Харьковский областной совет

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адрес: ул. Сумская, 64, г. Харьков, Украина, 61200
30 Ноября 2021

Виступ президента Української асоціації районних та обласних рад, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова на з’їзді УАРОР, 17 лютого 2017 р. 

Шановні колеги! 

Українській асоціації районних та обласних рад виповнюється 25 років. За цей час Асоціація встигла сформуватися як потужний орган самоорганізації представницької влади та зайняти належне місце у суспільно-політичному житті країни, отримати важелі впливу в процесах розбудови національної системи регіонального управління.

Взявши за основу своєї діяльності Конституцію України, чинне законодавство та Європейську хартію місцевого самоврядування, Асоціація стала надійним майданчиком для консолідації органів представницької влади регіонального та субрегіонального рівня, обміну досвідом та кращими практиками з метою більш ефективного здійснення повноважень. Асоціація також виступає центром координації дій районних та обласних рад у питаннях розвитку представницької демократії та реалізації реформи місцевого самоврядування, формування спільної конструктивної позиції у взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади.

Участь Асоціації в Конгресі місцевих та регіональних влад України дозволяє нам ефективно співпрацювати з колегами з Асоціації міст України та Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад в руслі єдиного самоврядного руху.

Свою діяльність Асоціація організувала за наступними напрямками:

- Нормотворча робота та підготовка відповідних звернень до інститутів державної влади.

- Комунікація з інститутами державної влади через участь в роботі консультативно-дорадчих органах.

- Організація обміну досвідом та вивчення кращих практик.

- Інформаційно-роз’яснювальна робота.

- Співпраця з міжнародними організаціями.

Кажучи про нормотворчу діяльність, перш за все маю відзначити, що Асоціація завжди виступала за проведення комплексної та послідовної реформи місцевого самоврядування на принципах закладених Європейською хартією місцевого самоврядування. Зокрема, ще у 2010 році на конференції в Харкові, що проходила під егідою Української асоціації районних та обласних рад, було вказано на необхідність розробки концептуального документа, який стане дорожньою картою подальших реформ.

Розроблений Асоціацією концепт реформи був взятий за основу при підготовці Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, схваленої Кабміном в квітні 2014 року.

Рівень роботи в нормотворчому напрямку значно зростає зі створенням у 2012 році Асоціацією Ресурного центру зі сталого місцевого розвитку. В ході роботи Центру сформувалася відповідна команда фахівців, які беруть участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів.

Маю зазначити, що з прийняттям урядом Концепції, тобто з початком реформи місцевого самоврядування, Асоціація ще більш активізувала свою діяльність щодо аналізу всього процесу децентралізації та  результатів заходів, що впроваджуються владою. Принципова позиції Асоціації – підтримка реформи, яка має біти спрямована на розширення повноважень місцевого самоврядування на принципах субсидіарної, підвищення якості надання адміністративних послуг, створення умов для розвитку громад. Ми готові захищати всі позитивні надбання реформи, наполягаємо та будемо сприяти якомога скорішому її впровадженні.

Крім того, Асоціація брала участь у підготовці та опрацюванні різних редакції ключового в контексті реформи місцевого самоврядування Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Серед інших законопроектів, які пройшли експертний аналіз Асоціації і були прийняті Парламентом, треба відзначити «Про засади державної регіональної політики», «Про співробітництво територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Окремо треба відзначити участь представників Асоціації у підготовці змін до Бюджетного та Податкового кодексів, з прийняттям яких розпочався довгоочікуваний процес фінансової децентралізації.

Загалом з 2012 року Асоціацією було опрацьовано більше 600 проектів законів та інших нормативних актів, що стосувалися розвитку місцевого самоврядування та питань територіального управління.

Асоціація постійно здійснює моніторинг та аналіз національного законодавчого процесу, який відбувається у законодавчій та виконавчій владі. Зауваження та пропозиції направляються до відповідних установ, в тому числі, у форматі звернень. Таких звернень до центральних органів влади з 2012 року було подано понад 30. В тому числі, щодо недопущення звуження повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надрокористування, врегулювання питання розпорядження водними об’єктами місцевого значення, щодо пропозицій до законодавчих актів у сфері земельних відносин, а також на підтримку Конституційної реформи.

