир Миколайович, члени комісії постійно беруть участь у нарадах, теле- та радіопрограмах, прес-конференціях та круглих столах. Високий професіоналізм, злагоджена робота, відданість своїй справі, активна громадська позиція членів постійної комісії - сприяють безперешкодному вирішенню проблемних питань та роботі на високому професійному рівні. Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства В. Святаш