Втім, звернення, в яких ми викладаємо зауваження, пропозиції та бачення нормотворчого процесу, не єдиний формат взаємодії Асоціації з органами влади. Асоціація представлена у цілій низці робочих груп та консультативно-дорадчих органах при інститутах державної влади, які опікуються питаннями місцевого самоврядування та регіонального розвитку. В тому числі Асоціація має свої представників в Конституційній комісії, експертних групах при Голові Верховної Ради України, при Мінрегіоні. Представники Асоціації входять до складу колегій центральних органів виконавчої влади, беруть участь в засіданнях парламентських комітетів, Кабінету Міністрів.

Шановні колеги! Розвиток місцевого самоврядування розбудова національної ефективної моделі місцевої демократії – наша спільна мета. Досягти її ми можемо тільки об’єднавши зусилля, акумулюючи власні здобутки та уважно вивчаючи міжнародний досвід.

Для цього Асоціація виступила організатором низки експертних зустрічей – у форматі круглих столів, конференцій, обговорень тощо – з актуальних питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, за підсумками яких були підготовлені та направлені до центральних органів влади пакети пропозицій та рекомендацій. З 2012 року проведено близько ста круглих столів, конференцій та інших подібних заходів.

Зокрема у 2016 році проведено:

В січні - Круглий стіл «Першочергові завдання щодо забезпечення децентралізації та реформи місцевого самоврядування».

В березні – нарада-семінар з питань методології та практики щодо реалізації проектів з водопостачання та водовідведення, за ініціативи Асоціації спільно з Мінрегіоном  і проектом DESPRO.

В травні – круглий стіл з обговорення законопроекту стосовно передачі державних земель у розпорядження органам місцевого самоврядування.

 І так далі, всього 15 заходів. Крім того, протягом року проведено 33 фахові майстерні в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)».

Важливу комунікаційну та організуючу функції мають регулярні семінари-наради, що відбуваються в селищі Затока Одеської області.

Як ви помітили, організація таких заходів регулярно здійснюється за участі  наших міжнародних партнерів. Асоціація тісно та плідно взаємодіє з міжнародними організаціями.

Підписано угоду з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй. Укладено Меморандум про співпрацю з Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. Крім того, в орбіті нашої співпраці Програма Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», Канадський інститут урбаністики, програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» та інші.

У січні 2013 року Асоціацію прийнято до складу Ради Європейських Муніципалітетів та Регіонів (далі скорочено CEMR). Асоціація представлена у Конференції місцевих та регіональних влад країн Східного партнерства (CORLEAP), бере активну участь у заходах в рамках проекту ЄС «Угода мерів».

Свої статутні завдання та задачі щодо сприяння реформі місцевого самоврядування Асоціація реалізує більш ефективно і на високому рівні завдяки співробітництву з закладами освіти та науки. В нашому кейсі меморандуми про співпрацю з Національною академією державного управління при Президентові України, Державним закладом «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління». Національна академія правових наук України – наш постійний партнер у нормотворчій роботі та експертній діяльності.

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівників, депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування – дуже важливий, невід’ємний аспект діяльності Асоціації. Особливо під час реформи. На жаль, не всі хто отримує нові повноваження, усвідомлює широту горизонту можливостей. З іншого боку, недосконалість вітчизняного законодавства криє пастки, потрапити у які може навіть досвідчена людина.

З огляду на це Асоціація проводить широку інформаційно-роз’яснювальну роботу, забезпечуючи підготовку та видання інформаційних матеріалів, рекомендацій із застосування чинного законодавства, проведення виїзних, кластерних, навчальних семінарів. Серед інших можна згадати такі:

- Методичні рекомендації по застосуванню положень Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

- Методологія розробки регіональних стратегій розвитку.

- Методичні рекомендації із заповнення та подання декларацій про майновий стан посадовими особами місцевого самоврядування у 2016 році.

Крім того, продовжується модерація Веб-порталу Ресурсний Центр зі сталого місцевого розвитку,  створеного при Асоціації за підтримки проекту ЄСу та ПР ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Центр надає можливість його користувачам знайти інформацію на тему розвитку громад, виконання проектів, ефективного управління, сталого розвитку, поділитися досвідом та інформацією. Портал спрямований на розвиток демократії участі через Форум, який надає можливість ініціювати теми з обговорення або приєднатися до вже діючих тем. База даних Центру є спільним результатом роботи його користувачів.

Важливим інформаційним ресурсом є офіційний інтернет-сайт Асоціації, де докладно й оперативно оприлюднюється інформація про її діяльність, повідомлення з регіонів, новини законодавства, роз’яснення стосовно деяких нормативних актів.

Асоціація відкликнулася на трагічні події на Сході нашої країни. У лютому 2015 року, відповідно до рішення Правління Асоції, з  метою оперативного вирішення питань надання допомоги особам, постраждалим унаслідок військових дій, створено Штаб з координації надання допомоги потерпілим унаслідок військових дій на Сході України.

Протягом 2016 року Штабом започатковано та реалізовано комплекс заходів: Проведено низку інформаційних акцій для переміщених осіб, публікується друкована продукція, щодо безпечного виїзду та первинної адаптації для внутрішньо переміщених осіб із зони військових дій. Налагоджено співпрацю з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими та неурядовими організаціями з метою координації заходів з надання допомоги вказаним особам.

Крім того, штабом створена «карта переселенця», що інформує по регіонам України щодо кількості зареєстрованих переселенців.

Іншим пріоритетом штабу є експертна діяльність. В тому числі організовані навчально-практичні заходи для посадових осіб місцевого самоврядування  стосовно антикорупційного законодавства, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інше.

Шановні колеги! Хочу поділитияся з вами своїм баченням стратегії подальшої діяльності Української асоціації районних та обласних рад.

Перш за все, підтримка реформи місцевого самоврядування, від якої залежить майбутнє нашої держави, її цілісність та втілення в життя нашого європейського вибору. Тому Асоціація й надалі має наполягати на якомога скорішій реалізації реформи. На жаль, часу зволікати у нас не залишилося.

Але для того, щоб захистити всі позитивні досягнення першого етапу реформи, дати їй необхідний імпульс, імплементувати норми Європейської хартії місцевого самоврядування у національне законодавство, необхідні зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування. Зміни до Основного закону мають закріпити такі принципи адміністративно-територіального устрою, як децентралізація влади, субсидіарність, повсюдність і спроможність місцевого самоврядування. Встановити трирівневу систему адміністративно-територіального устрою. Забезпечити матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, гарантувати відповідність фінансових ресурсів обсягу повноважень органів місцевого самоврядування. Гарантувати право районних та обласних рад на власні виконавчі органи, запровадити інститут префектів. Все це було виписано в проекті, внесеному до Верховної Ради і прийнятому у першому читанні, подальша судьба якого, як це не прикро, стала заручником політичних амбіцій.

Асоціація має докласти всіх зусиль для підтримки процесу добровільного об’єднання громад. На початок року в Україні створено 413 об’єднаних громад, де відбулися  або призначені вибори, до яких увійшли понад 5 тисяч населених пунктів. Ми взяли хороший темп, але нам всім необхідно усвідомлення того, що іншого шляху не має, тільки сформувавши базову мережу спроможних муніципалітетів, можна будувати ефективну модель місцевого самоврядування.

Неврегульованим залишається питання, коли новостворена об’єднана територіальна громада охоплює цілий район, дублюючи його функції в якості адміністративної одиниці. Як, наприклад, Лиманська громада, Донецької області, Народицька громада на Житомирщині чи Старосинявська на Хмельніччині.

Асоціація вітає перші кроки фінансової децентралізації. Втім, протягом року ми спостерігаємо тенденції, здатні нівелювати досягнуті результати. Паралельно з розширенням фінансових можливостей місцевих бюджетів відбувається перекладення на них цілої низки державних видатків. В тому числі фінансування загальнодержавних програм, які повинні забезпечуватись з державного бюджету. Складається ситуація, коли держава однією рукою дає, а іншою забирає. Асоціація принципово відстоюватиме позицію, що всі делеговані державою повноваження повинні бути забезпечені належними ресурсами в повному об’ємі.

Проблемною залишається ситуація, що виникає при утворенні тимчасових державних органів – військово-цивільних адміністрацій у деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Зокрема недосконалий механізм припинення повноважень органів місцевого самоврядування, передачі документації, майна, правонаступництва взагалі. А також питання звільнення посадових осіб місцевого самоврядування, надання їх соціальних гарантій. Взагалі закон про військово-цивільні адміністрації містить положення, що протирічать Конституції України та принципам Європейської хартії місцевого самоврядування, зокрема принципу повсюдності місцевого самоврядування.

Потребує вдосконалення правове регулювання місцевого самоврядування. Аналіз, проведений науковцями Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук, показує, що у всій системі законодавства, яка визначає компетенцію органів місцевого самоврядування в Україні тільки повноваження органів місцевого самоврядування містяться більш ніж у 2 200 нормативно-правових актах вищої юридичної сили. Це надто великий об’єм.

Адміністративно-територіальний устрій потребує базового закону, втім чинним і головним нормативно-правовим актом в цій сфері залишається Указ Президії Верховної Ради УРСР 1981 р.

Зовсім не реалізованими залишаються можливості для співпраці громад. Ще в червні 2014 року Верховна Рада схвалила Закон «Про співробітництво територіальних громад», який визначає організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю. Міжмуніципальне співробітництво – важливий фактор розвитку місцевого самоврядування та поширена в Європі практика, яка забезпечує розвиток територій. Спроможні громади, при наявності необхідних повноважень та ініціативи, здатні налагоджувати плідну міжрегіональну співпрацю, створюючи ефективну і гнучку систему протидії глобальним викликам сучасного світу.

Для України залишається актуальною реалізація такої важливої норми Європейської хартії місцевого самоврядування як права на пряме здійснення прямого місцевого самоврядування (не через представницькі органи, а безпосередньо). Такі форми прямого місцевого самоврядування як мирні зібрання громадян, місцевий референдум повинні отримати свої конкретні координати в правовій площині.

Робота з громадськістю є ключовим фактором у реалізації реформи, впровадженні принципів «Доброго врядування».  Ми маємо проводити постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням стосовно змісту реформи, що позитивного вона принесе кожній громаді та кожній сім’ї.

Шановні колеги! На завершення хочу подякувати всім за активну участь в діяльності Української асоціації районних та обласних рад, відповідальну і принципову позицію, підтримку, яку я завжди відчуваю. Спільними зусиллями нам вдалося багато зробити, але попереду великий шлях, який, впевнений, ми здатні здолати.

Нам довелося працювати у суворі часи коли держава змушена у самий короткий час модернізуватися, щоб знайти адекватні рішення внутрішніх проблем і дати відповіді на зовнішні виклики. Але як казав наш філософ Григорій Савич Сковорода «Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори». Тож будемо працювати заради майбутнього нашої країни, всіх її регіонів та кожної громади. 

IMG_4470
034
IMG_4477
040
IMG_4481
042
IMG_4476
044
IMG_4484
070
IMG_4496
082
097
IMG_4515
IMG_4516
IMG_4540
IMG_4552
086
IMG_4558
IMG_4571
IMG_4572
IMG_4578
IMG_4607
IMG_4604
IMG_4586
IMG_4584
IMG_4611
IMG_4627
IMG_4636
IMG_4631
IMG_4632
IMG_4672
IMG_4655
IMG_4662
IMG_4717
IMG_4688
IMG_4709
IMG_4750
IMG_4681
IMG_4711
IMG_4697
IMG_4741
IMG_4703
IMG_4718
IMG_4744
IMG_4747
IMG_4668
IMG_4767
IMG_4775
IMG_4876
IMG_4838
IMG_4790
IMG_4815
IMG_4832
IMG_4845
IMG_4882
IMG_4853
IMG_4865
IMG_4873
IMG_4907
image-0-02-05-3191c55e21c16615c5c5da5699a03b332710483f23504054b2fa63335c9536e7-V